Salolaiset seurakuntavaaliehdokkaat: Kirkon vihittävä myös homopareja

3
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tiistaina ja päättyy lauantaina.

Kirkko vihkisi samaa sukupuolta olevia pareja, jos seurakuntavaalien salolaiset ehdokkaat saisivat päättää.

Salossa ja Somerolla suhtaudutaan samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen selvästi myönteisemmin kuin valtakunnassa keskimäärin.

Seurakuntavaalien valtakunnallisessa vaalikoneessa ehdokkaat ottavat kantaa väittämään: kirkon tulisi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat. Salolaisehdokkaista 71 prosenttia on tätä mieltä. Somerolla kannatus on lähes yhtä vahva, 67 prosenttia. Koko maan tasolla väittämän kanssa on samaa mieltä ehdokkaiden niukempi enemmistö, 54 prosenttia.

Salossa samaa sukupuolta olevien vihkimiselle löytyy sekä kannatusta että vastustusta yhtä lukuun ottamatta kaikista ryhmistä. Vihreiden Luonnollisesti tasa-arvoisen ehdokaslistan kaikki ehdokkaat sallisivat vihkimisen.

Valtakunnallisestikin ehdokkaiden näkemykset ovat myönteisempiä kuin tällä hetkellä vallassa olevien päättäjien.

Seurakuntavaaleissa 2018 valituille päättäjille tehtiin 2019–2020 vuodenvaihteessa kysely, jossa he ottivat kantaa muun muassa avioliittoon vihkimiseen. Silloin vain kolmasosa luottamishenkilöistä oli sitä mieltä, että kirkon pitäisi vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Salossa seurakuntavaaleissa on 87 ehdokasta. Heistä 75on vastannut vaalikoneeseen. Somerolla luvut ovat 39 ja 35. Vaalikone antaa hyvän kokonaiskuvan ehdokkaiden näkemyksistä.

Salolaiset ja somerolaiset ehdokkaat ovat tunnollisia vastaajia. Koko maan tasolla vaalikoneesta löytyy 56 prosenttia ehdokkaista. Salossa prosentti on 86 ja Somerolla 85.

Suomessa tuli vuonna 2017 voimaan laki sukupuolineutraalista avioliitosta. Evankelis-luterilaisen kirkon käytäntöä laki ei muuttanut. Pappi ei saa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Useat papit ovat kuitenkin tehneet niin. Jotkut seurakunnat myös sallivat samaa sukupuolta olevien parien siviilivihkimisen kirkossa.

Huolimatta siitä, mitä laki sanoo, kirkolla on oikeus päättää kirkollisen avioliittoon vihkimisen ehdoista. Päätöksen tekee kirkolliskokous. Viimeksi se käsitteli viime keväänä aloitetta samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä.

Evankelis-luterilaisen kirkon ylimpään päättävään elimeen kirkolliskokouksen valitaan pappeja ja maallikoita. Äänioikeutettuja vaalissa ovat papit ja vaaleilla valitut seurakuntien luottamushenkilöt.

Marraskuussa seurakuntavaaleissa valitaan siis päättäjät, jotka puolestaan valitsevat edustajat kirkolliskokoukseen. Seuraava kirkolliskokous valitaan keväällä 2024.

Valintatapaan ei haluta muutosta. Koko maan vaalikonevastauksissa alle puolet ehdokkaista kannattaa ajatusta, että kirkolliskokous valittaisiin suoralla vaalilla, jossa äänioikeus olisi kaikilla seurakuntalaisilla.

Seurakuntavaalit

 

Äänestys marraskuussa

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 20. marraskuuta.

Viisi päivää kestävä ennakkoäänestys alkaa tiistaina 8. marraskuuta.

Kirkkovaltuustojen ja seurakuntayhtymien seurakuntaneuvostojen toimikausi on 2023–2026.

Seurakuntavaalien ehdokkaat, listat, vaalikone ja ennakkoäänestyspaikat löytyvät seurakuntavaalit.fi-sivuilta.

Apua nuorille, lapsille ja perheille

Kirkon tiedotuksen välittämien valtakunnallisen yhteenvedon mukaan ehdokkaiden mielestä seurakunnan pitäisi panostaa erityisesti nuoriin, lapsiin ja heikompiosaisten auttamiseen.

Seurakunnan auttamistyön resurssien kohdentamisessa ehdokkaat nostavat tärkeimmäksi perheiden tukemisen kriiseissä. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat yksinäisten ja sairaiden auttaminen sekä sielunhoito ja keskusteluapu.

Vaalikoneessa kysyttiin myös muun muassa ehdokkaiden henkilökohtaisesta suhteesta kirkkoon ja uskoon. Tärkeimmät syyt kuulua kirkkoon ovat kirkolliset toimitukset, uskon kokeminen tärkeäksi sekä lähimmäisenrakkaus ja kirkon arvot.

Jäsenten vahvempi rooli seurakunnassa saa laajaa kannatusta: yli 90 prosenttia ehdokkaista katsoo, että seurakuntalaisten tulisi saada suunnitella, kehittää ja toteuttaa seurakunnan toimintaa nykyistä enemmän.

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Eläköitynyt
7 kuukautta sitten

Tosi hyvä tieto. Siinä on uusi muutos.

Pertti
7 kuukautta sitten
Reply to  Eläköitynyt

En hyväksy homoparien vihkimistä, ennen kuin lait muuttuvat. Jokainen saa elää parisuhteessa miten haluaa, kaikki tavat ovat mielestäni ok. Se on aina oma valinta, ja se pitää ympäristön hyväksyä.

Vastustan niin kauan homoparien vihkimistä, kun heillä on oikeus adoptoida lapsi. Tässä asiassa pitää lain muuttua.

KT, PsT
7 kuukautta sitten
Reply to  Pertti

Minä en hyväksy moista julkeaa tiedevastaisuutta. Jossa ei ole mitään logiikkaa. Tässä asenteessa pitää jonkin muuttua.

Jos sinä vastustat homoparien oikeuksia, niin sallinet sitten minun olettaa, että tällöin sinä varmaan vastustat myös yhtä vahvasti yksinhuoltajien oikeuksia kasvattaa lapsensa yhteiskuntaan. Puhumattakaan huostaanotetuista, jotka käytännössä joutuvat kasvamaan täysin ilman mitään suhdetta biologisiin vanhempiinsa tai sukuunsa.