Salon seurakunta hankkiutuu kovaa vauhtia eroon tarpeettomista kiinteistöistä.

Kaksi vuotta sitten seurakunta päätti myydä kiinteistöjä talouden tasapainottamiseksi. Kirkollisverotuottoja ei katsottu järkeväksi laittaa vähäisellä käytöllä olevien kiinteistöjen ylläpitoon.

Kiinteistöjä on myyty nyt pitkä rivi noin 1,8 miljoonalla eurolla ja kohteita on tälläkin hetkellä myynnissä. Kaikkien kohteiden myynti ei ole ollut kirkkoherra Timo Hukan mukaan helppoa.

– Korkeat energiakustannukset vaikeuttavat myyntejä. Rakennusten kunto on hyvä, mutta käyttökustannukset ovat suuria.

Mahlakankareen seurakuntakoti soveltuisi Timo Hukan mukaan monenlaiseen käyttötarkoitukseen. Kuva: SSS/Santeri Iltanen

Tällä hetkellä Salon seurakunta myy kolmea kohdetta. Nämä kohteet ovat olleet keväästä 2022 saakka myynnissä.

Paunalan seurakuntakoti on myynnissä 140 000 eurolla, Ollikkalan seurakuntakoti 150 000 eurolla ja Mahlakankareen seurakuntakoti 160 000 eurolla.

Toukokuussa 2022 Torikadun kiinteistö myytiin 1 050 000 eurolla.

– Torikadun kerrostalon myyntiin meni sen verran paukkuja, että nyt vasta keskitymme aktiivisemmin seurakuntatalojen myyntiin. Näiden talojen muutoskeskusteluja on käyty Salon kaupungin kanssa, ja kaupunki on suhtautunut muutoksiin hyvin.

Muutokset tarkoittavat esimerkiksi Mahlakankareen kohdalla sitä, että talo muutettaisiin asuin- tai yrityskäyttöön soveltuvaksi.

– Jos taloa saa käyttää ammatinharjoittamiseen, se on selkeästi houkuttelevampi ostokohde.

Hukan mukaan seurakunnan kiinteistöt on yleensä vaikeahkosti myytävissä. Sen vuoksi toteutunut ostohinta ei ole seurakunnalle tärkeintä.

– Seurakunnan kannalta ylläpitokustannuksista ja korjausvelasta vapautuminen on suurin helpotus.

Seurakuntakoti on rakennettu vuonna 1989. Salissa on pidetty lukuisia perhejuhlia. Kuva: SSS/Santeri Iltanen

Parhaillaan kirkkohallitus ohjaa pilotointihanketta, jossa Salon seurakunta on mukana.

Puoleksi vuodeksi palkattu projekti-insinööri Juha Äijälä tuottaa Salon seurakunnalle kiinteistöstrategiaan tarvittavan tietokannan.

– Strategian laatiminen aloitettiin vuosi sitten. Siinä kartoitetaan tarkasti kaikkien kiinteistöjen käyttöasteet ja käyttökustannukset. Ajatuksena on miettiä väestömuutosta ja seurakunnan toiminnan muutosta, jotta voisimme perustella jatkossa kattavasti kiinteistöistä luopumista.

Kiinteistöstrategia tulee valmiiksi syyskuun 2022 puolivälissä. Yksi merkittävimmistä sisällöistä strategiassa on Hukan mukaan kiinteistöjen salkuttaminen.

– Kiinteistöt asetetaan kolmeen eri koriin. Osa kiinteistöistä säilytetään hamaan iankaikkisuuteen. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kirkot. Osan voi laittaa nopeallakin aikataululla myyntiin ja osa menee väestörakenteen muutoksen vuoksi mahdollisesti tulevaisuudessa myyntiin.

Strategia auttaa päättämään, minkälaisia investointeja rakennuksiin kannattaa tehdä.

– Esimerkiksi Kiikalan seurakuntatalon öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön on suuri investointi. Mikäli talolla ei ole riittävää käyttöastetta ja sen myynti tulee eteen, tuollaista remonttia ei välttämättä kannata tehdä.

Hukka kuitenkin muistuttaa, ettei Kiikalasta ole vielä tehty myyntipäätöstä. Kiikala on toistaiseksi vain esimerkki investointien pohdinnasta.

Kirkkoherra Timo Hukka ajaa Kiikalan seurakuntatalon öljylämmityksen muuttamista maalämmöksi. Se on kuitenkin merkittävä investointi. Kuva: SSS/Santeri Iltanen

Vuoden 2022 keväällä päätettiin liittää Martinkosken seurakunta Salon seurakuntaan.

Martinkosken seurakunnassa öljylämmityskohteisiin kuuluu Marttilan kirkko.

– Sen muuttamisesta maalämmöksi on jo olemassa suunnitelmat, ja Martinkoski on kerännyt varoja muutosta varten.

Martinkosken seurakunnasta on Hukan mukaan kerätty samat tiedot kiinteistöstrategiaa varten kuin Salon seurakunnasta.

– Niitä tietoja ei ole ajettu yhteiseen pohjaan, mutta suunnilleen samat tiedot on kerätty.

Merkittävin seikka Martinkosken seurakunnassa on tällä hetkellä Kosken kirkon remontti. Sitä suunnittelevat parhaillaan pääarkkitehdin lisäksi kirkkohallitus ja Museovirasto.

– Kosken kirkko on poikkeuksellinen Varsinais-Suomessa, sillä se edustaa uusklassisimia 1930-luvulta. Sellaisia kirkkoja ei ole tällä seudulla muita. Se on arkkitehdinkin kannalta kiinnostava kohde.

 

Hukan mukaan joissakin seurakunnan kohteissa myös rakennusten purkaminen saattaa olla vaihtoehto.

– Tänä päivänä sekin on varsin kallista purkujätesäädöksineen. Joissain tapauksissa purku voi silti olla kannattavin vaihtoehto.

Energian kallistumisen vuoksi seurakunta on pohtinut aurinkoenergian hyödyntämistä joissakin kiinteistöissä. Aurinkopaneelit ovat jo tulossa uuden seurakuntatalon katolle.

– Sellaisissa kiinteistöissä, joissa esimerkiksi maalämmön asennus on vaikeaa, tämä on ehdottomasti yksi vaihtoehto.

 

Vaikka luopumispäätöksiä on tehty useita ja tehdään jatkossakin, Hukka painottaa yhteistyömahdollisuuksia. Angelniemen seurakuntatalon myynnin jälkeen yhteistyö paikallisen kyläyhdistyksen kanssa tuli ajankohtaiseksi.

– Sovimme kyläyhdistyksen kanssa, että vuokraamme paikallisen koulun tiloja. Pientä vuokraa maksamalla saamme ylläpidettyä sitä toimintaa, mitä oli aiemmin seurakuntatalolla.

Salon seurakunta on Hukan mukaan jatkossakin kiinnostunut miettimään vastaavia järjestelyjä.

– Harvoin muillakaan toimijoilla on taloudellisesti kaksinen tilanne. Vuokraamalla tiloja voimme tukea tärkeiden yhdistysten toimintaa.

 

Seurakunta myynyt kymmeniä kohteita

Salon seurakunta on tähän mennessä myynyt useita kymmeniä kohteita. Kohteisiin lukeutuvat:

– Kiskosta pappila ja pellonpään torppa
– Muurlasta omakotitalo ja rantamaja
– Suomusjärveltä seurakuntatalo kirkonkylästä ja seurakuntatalo Kitulasta
– Kiikalasta pappila ja tontteja
– Perttelistä omakotitalo
– Kuusjoelta pappila, rivitaloasunto sekä maatila
– Perniöstä asunto-osake
– Halikosta kanttorila ja Angelniemen seurakuntatalo
– Särkisalosta maatila
– Salo-Uskelasta useita asunto-osakkeita
– Torikadun kerrostalo

Näiden kohteiden lisäksi kirkkoherra Timo Hukan mukaan on myyty peltoja ja metsiä enimmäkseen luonnonsuojelualueiksi.

Myytyjen kiinteistöjen hinnat ovat vaihdelleet 50 000 eurosta miljoonaan, ja Hukan mukaan uudet omistajat ovat remontoineet ostamansa kohteet huolellisesti.

Suurin osa kohteista on myyty 100 000 euron hintaluokassa.

 

Eroon öljylämmityksestä

Salon seurakunta on muuttanut lämmitysmuotoa useissa kiinteistöissä öljylämmityksestä maalämpöön.

Viimeisimpiä kohteita ovat Muurlan, Kiikalan ja Perttelin kirkot (SSS 9.8.2022).

– Meillä on enää vähän öljylämmitteisiä rakennuksia. Näitä ovat Kiikalan seurakuntatalo ja Helisnummen hautausmaa. Muut kohteemme lämpeävät maalämmöllä, hakkeella tai kaukolämmöllä, kertoo kirkkoherra Timo Hukka.

Sekä Kiikalan seurakuntatalolle että Helisnummen hautausmaalle on tehty suunnitelmia lämmitysmuodon vaihtamisesta. Molemmissa on omat ongelmansa.

– Helisnummen hautausmaan maalämpövaihtoehtoa selvitetään parhaillaan. Se on kuitenkin pohjavesialuetta, ja siksi haastava maalämpökaivojen kannalta. Kiikalan seurakuntataloa sen sijaan pitää miettiä kannattavuuden näkökulmasta.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Avoin myyntimenettely tärkeää
1 vuosi sitten

Myynnit ovat hyvä asia seurakunnan talouden kannalta. Vanhojen rakennusten lämmitys ja muukin ylläpito maksaa yhä enemmän.

Toivottavaa on, että myös vuodenvaihteessa Salon seurakuntaan liittyvän Martinkosken seurakunnan rakennuskanta käytäisiin läpi, ja vajaakäytöllä olevat kohteet laitettaisiin julkiseen myyntiin.

Mamma maalta
1 vuosi sitten

Mahlakankareen seurakuntatalossa oli kodikkaat tilat, kun lapsenlapseni ristiäisjuhlia siellä vietimme muutama vuosi sitten.

Onko todella niin, etteivät lähialueilla asuvat ihmiset enää tule seurakunnan tai muiden järjestämiin tilaisuuksiin, tai eikö seurakunnalla ole enää edes halua tarjota ihmisille kokoontumistiloja korottamalla tilavuokria huomattavasti?