Mekaanikko-opiskelijat myllerryksessä – Ajoneuvoalan perustutkintoon on tullut tänä syksynä muun muassa sähköautojen korjaustyötä

0
Juho Ketokulta ja Armas Hagström tutkivat e-Golfin korkeajännitejohtimien kuntoa ja kiinnityksiä. Niiden tarkistaminen on osa sähköauton huoltotoimenpiteitä. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Tänä syksynä opintonsa startanneet mekaanikko-opiskelijat ovat uuden edessä. Mukaan pakolliseen kurssitarjontaan on otettu ajoneuvon huolto- ja korjaustöiden lisäksi sähköjärjestelmän kunnon määrittäminen.

Lisäksi pienkone-, auto- ja hyötyajoneuvomekaanikon ohella on mahdollista erikoistua diagnoosimekaanikoksi.

– ­Uudistuksen taustalla on ajoneuvojen tekniikan nopea kehitys. Emme huomioi uudistuksilla pelkästään täyssähköautoja, sillä perinteisten polttomoottoriautojenkin järjestelmät ovat sähköistyneet huomattavasti, kertoo Salon seudun ammattiopiston ajoneuvoalan opettaja Juho Ketokulta.

Uudessa perustutkinnossa pakollisia osia kaikille opiskelijoille ovat myös alustan korjaustyöt, jarrujen korjaus ja ajoneuvon määräaikaishuolto.

Ketokulta odottaa parhaillaan pääsyä Volkswagenin järjestämään GTE 702 korkeajännitetekniikkakoulutukseen. Volkswagenin koulutuksen jälkeen Ketokulta pystyy opettamaan opiskelijoita tekemään hybridi- ja sähköautojen korjaustöitä.

­– Tähän mennessä emme ole voineet tehdä sähköautoihin huolto- ja korjaustöitä, sillä meillä ei ole ollut siihen pätevyyttä. Tarvetta ei toisaalta ole ollut opiskelijoiden harjoittelupaikoissakaan, sillä sähköautot eivät ole uutuudessaan vaatineet vielä paljoa korjausta.

Ketokullan lisäksi muidenkin ammattiopiston opettajien olisi tarkoitus käydä samainen koulutus.

– Vältämme tilannetta, jossa vastuu opetussisällöstä kohdistuisi ainoastaan yhdelle opettajalle. Koulutuksiin on toistaiseksi kuitenkin haastava päästä, koska ne on suunnattu ensisijaisesti työelämässä toimiville ajoneuvoasentajille.

Juho Ketokulta ja Armas Hagström käyvät läpi täyssähköisen Volkswagen e-Golfin huoltoa. Korkeajännitejärjestelmän ja ajoakun kunto tarkistetaan merkkikohtaisten diagnostiikkalaitteiden ja tietokoneen välityksellä. Ammattiopisto on valmistautunut tuleviin korkeajännitetöihin eristämällä korjaamolle oman osa-alueen sähkötöitä varten. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Salon seudun ammattiopistolle on puoli vuotta sitten tilattu oma sähköauto, Volkswagen ID 3. Auto on juuri saapunut, ja sen avulla olisi tarkoitus ryhtyä kouluttamaan diagnoosimekaanikkoja.

– Vanhan perustutkinnon opiskelijatkin saavat perehtyä sähköautojen korjaukseen, mikäli kiinnostusta löytyy. Aiemmassa tutkinnossa on ainoastaan kaksi valinnaista kurssia sähkötöihin liittyen.

Ketokulta viittaa sähkövarusteiden mittaus- ja korjauskurssiin sekä korinkorjaajan ja hyötyajoneuvoasentajan tutkintoon sisältyvään auton korin sähkövarustetyökurssiin.

Koulutusalajohtaja Miska Kanervo uskoo sähköautoihin liittyvien toimenpiteiden yleistyvän vähitellen oppilaiden harjoittelupaikoilla.

Toisen opiskeluvuotensa juuri aloittaneelle Armas Hagströmille sähköautot ovat vielä vieraita.

– Kukaan meistä ei ole vielä huoltanut tai korjannut sähköautoja, koska se ei ole ollut mahdollista. Olen lähinnä tutustunut aiheeseen yksittäisellä teoriatunnilla.

Ketokulta korostaa, ettei hänenkään tuleva koulutuksensa riitä huoltamaan muita kuin Volkswagenin täyssähköautoja.

– Sähköautoissa pitää aina olla valmistajan oma koulutus. Emme voi kouluttaa opiskelijoita ilman valmistajien määrittämiä ohjeita, ettei tule vaaratilanteita.

Lisäksi sähkötyöturvallisuuskurssi SFS 6002 kuuluu kaikkien ajoneuvoalan opiskelijoiden tutkinnon pakollisiin osa-alueisiin. Sen Hagström on jo suorittanut.

– Se on hyödyllinen koulutus kaikille automekaanikoille, korjattiin korjaamolla sähkö- ja hybridiajoneuvojen voimajärjestelmää tai ei, Ketokulta kertoo.

Susanna Vasama painottaa diagnostiikkamekaanikon koulutukseen sisältyvän paljon matemaattisten aineiden opiskelua. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Sekä Ketokulta että Salon seudun ammattiopiston opinto-ohjaaja Susanna Vasama painottavat sähköautojen korjaustyön vaatimaa mielenkiintoa.

– Diagnoosimekaanikon koulutukseen on sisällytetty paljon matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Lisäksi englannin kieltä on korostettu kaikissa koulutussuuntauksissa aiempaa enemmän. Diagnoosimekaanikoksi kouluttautuminen edellyttää halua ja intoa perehtyä aihealueeseen, Vasama toteaa.

Ajoneuvoalan vuosittainen uusien opiskelijoiden sisäänottomäärä on Salon seudun ammattiopistossa viitisenkymmentä. Vasama ja Ketokulta toivovat joukosta kymmenisen suuntautuvan diagnoosimekaniikan puolelle.

– Meidän on oltava tarkkoina siinä, minkälaisia opiskelijoita otamme koulutukseen. Työskentelemme korkeajännitekomponenttien parissa, ja siksi vähäinen kiinnostus tarkkoja säädöksiä kohtaan voi aiheuttaa hengenvaarallisia tilanteita, Ketokulta pohtii.

Ketokulta vertaa diagnoosimekaanikon koulutusta sähköasentajan tutkintoon. Koulutuksessa opetellaan ajoneuvojen sähköisten järjestelmien vianmääritystä mitta- ja testilaitteilla.

– Käymme työvälineet tarkasti läpi ja tarkistamme mittauksella auton vaarattomuuden. Samalla tavalla oikeastaan kuin sähköpuolellakin, otetaan sulake irti ja mitataan vielä varmuudeksi ettei töpseliin jää jännitettä.

Ketokulta, Vasama ja Salon ammattiopiston koulutusalajohtaja Miska Kanervo uskovat sähköautoihin liittyvien toimenpiteiden yleistyvän myös opiskelijoiden harjoittelupaikoilla.

– Sähköautojen osuus ensirekisteröidyistä henkilöautoista on elokuussa 2022 ollut 22,4 prosenttia. Toisin sanoen lähes joka neljäs rekisteriin päätynyt uusi auto on tällä hetkellä sähköinen, Kanervo toteaa.

Vaikkei kysyntä sähköautojen korjaustöille ole Salossa verrattavissa vielä esimerkiksi pääkaupunkiseutuun, Ketokulta uskoo opiskelijoiden kiinnostusta arvostettavan harjoittelupaikoissa.

– Varmasti kaikille sähkötekniikasta kiinnostuneille opiskelijoille on tilausta korjaamoilla. Tällaisen opiskelijan on myös helpompi erottua joukosta verrattuna sellaiseen, joka tulee lähinnä vaihtamaan renkaita ja öljyjä.

Asenne kuitenkin ratkaisee, mitä opiskelija pääsee lopulta harjoittelupaikassa tekemään.

– Autokorjaamot ottavat mielellään hyviksi todettuja harjoittelijoita uudelleen. Luotettavat opiskelijat pääsevät tekemään enemmän itsenäisesti, Ketokulta kertoo.

Toistaiseksi sähköautojen korjaukseen liittyvää osaamista on lähinnä merkkiliikkeiden puolella, mutta ammattiopiston väki uskoo osaamisen laajentuvan lähivuosina.

– Mitä enemmän sähköautot yleistyvät, sitä enemmän korjaustarve alkaa painottumaan muidenkin korjaamoiden puolelle, Ketokulta toteaa.