Britannian hallitus puolustaa verolinjauksiaan – IMF ja Moody’s antoivat tiukkaa palautetta

0

Britannian hallitus on keskiviikkona puolustanut tiukasti mittavia veronalennuksia sisältävää budjettiaan. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF oli edellisiltana antanut siitä tiukkasanaisen arvion ja kehottanut harkitsemaan pakettia uudelleen. IMF katsoo velalla rahoitettavien alennusten vauhdittavan inflaatiota ja kasvattavan tuloeroja.

Valtiovarainministeri Kwasi Kwartengin suunnitelmassa luovuttaisiin kokonaan veroasteikon ylimmästä portaasta, jonka nojalla yli 150  000 punnan tuloista maksetaan 45 prosentin tulovero. 45 miljardin punnan (noin 50 miljardin euron) veronalennukset keventäisivät erityisesti suurituloisten veronmaksajien taakkaa.

Valtiovarainministeriö sanoi lausunnossaan tarttuneensa toimiin suojellakseen kotitalouksia ja yrityksiä ennennäkemättömän nopealta energian kallistumiselta.

–  Keskitymme kasvattamaan taloutta ja nostamaan kaikkien elintasoa, ministeriö vakuutti.

IMF sanoi lausunnossaan seuraavansa tarkkaan Britannian tilannetta ja kehotti maan hallitusta harkitsemaan toimia uudelleen.

Maan keskuspankki Bank of England nosti viime viikolla ohjauskorkoa 0,5 prosenttiyksiköllä 2,25 prosenttiin yrittäessään hillitä inflaatiota, mutta veronalennus voi tehdä keskuspankin pyrkimykset tyhjiksi, IMF varoitteli. Pankin odotetaan nostavan korkoa uudelleen viimeistään marraskuussa.

Kwarteng ja pääministeri Liz Truss ovat perustelleet budjettisuunnitelmiaan ja verojen roimaa alentamista tarpeella vauhdittaa Britannian aneemista talouskasvua. Kaikkiaan suunnitelmien lasketaan heikentävän Britannian julkista taloutta 50 miljardilla punnalla. Kwarteng on luvannut tarkentaa taloussuunnitelmiaan ja toimia vajeiden vähentämiseksi 23. marraskuuta.

puuttuu johtavien teollisuusmaiden taloudenpitoon yhtä kipakasti kuin mitä se on nyt lausunut Britanniasta. Ennakkotapaus tosin löytyy, sillä IMF joutui vuonna 1976 tulemaan hätiin pelastamaan Britannian julkista taloutta neljän miljardin punnan hätälainalla ja asetti tuolloin ehdoksi ankaria leikkauksia julkisiin menoihin.

Luottoluokittaja ei alentanut Britannian luokitusta, mutta totesi, että mittavat rahoittamattomat alennukset ovat luokituksen kannalta negatiivisia.

Punnan kurssi dollaria vastaan oli keskiviikkona laskussa edellispäivään verrattuna ja liikkui Aasian markkinoilla tasolla 1,066. Punnan on ennakoitu voivan heiketä tasakurssiin dollarin kanssa. Punta kävi maanantaina ennätysalhaisella tasolla 1,03, mutta elpyi hiukan myöhemmin.

Investointipankki oli synkimmällä laidalla ja maalaili omassa ennusteessaan, että punta heikkenee marraskuun loppuun mennessä tasakurssiin dollarin kanssa ja laskee vuodenvaihteen jälkeen vielä tasolle 0,95, kertoi . Useampi muu kuitenkin uskoi punnan vielä pysyvän dollarin yläpuolella.

– – –

Lähteinä Financial Times, Guardian, New York Times ja AFP.

Nina Törnudd