Huso-Pöylän tuulivoimalat jälleen valitustielle – rakennusluvista valitettiin Turun hallinto-oikeuteen

13
Huso-Pöylän valituksessa pyydetään, että hallinto-oikeus tarkastelisi tuulivoiman melun vaikutuksia tarkemmin. Valittajat muistuttavat, että esimerkiksi Halikon Märynummen voimaloiden aiheuttamasta melusta on väännetty kättä jo vuosia.

Salon ja Paimion rajalle suunnitelluista Huso-Pöylän tuulivoimaloista on valitettu jälleen Turun hallinto-oikeuteen.

CPC Finland Oy on suunnitellut alueelle kaikkiaan kahdeksaa järeää tuulivoimalaa, joista kaksi on Salon puolella ja kuusi Paimiossa.

Kaupungit myönsivät voimaloille rakennusluvat loppukesästä. Nyt sekä Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan että Paimion ympäristölautakunnan päätöksistä on tehty erilliset valitukset hallinto-oikeuteen.

Valituksissa on yli 40 allekirjoittajaa. Valittajat ovat suurelta osin samoja.

Valituksissa vaaditaan rakennuslupapäätösten kumoamista tai toissijaisesti niiden palauttamista uudelleen käsiteltäviksi.

Huso-Pöylän tuulivoimaloista on väännetty kättä jo vuosien ajan. Alueelle kaavoitettiin tuulivoimapuisto vuonna 2014, ja siitä valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. KHO hylkäsi valitukset vuonna 2020.

CPC Finland Oy sai vuonna 2016 rakennusluvat kahdeksalle tuulivoimalalle. Paimion ja Salon päätöksistä valitettiin jälleen KHO:een saakka. Oikeus hylkäsi neljän voimalan rakennusluvat.

KHO:n mukaan rakennuslupahakemukset olivat puutteellisia, koska voimaloista ei kerrottu esimerkiksi tyyppiä ja enimmäistehoa.

Uudet rakennusluvat on myönnetty Vestas 162-tyyppisille voimaloille, joiden teho on 5,6 megawattia. Tuulivoimaloiden siivet yltävät enimmillään 200 metrin korkeuteen.

Valittajien mukaan Salon ja Paimion rakennuslupapäätökset ovat lainvastaisia useasta eri syystä.

Kaupungit ovat valittajien mukaan soveltaneet valtioneuvoston uutta asetusta, jossa yöaikainen meluraja on 40 desibeliä. Huso-Pöylän hanke on kuitenkin valittajien mielestä alkanut ennen uutta asetusta, joten siihen pitäisi soveltaa vanhan ohjeen mukaista 35 desibelin melurajaa.

Valittajat muistuttavat, että alueen tuulivoimakaava on laadittu aikanaan noin kolmen megawatin voimaloille, mutta rakennusluvat sallivat 5,6 megawatin voimalat.

Valittajien mukaan Vestas ei enää valmista 5,6 megawatin voimalaa. Sen tilalle on tullut 6,2 megawatin voimala, mikä tarkoittaa, että voimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho vaatisi ympäristövaikutusten arviointia.

Alueen ympäristö- ja luontoselvitykset ovat kymmenen vuotta vanhoja. Valittajien mukaan rakennuslupien myöntäminen ei perustu riittäviin selvityksiin, ja ne pitää kumota lainvastaisina.

Valittajien mielestä tuulivoimaloilta olisi pitänyt vaatia rakennuslupaa ennen ympäristölupaa, koska niiden melu ja välke voivat aiheuttaa kohtuutonta rasitusta asutukselle.

Tuulivoimaloiden melumallinnus perustuu valittajien mukaan virheellisiin lähtöarvoihin. Valituksissa vastustetaan myös rakennusluvissa myönnettyä vähäistä poikkeamaa, jonka ansiosta voimaloiden siivet saavat ylittää kaavassa merkityn tuulivoima-alueen rajan.

Tuulivoimapuisto ei valittajien mielestä sovellu suunnitellulle alueelle. Se vaikuttaisi huomattavasti kylien kulttuurimaisemaan, ja korkeat voimalat hallitsisivat maisemaa.

Valittajien mukaan Huso-Pöylän tuulivoimahanke laskisi alueen kiinteistöjen arvoa. Tuulivoimaloiden melu voi aiheuttaa alueelle rakennuskiellon, joka rajoittaa rakentamista ja maanomistajien perustuslaillisia oikeuksia.

13 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Tosi on
3 kuukautta sitten

Valittaa kannattaa aina. Pitäisikö tehdä sellainen voimala, johon sääolosuhteet eivät vaikuta?
Tammikuu, -20 astetta ja ei tule sähkövirtaa potkureista. Silloin pitää sähkövirtaa olla tarjolla, etteivät mökit kylmene.
Turvevoimala?

Vaalit tulossa
3 kuukautta sitten

On surullista, kun Suomen pitäisi parantaa sähkön omavaraisuutta, mutta asiasta valitetaan ja viivästetään sähköntuotantoa. Toisaalta voidaan myös katsoa, että tuulivoimaloista valittamalla tehdään Suomelle suuri palvelus, koska silloin pakotetaan etsimään muita vaihtoehtoja kuin tuulivoima, esimerkiksi pienydinvoimaloita. Niitä mm. Fermi Energia on jo suunnittelemassa Viroon, ja tarjouspyynnöt on lähetetty GE Hitachi, NuScale ja Rolls-Roycelle.

Olisihan se hullua, että Suomi toistaisi Saksan virheet satsata energiantuotantoon, joka tuottaa vain silloin, kun tuulee. Kun ei tuule, niin sähkön hinta nousee pilviin. Jos eivät Suomen päättävät poliitikot ole tätä vielä huomanneet, niin pitäisikö heidät vaihtaa?

Keijo K.
3 kuukautta sitten
Reply to  Vaalit tulossa

Jos toimittaisiin lakien ja asetusten rajoissa, ei valittamiseen olisi tarvetta. Jos valvovat tahot ja oikeusasteet joutuvat toistuvasti puuttumaan lainvastaiseen toimintaan jo lupa-asioiden suhteen, ei hyvältä vaikuta.

Ongelmat jo valmistuneiden voimaloiden meluista ja niiden käsittely on aivan omaa luokkaa, silloinkin ollaan tekemisissä lain ja asetusten vastaisen toiminnan kanssa.

Huipulla tuulee
3 kuukautta sitten
Reply to  Vaalit tulossa

Jälkiviisaana voisi tietysti sanoa, että olisi 15 vuotta sitten pitänyt alkaa rakentaa enemmän ydinvoimaa. Eiköhän poliitikkojen vastustus silloin johtunut siitä, että se heijasteli äänestäjien tahtoa. Onneksi on edes rakennettu tuulivoimaa, ilman sitä olisi sähkönhinta vielä korkeampi, pilvissä jatkuvasti. Pienydinvoimaloita ei ole vielä ollut siviilikäytössä.

Jos naapurustoon kaavoitettaisiin pienydinvoimala, siitäkin valitettaisiin. Kaikesta valitetaan auton perävaloista jätevoimalaan ja Tunnin junaan. Yhtään tietä, rataa tai sähkövoimalaa ei ole rakennettu ilman valituksia. Saattaa olla, että jonkin sortin voimala naapurissa on harmittomampi kuin kaikesta valittava naapuri.

Keijo K.
3 kuukautta sitten

Miksi tehdään lakeja ja asetuksia, joita kaikkien ei tarvitsisikaan edes yrittää noudattaa? Jos toimitaan lakien ja asetusten rajoissa, niin eipä tarvitse valittaakaan. Kannattaako yrittää filunkia vain siksi, että sattuisi onnistumaan?

Huipulla tuulee
3 kuukautta sitten
Reply to  Keijo K.

En nyt aivan ymmärrä. Demokratiaan kuuluu ilman muuta valitusoikeus ja se, että valitus puolueettomasti tutkitaan. En tunne tämän uutisen tapausta, mutta jos kaikkiin oikeusateisiin on moneen kertaan valitettu ja korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen, niin eikö filunki silloin ole paljastunut?

Filunkia aina yritetään. Edellä ajava autokin ajoi juuri ohi, vaikka ajoin gps:n mukaan täsmälleen rajoituksen mukaista ylintä sallittua nopeutta.

Keijo K.
3 kuukautta sitten

Joillekin korkeimman oikeuden päätöskään ei vaikuta, vaan otetaan jokin toinen väylä käyttöön. Tämähän on loppumaton tie.

Allan
3 kuukautta sitten
Reply to  Vaalit tulossa

Kannatan ehdottomasti pienydinvoimalan rakentamista Arkadianmäelle Helsinkiin.

Marko
3 kuukautta sitten
Reply to  Vaalit tulossa

Pienydinvoimalat voisivat olla köytössä 10 vuoden päästä, parhaimmillaan. Virossa vasta käynnistetään koko ydinvoimainfraa. Ei siellä ole tekniikkaa eikä edes valvovia viranomaisia.

Suunnittelun taustat auki
3 kuukautta sitten

Kiinnostaa kovasti, miten ja ketkä päättävät tuulivoimaloiden sijainnit. Tuntuu siltä, että tuulimyllyjä vaan aletaan suunnitella, ja sitten ne nousevat jonkun maalle.

Kansalaisilla pitäisi olla heti alkuvaiheessa parempi ja laajempi mahdollisuus vaikuttaa tulevien tuulipuistojen sijaintiin.

Huipulla tuulee
3 kuukautta sitten

Ei tuollaista useamman voimalan rypästä siitä vaan aleta rakentaa. Katsoin vähän tätä Paimion tapausta, kun filunkia epäillään. Varsinais-Suomen liiton tuulivoimavaihemaakuntakaavassa on kartoitettu tuulivoimarakentamiseen soveliaita alueita. Huso-Pöylä on yksi niistä. Sen jälkeen Paimion kaupunki on laatinut alueelle Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Konsultti näkyy tehneen selvityksiä maisema- ja luontoarvovaikutuksista, melumallinnuksia ja muita selvityksiä, joihin kaikki ovat voineet tutustua. Yleisön kuulemistilaisuuksiakin näissä isommissa hankkeissa järjestetään. Lopuksi vielä jätetään kaupungille rakennuslupahakemus jokaisesta voimalasta. Kyllä rakentamiseen on selvä prosessi, jonka mukaan se etenee. Ei sitä vaan oteta lapiota käteen ja aleta kaivamaan perustuksia. Jokaisessa vaiheessa voidaan valittaa. ja ollaan ilmeisesti valitettu. Ei vieläkään selvinnyt, mikä on… Lue lisää »

Keijo K
3 kuukautta sitten

Jos asia todella kiinnostaa niin tietoa kyllä löytyy. Jos hakee vain jotain määrättyä asiaa esm. omaa kantaa tukevaa niin ehkä yhtä helppoa sekin, kokonaisuus jos kiinnostaa niin siihenkin löytyy vastauksia. Lupaprosessin luulisi olevan yksinkertainen asia, jota se ei missään tapauksessa ole. Luvan hakija tuntuu pystyvän sotkemaan virkahenkilöiden ja poliittisten luottamushenkilöiden tietämyksen ja kiinnostuksenkin totaalisti erilaisilla muutosesityksillä lupaprosessin aikana. Avoimuutta pitäisi saada tuulivoiman rakentamiseen ja sen suunnitteluun, varsinkin.

Tammisiltalainen
3 kuukautta sitten

Käytännössä tuulivoimayhtiö etsii kartalta korkeuskäyrien ja maanomistuksen puolesta sopivia alueita. Maanmittauslaitoksen karttapaikasta selviävät korkeuskäyrät ja alueen kiinteistönumerot. Yhtiöillä saattaa olla paremmatkin työkalut valintaan.

Täällä Lounais-Suomessa hyvä paikka on kaakko-luode -suuntainen, muuta maastoa korkeampi kallioharjanne, jossa korkeajännitelinja on jo lähistöllä. Sinne myllyjä riviin. Ei yhtiöitä todellisuudessa kiinnosta meluhaitat, koska eivät heidän johtajansa siellä asu. Heille se on vaan bisnestä, joten meluhaitat halutaan kieltää ja kiertää kaikilla keinoilla.