Tietosuojavaltuutetun mukaan vakuutusyhtiöt ovat keränneet tarpeettoman laajasti terveystietoja asiakkailtaan

0

Vakuutusyhtiöt ovat keränneet asiakkailtaan tarpeettoman laajasti terveystietoja, Tietosuojavaltuutetun toimisto kertoo tiedotteessaan.
Tietosuojavaltuutetun selvityksessä havaittiin puutteita terveydenhuollolta pyydettävien tietojen asianmukaisessa rajaamisessa sekä vakuutuksenhakijoiden terveystietojen käsittelyn lainmukaisuudessa.
Tietosuojavaltuutetun mukaan vakuutusyhtiön on rajattava pyyntö henkilön terveydentilatiedoista vain tiettyä tapausta, sairautta tai oiretta koskeviin tietoihin. Lisäksi vakuutusyhtiön tulee arvioida, miltä ajanjaksolta tietojen pyytäminen on tarpeellista.
Vakuutusyhtiöt ovat myös pyytäneet vakuutuksenhakijoilta hakemuksen yhteydessä suostumusta terveystietojen hankkimiseen. Tietosuojavaltuutettu toteaa, että terveystietoja on mahdollista käsitellä, jos henkilö on antanut tähän pätevän suostumuksen. Pätevä suostumus kuitenkin edellyttää, että henkilölle kerrotaan tarkasti, mitä tietoja hänestä kerätään ja mihin tarkoituksiin niitä käytetään.
Suostumuksen pyytäminen yleisluontoisesti ilman tietojen ja käyttötarkoituksen erittelyä ei valtuutetun mukaan täytä tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Kolmelle yhtiölle noottia

Tietosuojavaltuutettu määräsi kolme vakuutusyhtiötä korjaamaan käytäntöjään vakuutuksenhakijoiden terveystietojen käsittelyn sekä terveydenhuollolle lähetettävien tietopyyntöjen rajaamisen osalta.
Yhdelle vakuutusyhtiölle annettiin huomautus tietosuojalainsäädännön vastaisesta henkilötietojen käsittelystä.
Päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia, ja niistä voi valittaa hallinto-oikeuteen.
Tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti, miten vakuutusyhtiöt menettelevät pyytäessään vakuutuksenhakijoiden ja vakuutettujen terveystietoja terveydenhuollon toimijoilta.
Vakuutusyhtiöiden toimintatapoja selvitettiin asiakkailta ja terveydenhuollon toimijoilta saatujen yhteydenottojen vuoksi.

Simu Perälä

STT

Kuvat: