Sokerijuurikkaan selvitymiskyky on todistettu jälleen. Vaikka kesän helteet korvensivat juurikasta, satoennusteet ovat korkealla.

– Ääriolosuhteiden sietokyky on yksi sokerijuurikkaan valttikorteista. Odotamme keskimääräistä korkeampaa satoa koko viljelyalueella, kertoo sokeriyhtiö Sucroksen maatalousjohtaja Fanni Heinonen.

Perniöläinen maanviljelijä Mika Örri on Heinosen kanssa samoilla linjoilla. Kuivuus on kuitenkin vaikuttanut juurikkaiden kokoon.

– Juurikkaat ovat pienempiä kuin parhaimpina vuosina. Sokerijuurikas kestää kuivuutta huomattavasti paremmin kuin puitavat kasvit, mutta aurinkoiset ilmat ovat leikanneet juurikkaankin satoa.

Heinäkuun puolenvälin sadekuurot muuttivat Örrin mukaan sokerijuurikkaan tilanteen alkukesää menestyneemmäksi.

– Siihen saakka juurikkaiden kasvu oli hidasta ja kärsivää. Sateiden jälkeen naatit roihahtivat muutamassa päivässä. Se riitti juurikkaille pariksi viikoksi hyvin, mutta elokuullekin olisi kaivattu sateita.

Maanviljelijä Mika Örrin mukaan sokerijuurikkaan nosto-olosuhteet ovat olleet ihanteelliset. Useina vuosina viljelijät ovat rämpineet pellolla kuravellissä. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Osalla Örrin peltolohjoista oli taimettumisen vaikeuksia. Syytä viljelijä ei tunne.

– Kylvö oli onnistunut, mutta silti osa juurikkaista ei taimettunut. Ilmiö oli mystinen, ja sen vuoksi juurikkaita kasvaa nyt harvassa. Mikäli juurikkaita olisi kasvanut tiheämmin, määrä kompensoisi pienempää kokoa.

Örri kasvattaa sokerijuurikasta yli viidenkymmenen hehtaarin peltopinta-alalla. Aiemmin juurikas oli tilan tärkein viljelykasvi, mutta tilanne on viime vuosina muuttunut.

– Nyt se on oikeastaan ollut muiden viljelykasvien kanssa tasaveroinen. Kustannuspuoli on laahannut juurikkaiden kohdalla perässä.

Sucroksen ja MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän toimialasopimuksen mukaan juurikkaan perushinta nousee ensi vuonna 9,50 euroa juurikastonnia kohti. Korotus on huomattava.

– Hinnannousu on välttämätön. Olin suunnitellut sokerijuurikasalan pienentämistä ensi vuodelle, mutta nyt aion pitää saman pinta-alan tai kasvattaa sitä hieman. Netto ei varmaankaan muutu, mutta toivon ainakin sen säilyvän ennallaan.

Sokerijuurikkaan viljelyyn liittyy Örrin mukaan korkeampia riskejä kuin muiden viljelykasvien.

– Korjuu ja kylvö vaativat täysin erilaisen kaluston kuin muussa viljelyssä. Sokerijuurikas teettää enemmän työtä kuin muut kasvit, ja se pitää lannoittaa vahvasti. Lannoitus on hinnannousun vuoksi ollut monille valtava ongelma.

Korjuun Örri aloitti viime viikon alussa, ja ensi viikon loppupuolella ensimmäiset juurikaskuormat lähtevät Säkylän sokeritehtaalle.

Sokerijuurikkaan nosto ja kylvö vaativat laitteistoa, jota ei voi hyödyntää muiden viljelykasvien kohdalla. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Säkylän sokeritehtaan käynti alkaa tänään tiistaina. Siksi juurikkaiden laadusta, sokeripitoisuudesta ja puhtaudesta saadaan tietoa juurikastoimitusten edetessä.

Örri toivoo sokeripitoisuuden olevan korkea.

– Sokerijuurikkaan lehti on monin paikoin vaalea, mikä on hyvä merkki. Kylmän ja lämpimän ilman vaihtelu on toivottavasti varastoinut juureen hyvin sokeria.

Sokerijuurikassadon pitkän ajan keskiarvo on ollut 38,5 tonnia hehtaarilta. Heinonen uskoo sen olevan tänä vuonna vähintäänkin samanmoinen.

– Odotuksissa on keskiarvoa suurempi satotaso koko viljelyalueella. Salon seudullakin on keskiarvon ylitykseen kaikki mahdollisuudet. Näemme konkreettisemmin tilanteen, kun toimitukset etenevät.

Sokeritehtaan käynti jatkuu satotasosta riippuen marraskuun loppupuolelle saakka.

Örri yrittää saada nostettua juurikasta mahdollisimman paljon ennen loppuviikon sateita. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Tänä syksynä juurikkaan ajossa otetaan käyttöön täysin uusi kuljetusjärjestelmä Agrilog. Agrilogin tehtävänä on tarjota ajantasaista tietoa kuljetuksista koko toimitusketjulle ja kohdentaa juurikkaan sato- ja laatutietoa lohkokohtaisesti.

– Järjestelmän avulla tieto kuljetusten etenemisestä on entistä paremmin toimitusketjun kaikkien osapuolten saatavilla pellolta tehtaalle asti.

Maanviljelijät saavat uudistuksen myötä entistä kattavammin satonsa tulokset tietoonsa.

– Viljelijä näkee uuden järjestelmän ansiosta satomääränsä ja laatutietonsa jokaisella viljelylohkolla. Tämä mahdollistaa viljelyn tulosten entistä laajemman tarkastelun, Heinonen kertoo.

Uudistusta on valmisteltu vaiheittain useamman vuoden ajan. Nyt Agrilog saadaan käyttöön koko laajuudessaan.

– Uuden järjestelmän omaksuminen vie juurikaslogistiikassa varmaankin oman aikansa. Toivomme silti sujuvuutta käyttöönotossa, Heinonen ja Örri toteavat.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Kaikki ei aloita nostamista ennenkuin tehdas aukea
1 kuukausi sitten

Mä luulin että tuo Agrilog on vain autoilijoiden käyttöön, ainakin Sucroksen viljelijäkirjeestä saa tämän käsityksen. Ja muka viljelijöille ilmoitetaan hyvissä ajoin, koska juurikkaat noudetaan. No, jos kaksi viikkoa ennen on hyvissä ajoin, niin ei hyvin mene. Monella urakoitsijalla useampi asiakas ja kaikilla vähän eri aikaan ajo, pitäisi olla ajoissa tiedossa jotta voisi suunnitella noutojärjestyksen ja kahdessa viikossa ei oteta huomioon sääolosuhteita. Jos sen kaksi viikkoa sataa vettä, niin kiire tulee. Eli ne joilla on ajo aikaisin, niin aikaisin tieto. Ja kotiin lähetetty kirje ei ole se kanava, koska Posti on nykyään niin hidas, siinä menetetään melkein viikko.