Tuulivoimaa ennätysvauhdilla

29
Salon seudulla tuulivoimaloita on esimerkiksi Marttilan Verhonkulmalla. Kuva: SSS arkisto/Minna Määttänen

Tuulivoimaa rakennetaan ennätystahtia Suomessa. Suomen tuulivoimayhdistyksen mukaan alkuvuoden aikana on valmistunut jo 154 uutta voimalaa. Koko viime vuoden aikana tehtiin 141 uutta voimalaa, mikä sekin oli ennätysluku.

Myös kapasiteetissa on ehditty rikkoa tänä vuonna aiemmat ennätykset. Tuulivoimakapasiteetti on kasvanut alkuvuonna 24 prosenttia viime vuodenvaihteen tilanteesta.

Suomen tuulivoimapitoisin maakunta on Pohjois-Pohjanmaa, joka on jopa kasvattanut johtoaan. Pohjois-Pohjanmaalla oli kesäkuun lopussa jo 40 prosenttia kaikesta Suomeen tähän mennessä asennetusta kapasiteetista.

Suomen tuulivoimayhdistys peräänkuuluttaa vielä kiivaampaa rakentamistahtia muun muassa siksi, että Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035.

Teollisen kokoluokan tuulivoimaloita on suunniteltu pitkään myös Saloon, mutta toimivia voimaloita on lähinnä Märynummen alueella.

Lisää saattaa tulla nopeasti. Salon ja Paimion kaupungit ovat myöntäneet rakennusluvat kahdeksalle uudelle tuulivoimalalle Huso-Pöylän alueelle.

Voimaloille myönnettiin rakennusluvat jo vuonna 2016, mutta niistä valitettiin. Korkein hallinto-oikeus kumosi neljän voimalan luvat, koska se piti rakennuslupahakemuksia puutteellisina.

Nyt myönnetyt luvat ovat aiempaa tarkempia, ja niissä kerrotaan voimalatyypin ja tehon lisäksi tarkat mitat.

Tuulivoimatoimijoiden näkökulmasta uusien voimaloiden rakentaminen on näännyttävän pitkän prosessin takana. Esimerkiksi Huso-Pöylän alueen tuulivoimakaava hyväksyttiin vuonna 2014. Kaavapäätöksestä tehdyt valitukset hylättiin vuonna 2020.

Vuonna 2022 ollaan lähdössä toiselle kierrokselle. Todennäköistä on, että rakennusluvista valitetaan jälleen. Valitusten käsittely kestänee vuosia, jos niitä käsitellään KHO:ssa asti. Kaavan hyväksymisestä ensimmäisten voimaloiden rakentamiseen voi kulua hyvinkin kymmenen vuotta.

Tuulivoimalat toimivat vuosikymmeniä, ja niiden mahdollisesti aiheuttamaa haittaa on vaikea vähentää jälkikäteen.

Alueen asukkaiden näkökulmasta tuulivoiman pitkä kaavoitus- ja lupaprosessi on perusteltu. Sen ansiosta viranomaiset voivat varmistaa, etteivät tuulivoimalat aiheuta lähialueen asukkaille kohtuutonta haittaa.

Märynummen tuulivoimaloiden meluhaitoista käyty kiista toimii tästä hyvänä osoituksena. Asiasta on riidelty vuosia, eikä näköpiirissä ole nopeaa ratkaisua.

Markkinaehtoisesti toimivan tuulivoiman rakentaminen on kannatettavaa. Venäjän ja Ukrainan välinen sota on jälleen kerran muistuttanut, että energiaomavaraisuus on myös turvallisuuskysymys. Samalla luonto kiittää, kun fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee.

29 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Keijo K
29 päivää sitten

Olisi mielenkiintoista tietää monellako paikkakunnalla on havaittu voimaloiden aiheuttavan haittaa ympäristölleen. Oikeus on eriarvoista tuulivoiman rakentamisen ja haitoista kärsivien suhteen. Niin kauan kuin on jossakin oikeusasteessa käsiteltävänä haittavaikutukset, pitäisi toiminnankin olla pysäytettynä. Vetkuttelua voidaan pitkittää pahimmassa tapauksessa kymmeniä vuosia, silti toimijat takovat tuottoa, ympäristölle aiheutuneesta haitasta huolimatta.

Kuluttaja
29 päivää sitten
Reply to  Keijo K

Tuulivoiman ns. ”haitat” eivät ole mitään verrattuna öljyteollisuuden haittoihin.

Mamma maalta
28 päivää sitten
Reply to  Kuluttaja

Ja mikä on haitatonta energian tuotantoa, kuka kertoisi sen? Koska Suomi on pohjoinen, syys- ja talvikuukausina kylmä ja pitkään pimeä maa, niin tarvitaan energiaa lämmityksiin ja valaistuksiin, ruuan valmistukseen mm. ja moneen muuhun.

Urpo
28 päivää sitten
Reply to  Kuluttaja

Öljyteollisuuden volyymi on aivan eri suuruusluokassa tuulivoimaan verrattuna, joten se näkyy haittojen määrässä. Mielestäni näin ajateltuna vähättelysi on perusteetonta.

Marko
27 päivää sitten
Reply to  Urpo

Tuulivoiman haitat ovat ääni, välke, haitat tutkille, linnuille ja kaloille, jos rakennetaan merelle. Öljyn haitat ovat niin moninkertaiset, että lista on todella pitkä, satoja haittavaikutuksia luonnolle ja eläimille. Elinvauriot, elinalueiden tuhoutuminen ja koko ympäristön ravintoverkon tuhoutuminen, tässä pahemmasta päästä. Ei voi oikein verrata keskenään, öljyllä tuotettu energia on aivan omassa kategoriassaan, kun puhutaan haittavaikutuksista. Ja myös meriä ja maa-alueita pilaava muovi on öljystä valmistettu. Tuuli ei itsessään saastuta mitään, mutta öljy kyllä! Haluatteko tonttinne viereen tuulivoimalan vai öljynjalostamon, verratkaa haittoja.

Keijo.K
27 päivää sitten
Reply to  Marko

En olisi halunnut tuulivoimalaa 1100 metrin etäisyyteen, ei kuitenkaan kysytty. En haluaisi öljynjalostamoakaan, jos vaikka kysytään ennen rakentamista. Tuulivoima rakennettiin, koska haittoja ei väitetty olevan, kun haitat konkreettisesti havaittiin ja mitattiin, ne kiellettiin. Tehtiin uusia kyseenalaisia mittauksia, joiden tallenteet jostain syystä piti tuhota/hävittää? Tehtiin vielä kyseenalainen päätös asian lakaisemiseksi maton alle. Lain noudattamattomuus jatkuu!

Urpo
27 päivää sitten
Reply to  Marko

5 Mw öljyjalostamo, jota ajetaan osateholla, ei kovin kummoinen olisi.

Marko
26 päivää sitten
Reply to  Urpo

Paljonko näitä laitoksia sitten tarvittaisiin. Joka kylälle oma öljynjalostamo…mieti nyt loppuun, vaikka se viimeinen sana pitääkin saada sanottua..

Urpo
26 päivää sitten
Reply to  Marko

Ei voida verrata yhtä 5 Mw tuulimyllyä Porvoon jalostamoon. Puhutaan aivan eri mittakaavan asioista.

Paljonko tuulimyllyjä tarvitaan korvaamaan tuon läpi kulkevan öljyn energiamäärä, se on ihan hyvä kysymys.

Allan
27 päivää sitten
Reply to  Kuluttaja

Haluatko tuulivoimalan oman asuntosi viereen, kun ne ”haitat” eivät ole yhtään mitään?

Ilman sähköä ei elämää
26 päivää sitten
Reply to  Allan

Jos puhutaan jo siitä, onko talvikuukausina laitettava sähkönkulutus säännöstelyyn, jos ei tänä vuonna niin lähitulevaisuudessa, on kyllä vakavasti siihen varauduttava tuulivoimaloin ja aurinkopaneelein. Vai mikä on ratkaisunne ko asiaan???

Allan
25 päivää sitten

Minulle sopii hyvin, että tuulimyllyjä rakennetaan keskelle asutusta.

Etenkin, kun niin moni vannoo ja todistaa, ettei niistä ole mitään haittaa.

Ihmettelen lähinnä sitä, että miksi yltiökannattajat eivät ole anoneet niitä ”naapuriin” sijoitettavaksi ilman lantinkaan korvausta.

Alikuluttaja
26 päivää sitten
Reply to  Allan

Voisin haluta kilometrin päähän voimalan, omalle tontille, jolloin saisin siitä sievoisen tuoton. Samoin voisin haluta naapurin puolelle kilometrin päähän, jos saisin osani voimalan tuotosta.
Jos kuitenkin naapuriin tulisi kilometrin päähän voimala, enkä saisi mitään korvausta, vastustaisin kiivaaasti.

Kyse ei ole siis niinkään äänihäiriöstä vaan siitä, että joku takoo voittoa, enkä itse saa kuin ääntä. Ääni ei enää häiritse, jos pääsen osingoille, se on silloin sulosointuja korville, kunhan ollaan likimain vaadituissa äänenpainetasoissa.
Onneksi tuulivoimaloita on rakennettu, olisimme ilman niitä vielä pahemmassa liemessä. Kaikki energiantuotanto on ympäristölleen haitallista.

Allan
25 päivää sitten
Reply to  Alikuluttaja

Ei muuta kuin anomaan voimalaa.

Perusongelma korjaamatta
23 päivää sitten

On valitettavaa huomata, kuinka Suomen valtio tuhlaa verovaroja kaavoitusmenettelyn sujuvoittamiseen lisäämällä esim. henkilökuntaa hallinto-oikeuksiin korjaamatta itse perusongelmaa; ts. sallimalla tuulivoimaloiden rakentamisen liian lähelle asutusta ilman mitään valvontaa ja seurantaa. Esimerkkinä Märynummi, jonka ongelmat toistetaan Huso-Pöylässä ja Hajalassa, jos ei ole vaadittu ympäristölupia tuulivoimaloille. Tilannehan on sama kuin jos öljyputki vuotaisi, niin vain lisättäisiin vuotavaan putkistoon painetta sen sijaan että paikattaisiin vuotava öljyputki. Tämä jos mikä on pelottanut ja pelottaa kuntalaisia ympäri Suomea valittamaan kaavoituksista ja rakennusluvista ja siten viivästyttämään osittaista energia-omavaraisuuden turvaamista. Yksistään tuulivoimaloiden melumallinnuksien päivityksellä ajan tasalle (nykyiset säädetty 8 vuotta sitten) voitaisiin edesauttaa Suomen osittaista energia-omavaraisuuden turvaamista kestävällä… Lue lisää »

Marko
23 päivää sitten

Tiesitkö, että pakkasella on tuulivoiman tuotto kovempi kuin kesällä? Sinulla on aika paljon asiavirheitä tuossa musta tuntuu että…novellissa. Viime vuonna tuotettiin tuulisähköstä 60% ajanjaksolla lokakuu-maaliskuu. Talvipakkasella on ilma tiheämpää ja tuotto kovempi. Kannattaa myös katsoa millä korkeudella lavat pyörivät. Jos maan pinnalla on tyyntä niin siellä +100 metrissä tuulee varmasti. Tuulivoiman keskiteho on 30%, ei maksimi! Suomessa tuulettomia päiviä on vain muutama vuodessa ja nekin kesäisin. Kannattaa verrata muihin energiantuotannon hyötysuhteisiin, esimerkiksi ydinvoimalan hyötysuhde on 33%. Kaikkia voimaloita varten tarvitaan varavoimaa, ei energiantuotantoa laiteta yhden kortin varaan.

Tuulta purjeisiin
23 päivää sitten
Reply to  Marko

Jokainen koiranulkoiluttaja tietää, ettei tyyniä pakkaskelejä juuri ole. Edes maanpinnalla.

Valitusten tekeminen on liian helppoa yleensäkin. Naristaan jostain epämääräisistä maisemahaitoista jne. Lisäksi on järjetöntä, että tuulivoima vaatii yleiskaavoitusprosessin. Kas kun ei maakuntakaavan muutosta.

Alikuluttaja
22 päivää sitten

Kyllä maakuntakaavaan on tehty muutos vuonna 2014, jossa on osoitettu tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet. Löytyy netistä: Tuulivoimavaihemaakuntakaava – Varsinais-Suomen liitto pdf.

Esillä oleva Huso-Pöylän alue on kyseisessä kaavassa tuulivoima-alueena.
Paimio ja Salo ovat ko alueen päälle värkänneet tuulivoimapuisto osayleiskaavan. Kaksi kattavaa päällekäistä kaavaselvitystä on siis tehty sille alueelle.

Märyssä ei taidettu juurikaan vastaavia selvityksiä tehdä.

Perusongelma korjaamatta
21 päivää sitten

Tuulivoimahankkeiden vastustaminen ei ole nimbyilyä, vaan asukkailla on vastustukselleen pätevät perusteet ja syyt.  Asukkaat nimenomaan vastustavat tuulivoiman haittoja, ei itse tuulivoimaa. Haittojen tunnustaminen ja niiden tehokas ehkäiseminen on ainoa kestävä tie pyrittäessä kohti tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä.  Tuulivoimateollisuudella ja poliittisilla päättäjillä olisi ollut yli 7 vuotta aikaa korjata tilanne ensimmäisten valitusten ja alan asiantuntijoiden huomauttamien melumallinnusohjeiden puutteiden ilmeennyttyä (etsi netistä ”tuulivoiman melumallit kiistanalaisia”).  Koska mitään ei ole tehty, valituksia tulee enemmän kuin kukaan uskalsi odottaa, ja voimaloiden rakentaminen viivästyy itse aiheutetun ongelman takia. Ongelman ratkaisuun olisi yksinkertainen kolmen kohdan suunnitelma: 1) Tuulivoimaloiden melumallinnukset päivitettävä lainsäädännössä ajan tasalle. 2) Ympäristölupa vaadittava kaikille… Lue lisää »

Keijo K.
21 päivää sitten

Olet ilmeisesti samaa mieltä kuin eräs vaalipaneelin juontaja ennen viime kunnallisvaaleja. Persaukisilta pitää valitusoikeus poistaa, ehdokkaat komppasivat ehdotusta.

Perusongelma korjaamatta
21 päivää sitten
Reply to  Marko

Mainitsemani n. 30 prosenttia tarkoittaa kapasiteettikerrointa. Koska mikään voimala ei tuota koko ajan täyttä tehoa, täytyy vertailussa käyttää tehollisarvoja, joka saadaan kertomalla nimellisteho kapasiteettikertoimella. Kapasiteettikerroin on suhdeluku, joka kertoo kuinka suuri voimalan teho on keskimäärin vuoden aikana nimellistehoon verrattuna. Kaikkien voimaloiden kapasiteettia vähentävät vika- ja huoltoseisokit, tuulivoimaloilla lisäksi tuuliolosuhteet.  Jos laitos esimerkiksi käy yhdeksän kuukautta vuodessa täydellä teholla ja seisoo kolme kuukautta, on kapasiteettikerroin 9/12=0,75. Jos se käy koko vuoden, mutta vain puolella teholla, on kapasiteettikerroin 0,5. Ydinvoiman kapasiteettikerroin maailmanlaajuisesti on n. 0,86 (huoltokatkokset, ks. IAEA web). Uusien rakennettavien tuulivoimaloiden kapasiteettikertoimet nousevat tuosta n. 30%:sta voimaloiden korkeuden kasvaessa ja lapojen… Lue lisää »

Marko
20 päivää sitten

Viljellään jatkuvasti tuota väitettä, että talvella ei tuule, ollaan täysin väärässä. Tilastojen mukaan tuulisähkön tuotanto on talvella suurempi kuin kesäisin. Samalla voi katsoa, kuinka tyyntä on lapakorkeudella.

Viime talvena ei ollut pahemmin tyyniä päiviä. Matalapaineita toisensa perään ja tuulta joka ainut päivä. Ilmasto on hieman muuttunut 50 vuoden aikana.

Urpo
20 päivää sitten
Reply to  Marko

Ihan oikein tuossa todettiin, talvella tuulee keskimäärin enemmän. Ongelma ovat muutamat tyynet pakkaspäivät, jolloin kulutus on suurta. Sen mukaan tuotanto pitää mitoittaa.

Marko
20 päivää sitten
Reply to  Urpo

Niin, meillähän ei Suomessa ole kuin tuulivoimaloita. Oletteko joutuneet palelemaan talvisin tai värjöttelemään pärevalon varassa, kun tuulivoima ei ole riittänyt?

Kertokaa joku todenmukainen esimerkki älkääkä keksikö mitään kauhuskenaarioita. Suomessa ja lähialueilla on sen verran kapasiteettia, että ne muutamat pakkaspäivät kyllä pärjätään. Eipä teilläkään noita vaihtoehtoja ole esittää, ainoastaan valituksen määrä nousee.

Urpo
20 päivää sitten
Reply to  Marko

Puhuttiin talven pakkaspäivistä, ja tuottavatko myllyt silloin sähköä. En tiedä, mikä tuossa on niin kiusallista, että pitää vaihtaa aihetta.

Marko
20 päivää sitten
Reply to  Urpo

Miten vaihdoin aihetta, luetun ymmärtäminenkö nyt on vaikeaa?

Urpo
20 päivää sitten
Reply to  Marko

Mennyt aika ei nyt ole kiinnostavaa, vaan tuleva.

Pertti
20 päivää sitten
Reply to  Marko

Täytyy sanoa etten minäkään ymmärrä tätä Markon vuodatusta. Enkä näe sen tarpeellisuutta.

Marko
19 päivää sitten
Reply to  Pertti

Niin, et ymmärrä, Urpon kanssa luotatte veli venäläisen öljyhanoihin. Vaan mitä sen jälkeen?