Valkohäntäpeuran metsästyksessä mahdollista käyttää keinovaloa ja yötähtäimiä Lounais-Suomessa

0

Metsästäjäliitto on saanut Suomen riistakeskukselta poikkeusluvan keinovalon ja aseeseen kiinnitettävien yötähtäinlaitteiden käyttöön valkohäntäpeuran metsästyksessä.

Lupa on myönnetty metsästyskaudelle 2022–2023, ja se kattaa valkohäntäpeuran tihentymäalueet Lounais-Suomen suunnalla. Lupaa ei voi käyttää ilman, että poikkeusluvan piiriin on hakeuduttu Metsästäjäliiton kautta.

Valkohäntäpeurakanta on tiheintä Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Satakunnan ja Hämeen alueilla. Poikkeusluvassa ja Metsästäjäliiton ohjeistuksessa on listattu riistanhoitoyhdistykset, joiden alueella poikkeusluvan käyttö on mahdollista.

Metsästysseurat ja -seurueet voivat hakeutua poikkeusluvan piiriin. Ilman lupaa ja Metsästäjäliiton vahvistusta valon tai yötähtäinten käyttö on metsästyslaissa kiellettyä.

Poikkeusluvan mukaisia menetelmiä on mahdollista käyttää ainoastaan vahtimismetsästyksessä.

Vastaavanlainen poikkeuslupa annettiin myös edelliselle metsästyskaudelle, jonka aikana kaadettiin yhteensä 74 000 valkohäntäpeuraa.