Perniön seudulla on jo tovin aikaa oleskellut ahkerasti puita kaatava majava. Yksilö on tunnistettu amerikanmajavaksi. Kyseessä on vieraslaji, joka on perinteisesti asustellut vain Itä-Suomessa, ja sitä ei ole oikeastaan aikaisemmin tavattu Varsinais-Suomessa.

– Tämähän on aika hämmentävä löytö, ihmettelee Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Terhi Iso-Touru.

Havainto on epätavallinen, koska Saloa lähin amerikanmajavien yhdyskunta sijaitsee Hämeenlinnan Evolla. Sinne on linnuntietä yli 150 kilometrin matka. Majavan ilmestyminen Perniöön on suuri arvoitus.

– On vaikea ajatella, miten se on päässyt sinne leviämään, Iso-Touru hämmästelee.

Jarmo Markkanen esittelee majavan kaatamaa puuta Perniössä. – Majava ei kovin kauaa pysy salassa. Viimeistään siinä vaiheessa kun mökkitontilla lähtee haapaa kaatumaan, niin majavan läsnäolo huomataan, kertoo Terhi Iso-Touru Luonnonvarakeskuksesta. Kuva: SSS/Santeri Iltanen

Luonnonvarakeskus tunnisti Perniön majavan lajin dna-analyysillä, joka tehtiin sen jyrsimistä syöntilastuista aiemmin keväällä. Varsinais-Suomessa on riistakeskuksen mukaan tehty viime aikoina myös toinen tieteellisesti vahvistettu amerikanmajavan havainto Kustavissa.

Myös kanadanmajavana tunnettu amerikanmajava on kotoperäisen euroopanmajavan kilpailija. Haitallisen vieraslajin leviämistä pyritään hillitsemään metsästämällä sitä.

– Tavoitteena on, ettei amerikanmajava pääsisi ainakaan levittäytymään enempää, koska Salo–Perniö-alue on selkeästi enemmän euroopanmajavan luontaisempaa levittäymisaluetta, Iso-Touru sanoo.

– Vieraslajia ei haluta tavallaan valtalajiksi niillä alueilla, missä sitä nyt vielä voisi estää. Toki kysymys on osittain filosofinen, koska lajit ovat hyvin samanlaisia ekologialtaan, kertoo Iso-Touru.

Perniön majava tunnistettiin amerikanmajavaksi dna-testillä sen syöntilastuista. Kuva: SSS/Santeri Iltanen

Luontoharrastaja Jarmo Markkanen uskoo majavan saapuneen Perniöön talvella 2021. Hänkin on ihmeissään vieraslajista ja kertoo luulleensa alun perin, että kyseessä olisi ollut rauhoitettu euroopanmajava.

– Koska laji on todella varmennettu amerikanmajavaksi, on tämä mysteeri ottaen huomioon lähimmän yhdyskunnan sijainnin. Tässä voi herätä ajatuksia, että olisiko majava ihmisen toimesta saapunut tänne, mutta siihen en usko, Markkanen kertoo.

Majava on pistänyt Perniössä metsää matalaksi. Pieniä pihlajasta tehtyjä patoja ja päiväpiiloja on nähtävissä luonnossa. Erityisesti haavat ovat maistuneet sille – jopa ihmisten pihapiireistä.

– Se liikkuu puroja pitkin ja on todennäköisesti käynyt Uudenmaan rajalla tai jopa Uudenmaan puolella asti, Markkanen sanoo.

Majavia motivoi liikkeelle ruoan puute, mutta pitkiä matkoja ne eivät Luonnonvarakeskuksen mukaan yleensä vuorokaudessa kulje. Luontoharrastaja Jarmo Markkanen ihmettelee majavan saapumista Perniöön. Kuva: SSS/Santeri Iltanen

Amerikanmajavan metsästyskausi alkaa tänään 20. elokuuta ja päättyy 30. huhtikuuta. Sen pyynti ei vaadi lupaa.

– Amerikanmajava on vapaasti metsästettävissä, kunhan metsästysoikeus on sille alueelle, jossa metsästetään ja voimassa oleva metsästyskortti, kertoo Varsinais-Suomen riistakeskuksen ma. riistasuunnittelija Lasse Heimo.

Majavaa voi metsästää tavallisella metsästysaseella ja jousella, jonka nuolessa on siimakela. Heimo paljastaa majavan metsästyksen olevan erittäin haastavaa.

– Majava on tarkka eläin. Metsästys vaatii pitkää paikallaan ja hiljaa olemista, sanoo Heimo.

Perniössä majava on kaatanut muun muassa kymmenkunta nyrkinpaksuista haapaa.

Luontoharrastaja Markkanen on harmissaan siitä, että Perniön majava saattaa pian kokea kovan kohtalon.

– Tämä on epäloogista. Yksittäinen yksilö olisi helppo pitää kontrollissa täällä. Jos olisi oikeasti haluttu estää kanadanmajavan leviäminen länteen euroopanmajavan alueelle, niin Lammin yhdyskunta olisi pitänyt hävittää, Markkanen pohtii.

Markkanen ei usko, että majava löytää lisääntymiskumppania Perniöstä elinkautenaan. Amerikanmajavat ja euroopanmajavat eivät voi lisääntyä keskenään.

– Eikö tämmöisen huippuvaelluksen ja seikkailuretken tehneelle erikoiselle yksilölle voitaisi turvata hyvää loppuelämää täällä, kysyy Markkanen.

Jarmo Markkanen kertoo haavan olevan majavan lempiruokaa. Pihlajaa se on käyttänyt patojen ja piilojen rakennusaineena. Kuva: SSS/Santeri Iltanen
Tämän puron varrella majava on jyrsinyt puuta ja rakentanut Jarmo Markkasen mukaan päiväpiilon. Kuva: SSS/Santeri Iltanen

Suomessa kilpailee kaksi majavalajia

Kotoperäinen euroopanmajava (Castor fiber) ja vierasperäinen amerikanmajava (Castor canadensis) eli kanadanmajava ovat Suomen majavalajit.

Euroopanmajava metsästettiin Suomesta sukupuuttoon 1800-luvun loppupuolella, ja myöhemmin sitä istutettiin takaisin Norjasta ja Ruotsista.

Samalla tuotiin vahingossa amerikanmajavaa, joka vie nyt vahvempana kilpailijana euroopanmajavalta elintilaa.

Ekologialtaan ja ympäristövaikutuksiltaan kummatkin lajit ovat varsin samankaltaisia. Majavalajeja ei voi myöskään erottaa toisistaan ulkonäön perusteella.

Majavalajien kilpailu näkyy niiden kantojen koossa, sillä amerikanmajavia on Suomessa reippaasti enemmän. Vuoden 2020 laskennoissa amerikanmajavia havaittiin Suomessa noin 10 000–19 000 yksilöä ja euroopanmajavia vain 3 700–5 000 yksilöä, kertoo Terhi Iso-Touru Luonnonvarakeskuksesta.

Amerikanmajavaa metsästetään haitallisena vieraslajina.

Majava liikkuu puroja ja vesistöjä pitkin. Kuva: SSS/Santeri Iltanen
Puiden jyrsiminen vie aikaa. Perniön majavan sukupuoli ei ole tiedossa. Kuva: SSS/Santeri Iltanen