Palvelujakin harmonisoidaan

0
Maksuton ehkäisy ulotetaan Varsinais-Suomessa vielä tänä syksynä kaikkiin alle 25-vuotiaisiin.

Vuodenvaihteessa toteutuvan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä yhdenvertaisten ja laadukkaiden sote-palveluiden turvaaminen kaikille suomalaisille. Tämä vaatii sitä, että kuntien päätöksillä tähän asti toteutetut eri tasoiset palvelut yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti.

Paljon puhuttujen palkkojen lisäksi harmonisoidaan myös palveluita. Kun yhdenvertaisuus on periaatteena, eroja ei voi olla edes hyvinvointialueiden välillä.

Yksi yhdenmukaistettava asia on sosiaalinen luototus. Kunnille se on vapaaehtoinen tehtävä, mutta maan hallitus esittää, että sosiaalisesta luototuksesta tulee ensi vuoden syksyllä hyvinvointialueilla järjestettävä lakisääteinen palvelu.

Esimerkiksi Salossa käytössä ollut vähävaraisten apukeino tulisi näin käyttöön koko Varsinais-Suomessa.

Salossa on käytössä jo toinenkin palvelu, joka halutaan juurruttaa valtakunnalliseksi. Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen osana alkaa maksuttoman ehkäisyn kokeilu. Maksuton ehkäisy tulee vielä tänä syksynä mahdolliseksi kaikille alle 25-vuotiaille varsinaissuomalaisille nuorille.

Kansallinen suositus nuorten maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta annettiin jo vuonna 2014. Silti sen saaminen vaihtelee edelleen kunnasta riippuen, eikä asia ole kaikissa sitä tarjoavissa kunnissakaan edennyt ilman vastustusta. Isossa osassa Suomen kuntia maksutonta ehkäisyä ei ole tarjolla lainkaan.

Sosiaalinen luototus ja nuorille tarjottava maksuton ehkäisy ovat esimerkkejä kansalaisten hyvinvointia tai terveyttä parantavista palveluista, jotka eivät ole koko maassa käytössä, vaikka niiden hyödyt tunnustetaan. Syitä on monia, yhtä lailla taloudellisia kuin ideologisia.

Sote-uudistuksessa julkinen huomio kohdistuu helposti miljardien menoihin, henkilökuntapulaan ja kuntien huoleen omasta tulevaisuudestaan. Uudistuksen myötä toteutetaan myös monia kansalaisia auttavia parannuksia, joita tähän asti sosiaali- ja terveyspalveluista vastanneet kunnat eivät ole tehneet.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments