Entisen Cumulus-hotellin kortteliin tulossa lisää asuntoja – rakennusten korottaminen mahdolliseksi

1
Turuntien ja Länsirannan kulmakiinteistöön halutaan nykyistä enemmän asuntoja. Katutasossa on jatkossakin liiketiloja ja toimistoja.

Kaupungin keskeisimpiin kiinteistöihin kuuluvan Turuntie 2:n asemakaavaa ollaan muuttamassa Salossa.

Turuntien ja Länsirannan kulmauksessa sijaitsevassa kiinteistössä on toiminut esimerkiksi Cumulus-hotelli. Lisäksi siinä on ravintoloita, asuntoja ja liiketilaa.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa kaavamerkintä nykyisestä liikerakennusten korttelialueesta asuin- ja liikerakennusten alueeksi, jossa sallitaan myös hotellikäyttö.

Käytännössä muutos mahdollistaa rakennuksen muuttamisen asunnoiksi lukuun ottamatta ensimmäistä kerrosta, joka on säilytettävä liike- tai toimistotiloina.

Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Salon Vilhonkatu 1, jonka taustalla ovat Lasse Jokinen ja Tony Pelander.

Turuntie 2:n nykyinen asemakaava on vuodelta 1965. Sen mukainen rakennustehokkuus on 1,5 ja kerrosluku neljä.

Uudessa kaavassa lähtökohdaksi on otettu Salon keskustan osayleiskaava, jossa alue on keskustatoimintojen korttelialuetta.

Korttelin rakennustehokkuus nousee 2,0:aan. Nykyisen kaavan mukainen rakennusoikeus on jo ylitetty, ja uusi sallii pienen laajentamisen.

Lisärakentaminen tarkoittaa rakennuksen korottamista. Turuntien puolella kerroksia voi olla kolme ja Länsirannan puolella neljä. Autopaikat ovat kellarikerroksessa.

Kaava-alueella on suojelumerkinnällä merkitty Centrumin rakennus. Paikallisesti merkittävää rakennusta ei saa purkaa. Myös julkisivun muutostöitä on rajoitettu.

Hotelliosan neljännen kerroksen terassi pitää kaavamääräysten mukaan palauttaa alkuperäisen kaltaiseksi. Suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisten lausunto.

Salon kaupunkikehityslautakunta on päättänyt asettaa Turuntie 2:n kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot.

Kaavamuutos on tarkoitus saada valmiiksi ensi kevääseen mennessä.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Tavis torilta
7 kuukautta sitten

Onko sitten luottamista laskennallisen tuloksiin, miten rakennuksien perustukset ynnä muut rakenteet kestävät lisäkerrosten painot.