LähiTapiola Etelä paremmassa kunnossa kuin koskaan – alkuvuoden aikana yhtiön vakavaraisuus vahvistui ja maksutulo jatkoi kasvuaan

0
LähiTapiola Etelän toimitusjohtaja Ari Lagerström on erittäin tyytyväinen yhtiön tilanteeseen. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

LähiTapiola Etelä teki tänä keväänä puolivuotiskatsauksen mukaan 2,8 miljoonan euron tuloksen. Vakuutustoiminnan tulos säilyi edelleen vahvana, yhtiö kuvaa tiedotteessaan.

LähiTapiola Etelä maksoi asiakkailleen vahingonkorvauksia tammi-kesäkuussa 16,4 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten samaan aikaan vastaava luku oli 13,6 miljoonaa euroa.

– Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla onnistuimme kasvattamaan vakuutusliiketoimintaamme niin asiakkaiden lukumäärällä kuin maksutulon kasvulla mitattuna, sanoo LähiTapiola Etelän toimitusjohtaja Ari Lagerström tiedotteessa.

– Liiketoiminnan kasvaessa myös asiakkaidemme ilmoittamat vahingot kasvoivat ollen 14 560 kappaletta, kun vuosi sitten määrä oli 12 553 kappaletta. Alueyhtiömme asiakkaille sattui alkuvuoden aikana kaksi suurvahinkoa eli yli 300 000 euron vahinkoa, hän jatkaa.

Yhtiön vakavaraisuus kehittyi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana positiivisesti. Lagerström toteaa, että LähiTapiola Etelä on paremmassa kunnossa kuin koskaan.

– Ei voi olla kuin tyytyväinen. Ainoat suuret huolet liittyvät sijoitustoimintaan, jonka tuotto käyvin arvoin oli – 6,6 prosenttia. Sijoitustoiminnan nettotuotto tulokseen oli kuitenkin 2,4 miljoonaa euroa.

Yhtiön sijoitusten arvoa laski sijoitusmarkkinoiden heikko kehitys. Kiristyvä rahapolitiikka, korkojen nousu ja korkea inflaatio johtivat sijoitusten arvonlaskuun. Talousnäkymiä heikentää Ukrainan sota.

Lähi-Tapiola Etelän vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli kevään aikana 26,1 miljoonaa euroa, eli kasvua edellisestä vuodesta kertyi 5,5 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee tiedotteen mukaan yrityksen korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso.

Kun koronarajoitukset purettiin kevään aikana ja ihmisten elämä on alkanut palata entisiin uomiinsa, myös maksetut korvaukset ovat olleet kasvussa ja monissa vakuutuslajeissa on palattu jo pandemiaa edeltäville tasoille.

Kokonaisuudessaan vahinkokehitys on kuitenkin ollut maltillista ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava riskisuhde on pitkän ajan keskiarvojen tasolla. Korvauskulut olivat 14,7 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 91,9 prosenttia.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulusuhde oli 30,2 prosenttia, kun vuosi sitten se oli 29,2 prosenttia.

LähiTapiola Etelän vahinkovakuutustoiminnan kate oli vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla 1,2 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto oli 3,9 miljoonaa euroa.

Paikalliselle, asiakkaiden omistamalle yhtiölle on tärkeää myös lisätä asiakkaiden elämänturvaa, ennaltaehkäistä vahinkoja ja tukea paikallista yhteisöä. LähiTapiola Etelä toteuttaa vastuullisuustyötä vuosittain muun muassa sammutintarkastuksilla ja hätäensiapukoulutuksilla, henkilökunnan vapaaehtoistyöllä sekä oppilaitosyhteistyöllä.

LähiTapiola Etelän tammi–kesäkuu 2022
Avainlukuja

  • Tilikauden tulos (verojen jälkeen): 2,8 miljoonaa
  • Vahinkoensivakuutuksen maksutulo: 26,1 miljoonaa
  • Vahinkovakuuttamisen korvausmeno: 14,7 miljoonaa
  • Jaetut asiakasedut: 10,6 miljoonaa
  • Sijoitustoiminnan tuotto: – 6,6 %