Töitä ukrainalaisille

0
Sotaa pakenevat ukrainalaisia on tullut runsaasti EU:n alueelle. Moni on löytänyt myös työtä uudessa asuinmaassa.

Venäjän raakaa hyökkäystä pakenevia ukrainalaisia on autettu monin tavoin Euroopan eri maissa. Myös Suomi on ottanut vastaan sotaa pakenevia ukrainalaisia.

Ukrainalaiset tunnetaan ahkerina työntekijöinä. Heistä on kokemuksia suomalaisilla marjatiloilla jo useiden vuosien ajalta ennen sotaa. Myös sotapakolaisista monet haluaisivat tehdä työtä uudessa asuinmaassa.

Työtä olisi myös tarjolla, sillä monella alalla kärsitään Salossa tekijäpulasta. Mitä paremmin ukrainalaisten halu tehdä töitä ja yritysten tarve löytää uusia tekijöitä kohtaavat, sen paremmat edellytykset luodaan elämän rakentamiselle uudessa asuinmaassa.

Kielimuuri on työllistymisen iso este. Suomen kieltä on vaikea oppia nopeasti, ja ukrainalaisista harva puhuu sujuvaa englantia. Tämänkin muurin yli päästään koulutuksella ja kieliä aktiivisesti puhumalla.

Hyviä esimerkkejä onnistuneesta työelämään pääsystä löytyy Salossakin (SSS 2.8.). Luhanskista sotaa paennut mies löysi koulutustaan vastaavan työpaikan salolaisesta parturiliikkeestä.

Yrityssalo on auttanut sotaa paenneita ukrainalaisia löytämään töitä salolaisista yrityksistä. Toiminta on tuottanut tulosta, ja Saloon on työllistynyt jo 40 ukrainalaista. Kaikkiaan Yrityssalo on ottanut yhteyttä 200 ukrainalaiseen, ja määrä kasvaa koko ajan.

Salossa ukrainalaisia autetaan työnhaun lisäksi myös arkisissa asioissa ja harrastuksissa. Se on tärkeää, sillä arjen sujuminen ja verkostojen luominen nopeuttavat sopeutumista uusiin oloihin.