Hallitukselta tulossa periaatepäätös: venäläismatkailijoiden liikkuminen rajan yli voidaan estää

2

Valtioneuvosto antaa Venäjän kansalaisten maahantulon rajoittamista koskevan periaatepäätöksen, kertoo ulkoministeri Pekka Haavisto. Päätös mahdollistaa sen, että viranomaiset voivat estää kokonaan turismin perusteella Suomeen pyrkivien liikkumisen.

Haaviston mukaan myös olemassa olevia viisumeita harkitaan uudelleen. Venäläisten viisumeita koskevat rajoitukset voisivat astua voimaan ensi viikolla.

Haavisto kertoi tänään tiedotustilaisuudessa Suomen valmistelemista toimista, joilla venäläisten matkustajaliikennettä Suomeen tullaan rajoittamaan.

Suomen kansainvälisen aseman vakava vahingoittaminen on nousemassa keinoksi kiristää merkittävästi venäläisille myönnettävien viisumien antamista. Linjauksen teki tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiskokous eli niin sanottu tp-utva.

STT:n tietojen mukaan kyseessä on Schengen-säännöstön tulkitseminen uudella tavalla uuden tilanteen perusteella. Schengen-säännöstössä on viittaus, jonka mukaan ulkomaalaisen maahantulo voidaan kieltää myös sillä perusteella, että hän vaarantaa kohdemaan kansainvälisiä suhteita.

Arvioitavana on ollut, voisiko tämän kohdan pohjalta tehdä laajemman arvion, että Venäjältä Suomeen kohdentuva turistimatkailu on itsessään jo haitta Suomen kansainvälisille suhteille, minkä kautta sitä voitaisiin soveltaa laajemmin kuin suoraan yksittäiseen henkilöön kohdistuvana päätöksenä.

Tämä ei STT:n tietojen mukaan vaadi turvallisuusviranomaisten uhka-arviota, vaan ulkoministeriön ulkopoliittisen arvion.

Suomessa ei ole tätä Schengen-säännöstön kohtaa aikaisemmin sovellettu, joten asia vaatinee vielä jatkovalmistelua. Tähän asti sitä on muissakin maissa sovellettu lähinnä yksittäisen, kansainvälisten suhteiden näkökulmasta ristiriitaisen henkilön maahanpääsyn estämiseen.

Baltian maissa ja Puolassa on viitattu kasvaneeseen turvallisuusuhkaan, kun ne ovat rajoittaneet rajaliikennettään. Suomen turvallisuusviranomaisten arvio Suomeen kohdistuvasta uhasta on kuitenkin erilainen. Tähän mennessä yksikään turvallisuusviranomainen ei ole arvioinut Suomeen kohdistuvan vakavaa uhkaa Venäjältä tulevien matkailijoiden takia.

Tähän seinään on törmännyt myös rajavartiolain 16. pykälän käyttö. Se tarjoaisi mahdollisuuden sulkea raja, mutta vain jos Suomeen kohdistuisi turvallisuusviranomaisten arvion mukaan sellaista turvallisuusuhkaa ja painetta, jota ei pystytä hallitsemaan.

Suojelupoliisi päivitti perjantaina tilannearviotaan venäläisten matkustamiseen liittyen ja totesi, ettei osittainen liikekannallepano merkittävästi muuta turvallisuusuhkaa.

–  Suojelupoliisi on aiemmin arvioinut, että venäläisten matkustus turistiviisumeilla ei uhkaa kansallista turvallisuutta eikä supon kanta ole pääperiaatteiltaan muuttunut, suposta kerrottiin STT:lle perjantaina.

Supon arvio on, että osittaisella liikekannallepanolla Venäjä hakee lisävahvistusta Ukrainassa käymäänsä sotaan. Venäjän toiminta kohdistuu edelleen Ukrainaan.

–  Resurssit on sidottu käynnissä olevaan sotaan länsivastaisesta retoriikasta huolimatta. Liikekannallepanon vaikutuksia Venäjän sisäiseen tilanteeseen on vielä liian aikaista arvioida.

Suposta korostetaan, että turvallisuusnäkökohtien lisäksi päätöksenteossa joudutaan punnitsemaan muun muassa tuen osoittamista Ukrainalle sekä päätöksellä Venäjälle lähetettävää viestiä.

–  Suojelupoliisi ei missään nimessä vastusta turistiviisumien myöntämisen lopettamista. Teemme työtämme kansallisen turvallisuuden uhkien eli esimerkiksi vakoilun ja terrorismin torjumiseksi ja tiedon hankkimiseksi niistä kulloinkin vallitsevissa olosuhteissa ja lainsäädännön mukaisesti.

Ulko- ja sisäministeriöissä on kuumeisesti etsitty ratkaisua sen jälkeen, kun Venäjä keskiviikkona ilmoitti osittaisesta liikekannallepanosta. Myös hallitus on ilmoittanut odottavansa ripeästi keinoja tiukentaa Suomeen pääsyä.

–  Hallituksen tahto on hyvin selkeä, ja se on yhteinen. Venäläisten matkailu on saatava loppumaan ja myös kauttakulku Suomen läpi, sanoi pääministeri Sanna Marin (sd.) torstaina.

Ratkaisua on etsitty myös kansallisesta lainsäädännöstä, mutta se on todettu liian hitaaksi keinoksi. Vaikka se etenisi oikokaistaakin, kestäisivät eri vaiheet helposti viikon tai enemmän, STT:lle arvioidaan.

Pakotelainsäädäntö on ollut yksi vaihtoehdoista, mutta se on vielä pidemmän valmistelun tie.

Suomi ei ole estämässä maahanpääsyä esimerkiksi toisinajattelijoilta tai toimittajilta, jotka pakenevat Venäjältä tai muutoinkaan ihmisiltä, joilla on perusteltu syy pelätä henkensä puolesta.

–  Yhtä lailla emme halua estää vaikkapa perheenjäsenten tuloa Suomeen. Olemme koko ajan käsitelleet näitä asioita erillisinä, aivan kuten myös Baltian maat ja Puola. Tälläkin hetkellä esimerkiksi näillä perusteilla voi kulkea rajan yli Virossa, Latviassa, Liettuassa ja myös Puolassa, sanoi Marin torstaina.

Samalla kun eri ministeriöiden virkamiehet puursivat viisumipulmaan ratkaisuja, painoivat päälle suomalaiset euroedustajat ja kansalaismielipide. Seitsemän vihreiden, SDP:n ja keskustan europarlamentin jäsentä lähettivät yhteisen kirjeen pääministeri Marinille, ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr.) ja sisäministeri Krista Mikkoselle (vihr.).

Kirjeessä vaaditaan yhteisiä EU-toimia venäläisten matkailun pysäyttämiseksi. Kirje lähetettiin myös EU-johdolle, eli komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenille, korkealle edustajalle Josep Borrellille sekä sisäasioiden komissaari Ylva Johanssonille.

Allekirjoittaneita ovat vihreiden Alviina Alametsä, Heidi Hautala ja Ville Niinistö, SDP:n Eero Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri, keskustan Elsi Katainen ja Mauri Pekkarinen.

–  Yhtenäisen linjan ylläpitämiseksi ja edelleen vahvistamiseksi unionin tulisi yhteisin toimenpitein estää venäläisten turistien matkailu Eurooppaan, kirjeessä vaaditaan.

Jos yhteistä linjaa ei EU:ssa saada aikaan, tulisi Suomen toimia oma-aloitteisesti, kirjeessä vaaditaan.

Europarlamentaarikkojen lisäksi liikkeellä olivat myös tavalliset kansalaiset, kun viisumien myöntämisen lopettamista ja jo myönnettyjen viisumien perumista vaativa kansalaisaloite lähestyi 50  000 allekirjoituksen rajaa.

Marinin mukaan hallitus on valmis edelleen vähentämään viisumien myöntöjen määrää, mutta joutuu toimimaan juridisten reunaehtojen puitteissa. Suomi kiristi aiemmin venäläisiltä vastaanotettavien viisumihakemusten määrää tuntuvasti tästä kuusta lähtien.

—-

Korjattu: Lisätty otsikkoon sana tulossa, periaatepäätöstä ei ole vielä annettu.

Sanna Nikula, Nina Törnudd, Antti Autio

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Ohrana ei ole ikuinen
1 vuosi sitten

Kysymys on hankala, mutta on parempi, että Kremlin diktatuuria vastustavat ihmiset pysyvät Venäjällä ja yrittävät kaataa hallinnon. Moskovalla ei ole loputtomasti poliiseja. Ja rintamajoukoissa on tuossa maassa ennenkin kapinoitu, esim. 1905 ja 1917. Jälkimmäistä todistivat helsinkiläiset omilla kaduillaan.

Keijo K.
1 vuosi sitten

Voisivatko päättäjät kertoa, mikä tässä on niin vaikeaa?

Asiahan on Venäjän sisäinen asia, josta syystä ei voi tulla noin vain hakemaan turvapaikkaa. Eihän henkilö ole vainottu, jos hänen omassa maassaan ilmoitetaan liikekannallepanosta.