Politiikkaa vain päättäjille?

0
Kansalaiset kaipaavat äänestämisen lisäksi helpompia ja nopeampia tapoja vaikuttaa asioihin.

Kansalaisilla ja päättäjillä on eri käsitykset siitä, millä tavoin yhteiskunnallinen päätöksenteko pitäisi järjestää. Sitran tuoreen selvityksen mukaan ihmisiä kiinnostaa nimettömyys ja digitaalisuus. Päättäjät haluavat nähdä heitä kasvotusten.

Sitran teettämään kansalaiskyselyyn vastasi 4 000 suomalaista. Päättäjäkyselyyn vastasi runsaat tuhat kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjää.

Kyselyn perusteella noin 700 000 suomalaista osallistuisi päätöksentekoon enemmän, jos se olisi helpompaa.

Huolestuttavaa Sitran kyselytutkimuksen tuloksissa on, että poliittiset päättäjät eivät tunnu pitävän avointa kanssakäymistä kansalaisten kanssa kovinkaan hedelmällisenä. He arvioivat päätöksenteon olevan niin monimutkaista, että sitä ei kannata liikaa levitellä äänestäjien ruodittavaksi.

Kolmasosa päättäjistä ajattelee, että kansalaisilla on valmiutta arvioida heidän toimintaansa ja vain joka viides on sitä mieltä, että kansalaisilla on riittävästi ymmärrystä keskustella poliittisista päätöksistä.

Viranhaltijoiden näkemys on vielä kielteisempi.

Jos tällainen suhtautuminen painaa myös silloin, kun mietitään uusia tapoja kerätä kansalaisten näkemyksiä tai avata heille uusia vaikutuskanavia, parannusta nykytilanteeseen ei juuri ole odotettavissa.

Päättäjät ottaisivat kansalaisia mieluimmin mukaan omiin piireihinsä. Puolet vastaajista edistäisi vaikuttamista puolueiden tai muiden järjestöjen ja yhdistysten kautta. Kansalaisista yhdistystä voisi harkita runsas kolmannes ja puoluetta vain joka viides.

Salossakin käytössä oleva osallistuva budjetointi saa päättäjiltä kannatusta. Kansalaisia se ei valtakunnallisesti vertaillen kiinnosta läheskään samalla tavalla.

Sitra ei pelkästään selvittänyt päättäjien ja kansalaisten näkemyksiä. Se antaa myös suosituksia. Niiden perusviesti on, että demokratiaa pitää vahvistaa ottamalla kaikki mukaan konstilla tai toisella. Parhaiten se onnistuu helpoilla ja nopeilla tavoilla, mieluimmin digitaalisesti.

Muuten kuilu aktiivisesti osallistuvien ja passiivisten kansalaisten välillä saattaa kasvaa entisestään.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments