Salon ja Halikon asemakaavoja tarkistetaan kaksoisraiteen takia

2

Salo aikoo käynnistää asemakaavamuutoksen kaksoisraiteen sovittamiseksi Salon keskustan ja Halikon aseman väliselle alueelle.

Työn lähtökohtana on päivittää alueen asemakaavat siten, että nykyistä rata-aluetta voitaisiin leventää etelän suuntaan. Vastaava kaavatyö on jo käynnissä Salon asemalta Lukkarinmäen suuntaan ja Salon lukiolle asti.

Kaavan käynnistämisestä päättää kaupunginhallitus. Kaupunkikehityslautakunta esittää, että kaava tehdään kaupungin omana työnä.

Kaavan vireille tulosta tiedotetaan hallituksen päätöksen jälkeen. Samalla kerrotaan kaavaa koskevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Asemakaavojen tarkistaminen liittyy Turun ja Helsingin välisen nopean ratayhteyden suunnitteluun. Yksi osa hanketta on kaksoisraiteen rakentaminen Salon ja Turun välille.

Ratasuunnittelun pitäisi valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Kaupungin pitäisi saada asemakaavojen päivitys valmiiksi samassa aikataulussa.

Nykyinen rantarata kulkee Salosta Turun suuntaan kapealla alueella. Rata-aluetta on laajennettava etelän suuntaan, jotta toinen ratapari saadaan sopimaan alueelle.

Kaksoisraiteen rakentaminen tarkoittaa aikanaan louhintaa esimerkiksi nykyisen 110-tien kohdalla, mutta kaavoituksessa radan toteutukseen varataan vasta tilaa.

– Siinä on muutama kiinteistö, jonka kohdalla tulee rata-alueen tarkistusta. Ahdasta on ainakin Salo IoT Campuksen, Retail Parkin ja Halikon Prisman kohdalla, Salon asemakaavapäällikkö Tarja Pennanen sanoo.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Tavis torilta
1 vuosi sitten

Kun edes tämä hanke toteutuisi Salossa. Ja vielä niin, että näkyvää alkaisi syntymään.

Mä vaan
1 vuosi sitten

Saisiko hyvän meluvallin radan ja Halikon keskustan väliin? Tunnin juna pukkaa kuitenkin tavaraliikennettä yöajalle. Sama valli estäisi myös nykyisen radan yli oikaisun kauppakeskukseen.