Osa Salon pienituloisista ei joudu jatkossa maksamaan poliklinikka- ja päivystysmaksuja

0
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiointipisteet ovat tammikuussa samoja kuin kunnissa nyt. Kuva: SSS-arkisto

Hyvinvointialueen asiakasmaksujen harmonisointi on koitumassa salolaisten eduksi, sillä jatkossa osa pienituloisista ei joudu maksamaan poliklinikka- ja päivystysmaksuja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon erilaiset maksut, korvaukset ja palkkiot harmonisoidaan hyvinvointialueuudistuksen takia. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus käsitteli asiakasmaksuja jälleen tiistaisessa kokouksessaan.

Alueen kunnat ovat perineet erisuuruisia asiakasmaksuja. Lisäksi kunnat ovat myöntäneet erilaisia maksuvapauksia. Salossa maksuvapautuksen ovat saaneet lähinnä rintamaveteraanit. Somerolla maksuvapautuksia ei ole ollut käytössä lainkaan.

Maksuvapautus koskisi esityksen mukaan toimeentulotuen asiakkaita ja takuueläkeläisiä eli vähimmäiseläkettä saavia sekä sotainvalideja ja rintamaveteraaneja koko Varsinais-Suomen hyvinvointialueella.

Asiasta päättää lopullisesti aluevaltuusto. Muutokset astuvat voimaan vuodenvaihteessa.

Rintamaveteraanit, rintamapalvelutunnuksen saaneet, sotainvalidit tai sota-arkiston tunnuksen saaneet miinanraivaajat vapautetaan aluehallituksen esityksen mukaan terveyskeskusmaksusta sekä päivystys- ja poliklinikkamaksusta.

Takuueläkkeen saajien ja toimeentulotuen asiakkaiden ei puolestaan tarvitsisi maksaa terveyskeskusmaksuja. Peruuttamattomista ajoista peritään kuitenkin maksu myös näiltä asiakkailta.

Perusterveydenhuollon käynti maksaa jatkossa 20,90 euroa tai 41,80 euroa kalenterivuodelta. Valtaosa kunnista, kuten Salo ja Somero, ovat jo aikaisemmin nostaneet maksut kyseiselle lain sallimalle ylärajalle.

Maksuvapaus koskee Salossa suurta joukkoa. Kelan tilastojen mukaan Salossa oli syyskuussa 1 132 takuueläkkeen saajaa. Perustoimeentulotukea sai syyskuussa puolestaan 810 kotitaloutta, joihin kuului 1 127 henkilöä. Perustoimeentulotuen piirissä on 2,2 prosenttia Salon väestöstä.

Sotainvalideja ja rintamaveteraaneja on Salossa joitain kymmeniä.

Somerolla takuueläkkeen saajia oli syyskuussa 190. Perustoimeentulotukea sai puolestaan 94 kotitaloutta, joihin kuului 119 henkilöä.

Maksuvapautuksesta hyötyvien tarkkaa määrää on vaikea sanoa, sillä esimerkiksi osa takuueläkkeen saajista kuuluu myös toimeentulotuen piiriin.

Alkuperäisen esityksen mukaisesti maksuvapautuksia ei olisi myönnetty millekään ryhmälle. Esitykseen tehtiin kuitenkin kokouksessa kaksi muutosesitystä. Esitystä muutettiin puheenjohtaja Sanna Vauranojan (kok.) muutosesityksen pohjalta äänestyksen jälkeen.

Myös SDP:n aluehallitusryhmä jätti oman muutosesityksensä. SDP esitti, että asiakasmaksuista olisi vapautettu myös pienintä työttömyysturvaa saavat sekä toisen asteen opiskelijat.

Järjestämisjohtaja Antti Parpon mukaan maksujen harmonisoinnissa pyritään löytämään niin sanottu keskitie.

– Harmonisoinnin yhteydessä tulee aina voittajia ja häviäjiä. Esimerkiksi Salo näyttää hyötyvän ja Turku puolestaan menettää etuuksia, hän sanoo.

Turussa asiakasmaksujen muuttuminen tietää lisäkustannuksia osalle väestöryhmistä. Turussa maksuvapautukset ovat koskeneet muun muassa toimeentulotuen asiakkaita, pienintä työttömyysturvaa saaneita, rintamaveteraaneja, opiskelijoita sekä täyden kansaneläkkeen ja takuueläkkeen saajia.

 

Osa maksuista jäi myöhemmin päätettäväksi

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus käsitteli asiakasmaksuja ensimmäisen kerran lokakuun alussa, mutta hallitus päätti tuolloin yksimielisesti palauttaa asiaan uudelleen valmisteltavaksi.

Tiistaisessa kokouksessa siirrettiin edelleen myöhemmin päätettäväksi vammaispalvelujen, lapsiperheiden kotipalvelun sekä pelastuspalvelun asiakasmaksut.

Järjestämisjohtaja Antti Parpon mukaan aluehallituksen nyt päättämät maksut tuodaan aluevaltuuston seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 26. lokakuuta. Valtuusto sinetöi lopullisesti hyvinvointialueen asiakasmaksut.

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutuotot tulevat olemaan ennakkoarvioiden mukaan 144 miljoonaa euroa vuodessa.