Tätä mieltä: Maakunnan on pidettävä puolensa

1

Kansalaiskyselyn (SSS 10.10.) asetelma ja tulokset kuvaavat hyvin, kuinka kehittyvässä Varsinais-Suomessa on useita tärkeitä tavoitteita, joita edunvalvonnan keinoin edistetään.

On kuitenkin kovin varsinaissuomalaista ja suuri houkutus asettaa edunvalvontatavoitteet samaan listaan ja rakentaa paikallisesti niiden välille jännitettä, vaikka ne eivät ole keskenään kilpailevia. Sen sijaan valtakunnallisesti kilpailevat hankkeet, kuten Tunnin junan osalta Päärata ja Itärata ovat valmiina hyökkäämään ohi, jos paikka tulee. Siksi maakunnan on pidettävä puolensa.

Saavutettavuus on koko maakunnan kehityksen kannalta keskeistä tulevina vuosikymmeninä ja suurten kaupunkiseutujen väliselle liikenteelle pitää siksi olla kestävä visio. Suuri osa ratkaisua on Tunnin juna, jota kohti maakunnassa on johdonmukaisesti edetty jo vuosia, sillä kasvavaa liikennetarvetta ei pystytä hoitamaan sähköautoilla ja linja-autoilla tai korvaamaan etätyöllä.

Jo nyt radan kapasiteetti ja siitä seuraava raideliikenteen epävarmuus on saavuttanut lakipisteen, eikä pelkkä vastustaminen ratkaise edessä olevia haasteita. Kun meillä keskustellaan voitaisiinko toinen raide rakentaa, on Pirkanmaa havittelemassa kolmatta ja neljättä.

Tunnin junaa on nyt suunniteltu vuosikymmen ja lähestymme hetkeä, jolloin rakentamisesta päätetään. Varsinkin nyt omassa maakunnassa pitää olla vahva ja yhteinen tahtotila.

Pääedunvalvontatavoitteidemme takana on lukuisa joukko muitakin edistettäviä asioita. Vaikkapa Salon itäinen ohikulkutie (kt 52) on tärkeä maantieverkon kehittämiskohde, eikä sekään ole ristiriidassa yllä mainittujen tavoitteiden kanssa.

Maakunnallinen edunvalvonta eri tavoitteiden osalta onnistuu sitä paremmin, mitä yhdenmukaisempi viestimme on. Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on jättänyt yhteisiä talousarvioaloitteita, joihin edellä mainitut hankkeet sisältyvät, mukaan lukien Saaristomeren tilan parantaminen.

Vilhelm Junnila

Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja (ps.)

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Maakuntalainen
1 kuukausi sitten

Oikorataa Turun ja Helsingin välille on maakunnassa hinguttu jo reilut sata vuotta. Tunnin juna -hype on vain pieni pätkä pitkällä janalla. Tämän valmiimpaa ei ole tullut, koska asiasta päätetään valtakunnan tasolla. Mittava satsaus rannikon pussinperälle johtavaan rataan ei ymmärrettävästi sytytä muualla Suomessa. Jospa nyt ensiksi hoidettaisiin mittava korjausvelka pois ja olemassa olevat radat kuntoon. Voisiko Junnila vastata kysymykseen, millä tulevaisuudessa rahoitettaisiin mahdollisten uusien oikoratojen ja vanhemman rataverkon ylläpito, kun ei siihen tähänkään asti ole rahoja löytynyt? Mahdollisesti kasvavaa liikennetarvetta voitaisiin ratkoa lisäämällä vaunuja juniin. Kenelle Junnila kirjoittaa? Ovatko edunvalvojien rivit rakoilemassa? Onko siellä ymmärretty, että paitsi että uusi oikorata ei… Lue lisää »