Perniönjoen penkkojen kaivuu etenee aikataulussa – maisemasuunnitteluun kaivataan nyt kuntalaisten ideoita

0
Perniönjoen tulvasuojeluhankkeen kaivuutyöt ovat edenneet Perniön keskustaan Pesän sillalle asti. Kuva: SSS/Santeri Iltanen

Kävelysilta Perniön vanhalta kunnantalolta torille ja polku jokirannassa. Muun muassa näitä esitettiin, kun ihmisiltä kysyttiin, mitä he toivoisivat Perniönjoen tulvasuojeluhankkeen maisemasuunnittelulta.

Vesitalousasiantuntija ja hankkeen koordinaattori Pekka Parkkila Varsinais-Suomen ely-keskuksesta kuunteli ihmisten toiveita viime viikonloppuna Laurin markkinoilla.

– Hankkeesta tuli kivasti palautetta. Keskustelu oli mukavan vaihtelevaa. Kirjallista palautetta tuli parikymmentä kappaletta, Parkkila kertoo.

Parkkilan mukaan toiveita ei välttämättä saada toteutettua tulvasuojeluhankkeen turvin, mutta ihmisten toiveet välitetään eteenpäin Salon kaupungille, joka voi hyödyntää materiaalia puistosuunnittelun yhteydessä.

Parkkilan mukaan markkinoilla paikalla oli paljon mökkiläisiä, joilla ei ollut tietoa hankkeesta.

– Aika paljon sain kertoa mitä teemme ja miksi.

Perniönjoen tulvasuojeluhankkeessa poistetaan kasvillisuutta ja kaivetaan maata. Kaivuumassa kuljetetaan läjitysalueena toimivalle pellolle.

20–30 metriä leveitä tulvatasanteita kaivetaan jokiuomaan noin kahden kilometrin matkalle. Alue alkaa Kaukurintiellä ja jatkuu aina Leskenkujalle asti.

Jokea levennetään Perniön keskustaa piinanneiden tulvien ehkäisemiseksi. Jatkossa veden on tarkoitus nousta tasanteille joen tulviessa, jolloin vesi virtaa nopeammin keskustan ohitse.

Perniönjokea on levennetty tulvien ehkäisemiseksi. Maata kuljetetaan pois traktoreilla. Asukkaat voivat vaikuttaa alueen maisemointiin vastaamalla netissä olevaan kyselyyn. Kuva: SSS/Santeri Iltanen

Perniönjoen tulvasuojeluhankkeen toteutuksesta voi edelleen esittää toiveita. Varsinais-Suomen ely-keskuksen nettisivuilta löytyy valmis lomake, jossa kysytään muun muassa alueen käyttö- ja kasvillisuustoiveita. Kysely on avoinna syyskuun loppuun asti.

– Esimerkiksi joenvarteen istutettavista puista voi esittää toiveita. Puut istutetaan näillä näkymin vasta ensi vuoden aikana, Parkkila vinkkaa.

Perniönjoen tulvasuojeluhanke on edennyt pääosin suunnitelmien mukaan. Kaivuutyöt ovat saavuttaneet Pesän sillan Perniön keskustassa.

– Kaivuutöitä tehdään sillan tuntumassa, mutta urakoitsijan kanssa on sovittu, etteivät he etene Leskenkujan yksityisten maanomistajien maille vielä tänä vuonna, Parkkila kertoo.

Pieniä yllätyksiäkin on työn edetessä tullut.

– Hautausmaan viereisen kevyenliikenteensillan vieressä tuli vastaan hiekkainen alue, jonka päälle on nyt laitettu eroosiosuojaus, Parkkila kertoo.

Uoman kasvillisuuden perkaus puolestaan nopeutti veden virtaamista uomassa, minkä seurauksena keskustan alueen vedenpinta on laskenut.

–  Toistaiseksi vedenpinnan laskusta ei ole haittaa vesieliöille, mutta tilannetta seurataan tarkkaan.

Jokeen on mahdollista rakentaa pohjapatoja, mikäli vedenpinta laskee liikaa. Patojen rakentaminen vaatii kuitenkin vesilain mukaisen lupakäsittelyn aluehallintovirastosssa.

Kaivinkone töissä Pesän sillan luona tiistaina. Kuva: SSS/Santeri Iltanen

Sää on pysynyt suhteellisen otollisena kaivuutöiden etenemiselle, sillä rankkasateita ei ole juurikaan kesällä ollut.

– Itse asiassa kuivuudesta on ollut hieman jopa haittaa. Urakoitsija joutui kastelemaan läjitysaluetta ja sen lähistöä pölyämisen takia kesä–heinäkuussa.

– Myöskään rantaniittysiementen kylväminen ei ole onnistunut suunnitelmien mukaan kuivuuden takia. Siemenet pitäisi saada maahan, jotta niitty ehtisi kasvaa ennen talven sateita, Parkkila sanoo.

Viherpeite ehkäisee talven eroosiota, joka voi laittaa saven liikkeelle.

Töitä jatketaan vielä kolmen viikon ajan eli elokuun loppuun asti. Töissä on päivittäin yhdeksästä kahteentoista henkilöä.

– Joella on kaksi kaivinkonetta ja läjitysalueella vielä yksi. Lisäksi töissä on useita traktoreita peräkärryineen maata kuljettamassa, kertoo urakoitsija Matti Hakamäki Oy:n työmaapäällikköharjoittelija Liisa Matchenkova.

Matchenkovan mukaan aikataulu on pitänyt hyvin.

– Töitä jatketaan taas ensi vuonna kesän alussa, hän sanoo.

Kaivutöitä tehdään Salon kaupungin, Salon seurakunnan ja 14 yksityishenkilön mailla. Tulvansuojeluhankkeen kustannusarvio on vajaat 500 000 euroa. Hanke jatkuu ensi vuoteen.