Ely-keskus patistaa Saloa rakentamaan siirtoviemärin Kiskoon – Toijan jätevedenpuhdistamosta halutaan eroon

2
Toijan jätevedenpuhdistamo piti sulkea, kun uusi siirtoviemäri Kiskosta Saloon valmistuu. Viemäri oli kaupungin suunnitelmissa 2020 -2021, mutta se jäi toteuttamatta. Kuva: SSS Arkisto/Minna Määttänen

Varsinais-Suomen ely-keskus ottaa kovat keinot käyttöön saadakseen Salon kaupungin rakentamaan siirtoviemärin Kiskoon.

Ely-keskus on tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle aloitteen Toijan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttamiseksi.

Sen mukaan Toijan puhdistamon lupaehtoja tiukennettaisiin muun muassa kiintoaineen, fosforin ja typen poiston osalta.

Uusi ympäristölupa olisi voimassa enintään vuoden 2026 loppuun saakka. Sen jälkeen puhdistettujen jätevesien johtaminen Kiskon Kirkkojärveen kiellettäisiin.

Kaupungin pitäisi tällä välin laatia suunnitelma siirtoviemärin rakentamiseksi Kiskon ja Muurlan välille.

Siirtoviemäri pitäisi rakentaa vuoden 2026 loppuun mennessä, minkä jälkeen Kiskon jätevedet johdettaisiin Salon keskuspuhdistamolle.

Toijan jätevedenpuhdistamon nykyinen ympäristölupa on myönnetty vuonna 2018. Varsinais-Suomen ely-keskuksen mukaan lupaehtoja ei tuolloin kiristetty, koska Liikelaitos Salon Veden suunnitelmissa oli rakentaa siirtoviemäri Salon suuntaan vuosina 2020–2021.

Siirtoviemärin suunnitelmat olivat jo pitkällä, ja kaupungin talousarviossa oli varattu hankkeelle 2,3 miljoonaa euroa. Se jäi kuitenkin toteuttamatta.

Ely-keskus muistuttaa, että yli 700 hehtaarin laajuinen Kirkkojärvi on Kiskonjoen vesistöalueen toiseksi suurin järvi. Järven ekologinen tila on välttävä, ja se on luonnostaan samea ja rehevä. Järveen kohdistuu runsasta ravinnekuormitusta yläpuolisista järvistä ja ympäröiviltä pelloilta.

Kirkkojärveä kuormittavat eniten peltoviljelystä tulevat ravinteet. Toijan puhdistamon kuormitus on laskennallisesti pieni, mutta puhdistamon vaikutus näkyy selvästi puhdistettujen jätevesien purkupaikalla.

Elyn mielestä Kirkkojärven kuormitusta pitäisi vähentää kaikin keinoin. Yksi keino olisi jätevesien johtaminen muualle.

Liikelaitos Salon Vesi vastustaa ympäristöluvan muuttamista. Sen mukaan siirtoviemärin rakentaminen ei ole kustannustehokas tapa Kiskonjoen vesistön kuormituksen vähentämiseksi.

Salon Veden toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen sanoo, että Toijan puhdistamo toimii hyvin ja täyttäisi jo nyt tiukemmat lupaehdot. Hänen mielestään puhdistamon kuormitus on kuitenkin niin pieni, ettei sen takia ole järkevää rakentaa miljoonia euroja maksavaa siirtoviemäriä.

– Toijan puhdistamon kuormitus on kaksi promillea Kirkkojärven kokonaiskuormituksesta. Viemärin kustannusarvio oli vuosi sitten jo 6,5 miljoonaa euroa, ja se on noussut siitä vielä paljon. Kannattaako kahden promillen takia investoida näin paljon, Rouhiainen kysyy.

Salon veden mielestä ely-keskuksen vaatimus uuden siirtoviemärin rakentamisesta vuoden 2026 loppuun mennessä on kohtuuton.

– Siellä on hankalaa maastoa, on kallioita ja soita, ja linjaus halkoo natura-alueita. Edessä on natura-alueiden takia vaikea lupaprosessi, ja siksikin aikataulu on liian kireä, Pekka Rouhiainen toppuuttelee.

Hänen mielestään kaupungin ei kannata hötkyillä asiassa vaan katsoa ensin, mitä aluehallintovirasto päättää. Viime kädessä päätöksen siirtoviemärin rakentamisesta tekee kaupunginvaltuusto.

– Tästä tulee aikanaan iso poliittinen päätös, hän ennakoi.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Olli P.
1 kuukausi sitten

Minkälainen hintalappu on, jos tuo kahden promillen kuormitus poistettaisiin päivityksellä Kiskon puhdistamon päästöistä verrattuna siirtoviemärin kustannuksiin?

Allan
1 kuukausi sitten

”Toijan puhdistamon kuormitus on laskennallisesti pieni, mutta puhdistamon vaikutus näkyy selvästi puhdistettujen jätevesien purkupaikalla.”

Onko laskutatapa ja siihen liittyvät oletus ja arvio virheellisiä, kun kerran mitattu vaikutus erottuu selvästi?