Hyvinvointialueen asiakasmaksuista ei tehty vielä päätöstä – asia valmistellaan uudelleen sanavalintojen takia

0

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella ei vielä saatu aikaan päätöstä ensi vuonna voimaan tulevista asiakasmaksuista. Aluevaltuusto palautti asian hallitukselle valmisteltavaksi uudelleen.

Kyse ei ollut sisällöstä, vaan terminologiasta. Hallituksen esityksessä puhuttiin terveyskeskusmaksusta, vaikka sen nimistä maksua ei hyvinvointialueella ole käytössä. Sen sijaan puhutaan esimerkiksi perusterveydenhuollon lääkärin tai hoitajan vastaanottopalvelusta tai päivystyksestä.

Hyvinvointialueella ei ole terveyskeskuksia, vaan laaja-alaisempia sote-keskuksia.

Palautusta esittäneen hallituksen puheenjohtajan Sanna Vauranojan (kok.) mukaan hallitus korjaa esitystä ensi viikolla. Valtuusto kutsutaan mahdollisesti ylimääräiseen kokoukseen, jotta maksuista saadaan päätös ennen talousarvion käsittelyä.

Valtuusto ehti keskustella maksuista kotvan ennen palautuspäätöstä. Selväksi tuli, että maksuvapautuksista tullaan vielä äänestämään. Niin tapahtui jo hallituskäsittelyssä.

Hallitus esittää valtuustolle, että rintamaveteraanit, rintamapalvelutunnuksen saaneet, sotainvalidit ja sota-arkiston tunnuksen saaneet miinanraivaajat vapautetaan perusterveydenhuollon vastaanottomaksumaksuista ja Tyksin päivystys- ja poliklinikkamaksusta.

Takuueläkettä saavat ja toimeentulotuen asiakkaat vapautettaisiin terveydenhuollon vastaanottomaksuista.

Niina Alho (sd.) esitti sekä hallituksessa että keskiviikkona valtuuston kokouksessa, että terveydenhuollon lääkärin vastaanottomaksusta vapautettaisiin myös työttömyysturvan peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella olevat sekä toisen asteen opiskelijat.

Alhon mukaan asiakasmaksuesityksessä on unohdettu tavoite hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta.

– Pienituloisimmilta maksut voivat estää palvelujen käytön, hän sanoi.

Maksuvapautuksissa on eroja kuntien välillä. Hyvinvointialueella maksut yhtenäistetään.

Salon Seudun Sanomat kertoi hallituskäsittelyn jälkeen, että jo aluehallituksen esitys pienentäisi monen salolaisen ja somerolaisen terveydenhuollon menoja. Esimerkiksi Salossa oli Kelan tilastojen mukaan syyskuussa yli 1 100 takuueläkkeen saajaa.

Hyvinvointialueen järjestämisjohtajan Antti Parpon mukaan maksujen harmonisoinnissa pyritään löytämään niin sanottu keskitie (SSS 13.10.).