Someron luottamushenkilöt saavat kirjalliset eettiset ohjeet – kaupunginjohtaja Suikkasen mukaan pääosassa ovat yleiset käytöstavat

0
Jani Kurvinen ja Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen arkistokuvassa. Kuva: SSS-arkisto/Marko Mattila

Someron kaupungin luottamushenkilöille laaditaan kirjalliset eettiset ohjeet. Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen pyrkii saamaan ohjeet kaupunginvaltuuston käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana.

Suikkanen sanoo, että eettisiä ohjeita on mietitty yhdessä luottamushenkilöiden kanssa.

– Ohjeiden tärkein anti on se, että niitä tehtäessä mietitään, millainen käytös on eduksi ja suotavaa ja millainen ei. Itse ohjeet eivät voi olla yksityiskohtaiset. Keskustelun myötä ilmapiiri on jo parantunut viime keväästä.

Keskustan valtuustoryhmä teki huhtikuussa aloitteen luottamushenkilöiden eettisistä ohjeista. Aloitetta edelsi muun muassa kaupungin silloisen hallintojohtajan Hanna Saarnin Facebook-kirjoitus, jossa hän totesi joidenkin poliitikkojen syyllistyvän viranhaltijoiden julkiseen haukkumiseen ja epäilemiseen ja pitävän johtavia viranhaltijoita suurimpina lusmuilijoina.

Viime vuoden syksyllä kaupungin tilakeskuksen päällikön paikalta lähtenyt Jari Kauppi kertoi julkisuudessa joidenkin luottamushenkilöiden asiattomasta käytöksestä. Kauppi kertoi kokeneensa muun muassa vähättelyä.

Suikkanen toteaa, että eettisten ohjeiden valmistelussa ovat nousseet pääosaan yleiset hyvät käytöstavat.

– Toisen osapuolen mielipiteen kunnioittaminen, rakentava ote muita kohtaan sekä toisen ajan kunnioittaminen siten, että toista ei turhaan kuormiteta, hän luettelee.

Suikkanen muistuttaa myös oikea-aikaisen viestinnän tärkeydestä.

– On suotavaa, että luottamushenkilöt eivät tarkoituksella yllätä muita kokouksissa, vaan kertovat omista näkemyksistään ja ehdotuksistaan niin, että ne voidaan ottaa jo valmistelussa huomioon. Näin esittelijä voi selvittää juridisia seikkoja ja etsiä lisätietoja.

Suikkanen jatkaa, että myös esittelijän pitää kertoa mahdollisimman ajoissa päätettäväksi tulevista asioista.

– Avoimella yhteistyöllä saadaan parempia päätöksiä.

Ohjeita laadittaessa joudutaan pohtimaan myös valvontaa. Suikkanen toteaa, että yksittäisiin asiattomiin ylilyönteihin voi puheenjohtaja puuttua jo kokouksissa.

– Pidempiaikainen toista aliarvostava toimintatapa on eri juttu. Tällöin myös valtuustoryhmät voivat puuttua asiaan. Luottamushenkilöiden taholta on noussut esille myös se, että valtuustoryhmien puheenjohtajat voivat kokouksissaan välillä käydä läpi sitä, miten on toimittu.