Ihmisläheisempi strategia

0
Salo Circus Festival on yksi Salon vuotuisista tapahtumista.

Salon kaupungin uusi strategia on luonnosvaiheessa, ja parhaillaan kaupunkilaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa ja vaikuttaa siihen. Valtuusto hyväksyy strategian joulukuussa. Valtuustokausi on silloin jo pitkällä, ja seuraaviin kuntavaaleihin on aikaa enää reilut kaksi vuotta.

Kuntalaki velvoittaa kuntaa laatimaan strategian, jossa valtuusto päättää toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Vaikka jokainen valtuusto tekee omansa, pitkät linjat ovat pidempiä kuin neljän vuoden valtuustokausi.

Kunnallinen päätöksenteko on moniportaisine valmisteluineen sen verran verkkaisaa, että kaiken kääntäminen uusiksi neljän vuoden välein johtaisi siihen, että mitään ei ehditä tehdä.

Lain mukaan strategian pitää perustua arvioon sekä kunnan nykytilanteesta että toimintaympäristön muutoksista. Kuluvan valtuustokauden strategioita tehdäänkin historiallisen muutoksen keskellä. Ensi vuodenvaihteessa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Muutoksesta huolimatta Salon uudessa strategiassa on ennestään tuttuja asioita. Painotukset ovat vähän muuttuneet.

Yrittäjämyönteisyys, palvelujen saatavuus, työntekijöiden ja asukkaiden houkutteleminen sekä kaavoitus ovat perusasioita. Yhtä lailla strategiassa näkyy se, mikä laajassa Salossa on tavalla tai toisella kirjattava kaikkiin suunnitelmiin: kaupunkia kehitetään sekä keskustassa että kylillä.

Strategiassa korostuvat asukkaiden osallistumismahdollisuudet. Kommentoitavana olevassa luonnoksessa todetaan, ettäSalo edistää kotoutumista ja ottaa eri ikäiset ja -taustaiset kuntalaiset yhä aktiivisemmin mukaan kehittämään omaa asuinympäristöään.

Suunta on oikea. Kun tilaisuuksia tarjotaan, niihin kannattaa tarttua. Osallistaminen edellyttää, että asukkaat myös osallistuvat.

Luonnoksen perusteella uudessa strategiassa on edellistä enemmän ihmisläheisyyttä ja pehmeyttä.

Uutena asiana strategiaan on nostettu Salon monet tapahtumat, jotka tekevät kaupungista vetovoimaisen. Strategiassa vastataan myös siihen huutoon, jota kulttuurin kentältä on kuulunut.

Nyt ajatus on, että Salo profiloituu kuluvalla valtuustokaudella kulttuuri- ja liikuntakaupunkina. Edellisen valtuuston strategiaan ja kärkihankkeisiin tällaiset asiat eivät mahtuneet.