Someron valtuustoryhmät kahta mieltä eettisten ohjeiden hyödystä – ohjeiden sisältöön luottamushenkilöt eivät ota kantaa

1
Someron kaupunginvaltuusto saa luottamushenkilöiden eettiset ohjeet käsittelyynsä tämän vuoden aikana. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Someron suurimpien valtuustoryhmien puheenjohtajat eivät lähde yksilöimään sitä, mitä luottamushenkilöille laadittavisssa eettisissä ohjeissa pitäisi olla. Ohjeiden hyödystä ollaan kahta mieltä.

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Riitta Ryhtä toteaa päätöksentekokulttuurin muodostuneen viime keväänä sellaiseksi, että ryhmä katsoi kirjallisia ohjeita tarvittavan.

– Käsitykseni ei ole muuttunut, vaikka pahimmat ongelmat näyttävätkin jääneen kevääseen, Ryhtä sanoo.

Ryhtä uskoo, että ryhmien yhdessä hyväksymät ohjeet ja hyväksymistä edeltävä yhteinen keskustelu parantavat päättäjien yhteistyötä ja luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta.

Ryhdän mukaan kirjalliset ohjeet helpottavat myös ohjeiden vastaiseen epäasialliseen toimintaan puuttumista.

– Eettiset ohjeet toimivat parhaiten, jos kenenkään ei koskaan tarvitse pohtia sitä, onko itse tai joku muu toiminut ohjeiden vastaisesti.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Mäki-Teeri kannattaa eettisiä ohjeita.

– Somero on tässä edelläkävijöitä. Yhteiset eettiset ohjeet niin viranhaltijoille kuin luottamushenkilöille olisi hyvä ottaa käyttöön myös valtakunnallisesti.

Mäki-Teerin mukaan yhteishenki luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken on Somerolla tällä hetkellä hyvä ja asioista keskustellaan avoimesti.

– Meillä on tällä kaudella puututtu asioihin ja olemme tehneet kovasti töitä ilmapiirin parantamiseksi.

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Antti Kotti ei vastusta eettisiä ohjeita, mutta epäilee niiden hyötyä.

– Minun on hankala nähdä, että päätöksentekokulttuuria pystyttäisiin edistämään eettisillä ohjeilla. Laatimisprosessilla keskusteluineen lienee suurempi arvo kuin ohjeilla itsellään.

Kotti korostaa, että jokaisen toimijan tulee ensisijaisesti kantaa vastuu omasta toiminnastaan.

– Mahdollisiin ongelmiin tulee puuttua välittömästi ja siinä keskeinen rooli on toimielimien puheenjohtajilla.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Mäkinen kertoo, ettei ryhmä pidä eettisten ohjeiden laatimista tarpeellisena.

– Luottamushenkilöiden toimintatavoista käyty keskustelu ja muut jo tehdyt toimet riittävät. Erilliset ohjeet eivät tuo päätöksentekokulttuuriin mitään sellaista, jota hyvien käytöstapojen noudattaminen ja toisten kunnioittaminen eivät toisi.

Mäkinen korostaa, että valtuustoryhmillä on työkalut puuttua yksittäisen luottamushenkilön toimintaan.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Ohjailu on tarpeen
3 kuukautta sitten

Mielipide ei varmaankaan johdu eettisyydestä, vaan siitä, että kyseessä on ohje. On puolueita, jotka eivät ota kuuleviin korviin ohjeita, neuvoja saati palautetta, vaan tietävät itse kaiken paremmin. Juuri sellainen vastarinta onkin yleisen edun kannalta haitallisinta.