Salon kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu virallistivat yhteistyönsä kumppanuussopimuksella – sopimus voi näkyä esimerkiksi yhteisinä koulutuskokonaisuuksina ja opiskelijoiden työharjoittelujaksoina

0
Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipiste sijaitsee IoT Campuksen tiloissa. Kuva: SSS-arkisto

Turun ammattikorkeakoulu ja Salon kaupunki allekirjoittivat yhteistyötään vahvistavan kumppanuussopimuksen tiistaina.

Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on kuvata osapuolten näkemys kokonaisvaltaisesta ja pitkän aikavälin yhteistyöstä. Sopimuksella edistetään toimivia yhteistyömalleja, lisätään ammattikorkeakoulun näkyvyyttä Salossa sekä tuetaan Salon elinkeinoelämän kasvua ja kehitystä, Salon kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Kaupungin ja ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö voi tiedotteen mukaan liittyä suoraan opiskelijoihin ja opintoihin esimerkiksi yhteisten koulutuskokonaisuuksien, työharjoittelujen, opinnäytetöiden ja innovaatioprojektien merkeissä. Kumppanuussopimuksella pyritään hyödyttämään myös Salon seudun yrityksiä, henkilöstö-, alue- ja elinkeinokehitystä sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

– Salo on jo pitkään ollut tärkeimpiä kumppaneitamme. Sopimuksella haluamme osoittaa jatkossakin sitoutumistamme kaupungin ja sen alueen työelämän aktiiviseen kehittämiseen, Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila luonnehtii tiedotteessa.

– Kumppanuussopimus tuo yhteistyöhömme pitkän tähtäimen suunnitelmallisuutta muun muassa osaajapulaan ja kansainvälisyyteen liittyen. Sopimus laajentaa yhteistyökenttää entisestään ja vakiinnuttaa Turun amk:n toimintaa Salo IoT Campuksen osaamiskeskittymässä, Salon kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen summaa samassa yhteydessä.

Salon kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen ja Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila kumppanuussopimuksen solmimisen jälkimainingeissa.

Kumppanuussopimus koskee vuosia 2022–2024. Kaupungin ja ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä koordinoi ohjausryhmä, jossa ovat mukana amk:n edustajina rehtori Vesa Taatila sekä koulutusjohtajat Juha Kontio ja Anne Isotalo. Salon kaupunkia edustavat kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen, kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anneli Pahta sekä Yrityssalon toimitusjohtaja Jyrki Moilanen.