Virkatodistusten kuukausien jonoilla monenlaisia vaikutuksia – pankeissa kuolinpesien ongelmat ovat tuttuja

0

Pahimmillaan yli neljään kuukauteen venyneet virkatodistusten jonotusajat näkyivät pankeissa. Someron Säästöpankin lakiasiainpäällikkö Mikko Mäkelä sanoo perunkirjoitusten viiveen vaikuttaneen monin tavoin kuolinpesien asioiden hoitoon ja samalla talouteen. Kuolinpesien varoja ei saatu jaettua, omaisuutta myytyä ja henkivakuutusten korvauksia ulos.

Pitkät viiveet toivat myös taloudellisia tappioita.
– Asuntoja ei päästy myymään, mutta vastikkeet ja muut maksut pyörivät. Tapahtui jopa sitä, että kiinteistölle löydettiin ostaja, mutta tämä perui pitkän odotuksen aikana kaupan.

 

Someron Säästöpankin lakiasiainpäällikkö Mikko Mäkelä kertoo perunkirjoitusten viiveen vaikuttaneen monin tavoin kuolinpesien asioiden hoitoon ja samalla talouteen. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Mäkelä huomauttaa myös pörssiosakkeiden ja rahastojen puolella tapahtuneen parin vuoden aikana isoja ja nopeita heilahduksia.
– Pakollinen odottelu on tiennyt menetyksiä, kun kuolinpesät eivät ole voineet myydä osakkeita. Onneksi huomattavilta vahingoilta on tietääkseni vältytty.

Perunkirjoitusten viivästyminen on tuonut pankeille lisää työtä ja vaatinut ylimääräistä harkintaa.
– Joustoja on ollut pakko tehdä, jotta vainajien omaiset ovat voineet hoitaa pakolliset asiat. Jos esimerkiksi talon lämmitys on uhannut katketa, olemme joustaneet öljylaskun kanssa.

Salon seudulla asioiden hoitoa on helpottanut se, että asiakkaat ovat suurelta osin tuttuja.
– Voimme käyttää maalaisjärkeä. Isoissa kaupungeissa tilanne voi olla pankeille ja asiakkaille paljon vaikeampi, Mäkelä muistuttaa.

Vainajalle selkeästi kuuluvat laskut kuten hoito- ja lääkelaskut voidaan veloittaa kuolinpesän varoista ennen perunkirjoitusta. Sama koskee hautaukseen ja kuolinpesän hoitoon liittyviä kuluja.

Myös näiden laskujen maksamiseen tarvitaan kuitenkin virkatodistus, jolla osoitetaan laskuja maksuun tuovan osakkuus kuolinpesässä. Tästä vaatimuksesta on virkatodistusten pitkien jonojen aikana joustettu mahdollisuuksien mukaan niin Someron Säästöpankissa kuin Lounaismaan Osuuspankissa.

Mäkelä korostaa, että itse rekisteriuudistus on hyvä.
– Kun systeemi toimii hyvin, helpottaa se myös vainajien asioita hoitavien omaisten työtä.

Keskusrekisteristä ihmisen koko elinkaarta koskevan virkatodistuksen saa yhdellä tilauksella. Vainajan omaisen ei siten tarvitse soittaa erikseen jokaiseen seurakuntaan, jossa vainaja on asunut.