Tätä mieltä: Luottamus kunniaan!

0

Salon kaupunginvaltuusto päätti äänin 29–22 myydä Korvenmäestä 27,5 hehtaarin maa-alueen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle (LSJH). Kuten äänestystuloksesta voi huomata, päätös oli kaikkea muuta kuin yksimielinen.

Ennen äänestystä valtuustossa saatiin kuulla lukuisia niin kauppaa puolustavia kuin kritisoivia puheenvuoroja. Puheenvuoroissa muistutettiin vuonna 2010 LSJH:n edeltäjän kanssa tehdystä sopimuksesta, ja toisaalta kannettiin huolta maa-alueen tehokkaasta hyödyntämisestä.

Näin tuoreelle valtuutetulle keskustelua olikin paikka paikoin vaikea seurata. Puheenvuoroissa kun kerrattiin toista vuosikymmentä sitten – suullisesti – sovituista asioista.

Päällimmäiseksi keskustelusta jäikin päähän soimaan Irwin Goodmanin kappaleesta juuri Korvenmäkeen sopivat tutut sanat: ”Korpimaata riitti, mutta silti riideltiin”.

Totta puhuen kysymys on tietenkin vakavasta asiasta. Kuten tiedämme, maata on aina olemassa vain rajallinen määrä. Ja kun sen käyttöä vielä koordinoidaan hyvin tarkkaan, ei ole ihme, että niin tonttikauppoihin kuin kaavaprosesseihin sisältyy aina suuria tunteita.

Ja siitä varmasti oli kyse tämänkin kaupan kohdalla. Valitettavan monelle kuntalaiselle jäi pitkästä valmistelusta huolimatta ilmaan kysymysmerkkejä kaupan oikeudenmukaisuudesta. Näin ei saa olla!

Tähän asiaan kaupungin tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. Asiaa ei kuitenkaan korjata syyllisiä etsimällä vaan yhteistyöllä. Luottamus perustuu avoimuuteen ja se rakennetaan aina yhdessä.

Yksi suomalaisen yhteiskunnan ehdottomista vahvuuksista on luottamus niin julkista sektoria kuin kanssaihmisiä kohtaan. Luottamuksen merkitystä ei varmasti tässä maailmantilanteessa voi liikaa korostaa. Pidetään siitä omalta osaltamme kiinni!

Janne Väistö
FT, VTM
kaupunginvaltuutettu (kok.),
Salo