Hyvinvointialueelta vihreää Someron palvelutalolle – kaupunki tarvitsee vielä Aran päätöksen valtion tuesta

1
Someron kaupunki odottaa tällä hetkellä Aralta lopullista tietoa siitä, saako uusi palvelutalo valtion avustusta. Sen jälkeen pitkään suunniteltu hanke voi edetä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue näyttää vihreää valoa Someron kaupungin uudelle palvelutalolle. Palvelutalo on mukana hyvinvointialueen investointilistalla, joka on lähetetty sosiaali- ja terveysministeriöön.

Tervaskannon palvelutalon korvaava palvelutalo on hyvinvointialueen listalla vuokravastuun muutoksena.

– Tämä tarkoittaa sitä, että Someron kaupunki rakentaa palvelutalon ensi vuonna itse ja hyvinvointialue vuokraa talon, kun se on valmis, Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen huomauttaa.

Kaupunki tarvitsee vielä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran hyväksynnän ennenkuin palvelutalon rakentaminen voi alkaa. Kaupunki on toimittanut Aralle tarjouskilpailun mukaiset tiedot siitä, mitä palvelutalo tulee maksamaan. Aran pitää hyväksyä kustannukset.

Uusi 60-paikkainen palvelutalo maksaa saatujen urakkatarjousten mukaan 11,2 miljoonaa euroa. Palvelutalon alkuperäinen kustannusarvio oli 9,45 miljoonaa euroa. Rakennusrakasta ainoan tarjouksen jätti YIT Suomi Oy, jonka tarjous oli runsaat 8,2 miljoonaa euroa.

Ara on tukemassa palvelutalon rakentamista. Valtion avustuksen on määrä kattaa 40 prosenttia palvelutalon rakentamiskustannuksista.

Avustuksen saaminen edellyttää rakentamiskustannusten jäämistä Aran määrittelemän kustannuskaton alle. Määräysten mukaan palvelutalon asukkailta perittävien vuokrien tulisi kattaa talon rakentamis- ja ylläpitokustannukset.

Aran päätöksen jälkeen rakennushanke tulee viedä vielä Someron kaupunginvaltuustoon, jonka pitää hyväksyä uuden kustannusarvion mukaiset määrärahat. Kaupunki suunnittelee 60-paikkaista palvelutaloa Turuntien varteen terveyskeskuksen tuntumaan. Taloon tulee neljä osastoa.

 

Salon seudulla neljä hanketta

Varsinais-Suomen hyvinvointialue esittää sosiaali- ja terveysministeriölle menneessä listassa kolmea yli viiden miljoonan euron investointihanketta Salon seudulta.
Vanhuksille suunnatuissa palveluissa mukana on Salon Alhaisten senioritalo ja Paimion kolmas senioritalo. Sairaalapalveluiden listalla on Salon sairaalan uudistaminen.
Someron palvelutalo ei ole mukana investointilistalla.
– Koska Someron palvelutaloa koskeva hanke on jo aloitettu, on sen kohdalla kyseessä vuokravastuiden siirto. Palvelutalo on mukana kuitenkin lainanottovaltuuden käytössä ja siten hyvinvointialueen sitoumuksena, projektipäällikkö Heli Lähteenmäki Varsinais-Suomen hyvinvointialuevalmistelusta huomauttaa.
Lähteenmäki toteaa hyvinvointialueen ensimmäisen investointisuunnitelman perustuvan siirtyviltä kunnilta ja muilta organisaatioilta saatuihin tietoihin.
– Hyvinvointialueiden investointisuunnitelman avulla ministeriöissä tarkastellaan kullekin hyvinvointialueelle myönnetyn lainanottovaltuuden käyttöä. Muun muassa tämän lainanottovaltuuksien tarkastelun kautta hyvinvointialueet ovat vahvassa valtion talousohjauksessa, Lähteenmäki korostaa.
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Näin on
3 kuukautta sitten

Muistakaa nyt kuitenkin, että hyvinvointialueet tekevät vuokraussopimukset ensivaiheessa vain 31.12.2025 saakka. Sen jälkeisestä ajasta ei kenelläkään ole tietoa eikä varmuutta, mitä tapahtuu. Vasta vuoteen 2030 mennessä alkaa olla selvillä, millaiseksi terveydenhuollon palvelut mukautuvat ja mitä palveluita yleensä millekin paikkakunnalle edes tulee jäämään.

Someron osalta voi kaiken kaikkiaan olla karu todellisuus vastassa, kun väestöpohja jää alle sen 10 000 henkilön.