”Kaikki me olemme tämän rikoksen uhreja”, sanoo syyttäjä HS:n Viestikoekeskus-uutisoinnista – puolustuksen mukaan julkaisupäätöksen teki toimituksen johto, eivät syytteessä olevat toimittajat

1

Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-uutisointia koskevassa oikeudenkäynnissä on tänään kuultu syyttäjien ja puolustuksen asiaesittelyä. Syyttäjät vaativat kolmelle HS:n toimittajalle ehdollisia vankeusrangaistuksia turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä.

Oikeudenkäynnissä on kyse HS:n 16. joulukuuta 2017 julkaisemasta artikkelista ja sen jälkeen julkaistavaksi aiotusta artikkelikokonaisuudesta, jotka koskivat Puolustusvoimien Viestikoekeskusta. Syyttäjän mukaan ne sisälsivät sotilastiedustelua koskevaa tietoa, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden takia määrätty salassa pidettäväksi.

–  Kaikki me olemme tämän rikoksen uhreja, sanoi asiaesittelyssään syyttäjä Anja-Riitta Rinkinen.

Hän totesi puheenvuorossaan, että tietyissä tapauksissa myös salassa pidettävän tiedon julkistaminen voi olla yleisen edun mukaista. Tällaisesta tilanteesta ei hänen mukaansa Viestikoekeskus-artikkelin kohdalla ollut kyse.

–  Mikään tärkeä syy ei ole oikeuttanut tällaisten tietojen paljastamiseen. Mitään epäkohtaa ei ole paljastettu, hän sanoi.

Helsingin Sanomat on perustellut julkaistua artikkelia muun muassa käynnissä olleella tiedustelulakiuudistuksella, jonka seurauksena Puolustusvoimat oli saamassa uusia valtuuksia. Syyttäjä katsoo, että asia olisi ollut mahdollista kertoa myös julkisten tietojen perusteella.

”Median tehtävä ei ole miellyttää”

Puolustus on vedonnut siihen, että kukaan syytteessä olevista toimittajista ei ole voinut tehdä artikkelin julkaisupäätöstä. Puolustuksen toinen asianajaja Kai Kotiranta sanoi omassa puheenvuorossaan, että Viestikoekeskus-jutun julkaisupäätöksen on tehnyt lehden toimituksen johto.

Hänen mukaansa juttu siirrettiin tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi toimituksen johdolle 14. päivä joulukuuta. Se hyväksyttiin ja sen julkaisemisesta päätettiin 15. päivä joulukuuta. Asiassa syytetyillä toimittajilla ei Kotirannan mukaan ole ollut mitään tekemistä julkaisuprosessin tai päätöksenteon kanssa.

Puolustus ilmoitti tänään kutsuvansa uusina todistajina vastaavan päätoimittaja Kaius Niemen ja päätoimittaja Antero Mukan. Heidän on tarkoitus todistaa siitä, ettei esimiestehtävissä työskennelleellä syytetyllä ole asemassaan ollut toimivaltaa tehdä artikkeleita koskevia päätöksiä, joista häntä syytetään.

Kotiranta ihmettelee sitä, ettei poliisi esitutkinnassa ollut kiinnostunut toimituksellisesta prosessista ja julkaisua edeltävien päivien, 14. ja 15. joulukuuta tapahtumista.

–  Me lähdemme siitä, että tässä on noudatettu ihan normaaleja Helsingin Sanomien toimituksellisia prosesseja ja niitä prosesseja ei ole selvitetty lainkaan tässä esitutkinnassa, Kotiranta sanoi.

–  Tässä tapauksessa on kokonaan jäänyt selvittämättä, mitä tapahtui 14. joulukuuta ja 15. joulukuuta ennen kuin julkaisupäätös oli tehty.

Kotiranta kritisoi puolustuksen asiaesittelyssään myös sitä, ettei syyttäjä aio yksilöidä asiakirjoja, joiden sisältämiä turvallisuussalaisuuksia uutisoinnissa väitetään paljastetun. Hänen mukaansa väitteissä on nyt kyse vain Puolustusvoimien esittämistä mielipiteistä.

Kotiranta puolusti Helsingin Sanomien toimintaa. Hänen mukaansa uutisoinnissa on ollut kyse merkittävästä asiasta ja siinä HS on toteuttanut perustehtäväänsä.

–  Voi olla, että se ei miellytä kaikkia. Mutta median tehtävä ei ole miellyttää.

Syyttäjä: Ei merkitystä, vaikka päätös olisi tehty ylempänä

Esitutkinnassa KRP epäili rikoksesta myös HS:n toimituspäällikköä Esa Mäkistä sekä vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä. He eivät kuitenkaan saaneet syytettä. Syyttäjä katsoi, ettei asiassa löytynyt näyttöä siitä, että Niemi olisi tiennyt artikkelista ennen sen julkaisua. Mäkisen tietoisuus artikkelista jäi syyttäjän mukaan epäselväksi.

Keskusrikospoliisi kuulusteli artikkelin aikaan HS:n toimituspäällikkönä työskennelleen Erja Yläjärven vasta syyskuussa sen jälkeen kun puolustus päätti kutsua tämän todistajaksi. Yläjärvi kertoi, että Niemi tiesi julkaistusta artikkelista viimeistään kaksi päivää aiemmin, eli 14. päivänä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe sanoi viime viikolla, ettei aio uuden tiedon takia arvioida uudelleen Niemen syyttämättäjättämistä.

Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja.

Jecaterina Mantsinen

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Keijo K
1 kuukausi sitten

Koko tämä oikeudenkäynti olisi pitänyt pakata oikeaan mappiin, sinne ööhön. Parempaakin tekemistä luulisi syyttäjällä ja oikeuslaitoksella olla, tämähän on järjetöntä.