Hajalalainen Pasi Lehti palaa eduskuntavaaliehdokkaaksi kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen – ”Uskon, että vihreät kaipaa kaltaistani ehdokasta”

0
Pasi Lehti toivoo, että Salon kaupunki ottaisi suurempaa roolia kylien tonttitarjonnan markkinoinnissa. Kuva: SSS arkisto/Minna Määttänen

– Vakavasti harkitsin, mutta en malttanut poistua historian sumuun, Pasi Lehti naurahtaa poliittiseen uraansa viitaten.

– Uskon, että vihreät kaipaa kaltaistani ehdokasta. Maaseutu tuntuu jäävän yhä enenevissä määrin paitsioon, ikään kuin reservialueeksi. Haluan muistuttaa, että mekin olemme olemassa, hän kommentoi motiivejaan eduskuntavaaliehdokkuudelle.

Lehti kokee puolueen sisällä olevan vastakkainasettelua maanviljelyn ja vihreän teknologian välillä.

– ”Mennään niin kuin aina ennenkin” -asenteella ei pitäisi tehdä politiikkaa, hän napauttaa.

Vaaliteemoikseen Lehti nostaa esimerkiksi liikenne- ja infra-asiat.

– Varsinais-Suomessa ja Salon seudulla tarvitaan paikallisjunaliikennettä, hän näkee.

Pasi Lehti oli mukana vihreässä liikehdinnässä jo ennen puolueen rekisteröimistä. Halikon kunnanvaltuutettuna hän ehti vaikuttaa 16 vuoden ajan. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Viime vuonna eläkkeelle jäänyt Lehti omaa vankan kokemuksen politiikan parista. Hän oli mukana vihreässä liikehdinnässä jo ennen puolueen rekisteröimistä vuonna 1988.

Lehti oli perustajajäsenenä synnyttämässä Halikon vihreitä. Hän toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2010, kun sen toiminta lakkautettiin ja Salon seudun vihreät perustettiin.

Lehti oli yksi kolmesta ensimmäisestä vihreästä kunnanvaltuutetusta Salon seudulla. Hän ehti istua Halikon kunnanvaltuustossa 16 vuotta. Lisäksi hän oli mukana kuntaliitoksen järjestelytoimikunnassa, joka valmisteli uutta Saloa.

Suur-Salon aikakaudella Lehti on edustanut paikallispolitiikassa ”enemmän tai vähemmän”. Tällä hetkellä hän toimii Salon seudun vihreiden puheenjohtajana, kaupungin varavaltuutettuna sekä Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenenä.

Eduskuntavaaleissa Lehti on ollut ehdolla kerran aikaisemmin, vuonna 2003.

”Varsinais-Suomessa ja Salon seudulla tarvitaan paikallisjunaliikennettä.”

 

Lehti kertoo kampanjointinsa keskittyvän ihmisten tapaamiseen.

– Olen maaseudulla asuva eläkeläinen, joten tuskin tavoitan ensisijaista äänestäjäryhmääni sosiaalisessa mediassa, hän muistuttaa.

Lehti on koonnut projektilleen jo taustaryhmää.

– Mainostoimistoon on tarkoitus mennä, hän valottaa kampanjan ensiaskelia.

Vaikka mainostoimisto kutsuukin, Lehti aikoo jäävätä itsensä eräästä perinteisestä vaalikampanjoinnin muodosta.

– Tienvarsimainontaan en lähde mukaan, hän vakuuttaa.

Lehdellä ei ole täsmällistä tietoa siitä, kuinka vihreiden ehdokasasettelu etenee maakuntatasolla.

– Nyt näyttää siltä, ettei Salosta ole tulossa toista ehdokasta, Lehti viittaa puolueensa tilanteeseen.

– Varmaa se ei toisaalta vielä ole. Ainakin kahdeksan ehdokasta on vielä asettamatta, hän arvioi.

Kukin puolue voi asettaa kussakin vaalipiirissä enintään 14 ehdokasta eduskuntavaaleihin. Jos vaalipiiristä valitaan enemmän kuin 14 edustajaa, ehdokkaita voi asettaa enintään niin monta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia.

Varsinais-Suomen vaalipiiristä valittiin eduskuntaan yhteensä 17 kansanedustajaa vuonna 2019. Valtioneuvosto tekee väestötietojärjestelmään perustuvan päätöksen edustajapaikkojen jaosta ensi kevään vaaleihin marraskuun aikana.

Pasi Lehti luettelee vaaliteemoikseen esimerkiksi liikenne- ja infra-asiat sekä maaseudun ja kylät. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Kunnallispolitiikan lisäksi Lehti on tullut tunnetuksi kotikylänsä Hajalan puolestapuhujana. Hän toimi esimerkiksi vuonna 1979 perustetun Hajalan kylätoimikunnan puheenjohtajana vuosina 1981–87.

– Jäin viime vuonna pois kylätoimikunnasta (toim. huom. nykyisin kyläyhdistys), mutta täysin en ole yhdistyspiirejä jättänyt, Lehti kertoo.

Salon seudun vihreiden puheenjohtajaksi hänet valittiin viime marraskuussa. Käynnissä olevaa toimikauttaan hän kuvailee onnistuneeksi.

– Jos ennen keskenään juttelivat vain paikallisyhdistysten puheenjohtajat tai puhemiehet, nyt niin tekevät myös kaupunginvaltuutetut ja muut jäsenet. Yhteydet toimivat yli puoluerajojen, eikä jumiutuneita blokkeja ole.

– Turhaan salolaiset mollaavat omaa kaupunkiaan, Lehti päättää.