Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma nähtävillä kuukauden ajan

5
Yleissuunnitelman ehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan. Kuva: Väylävirasto

Espoon ja Salon välisen oikoradan yleissuunnitelma on nyt nähtävillä, tiedotti Väylävirasto tiistaina. Yleissuunnitelma on nähtävillä 8. joulukuuta asti. Tämän aikana kiinteistöjen omistajat ja muut hankkeesta kiinnostuneet voivat kertoa mielipiteensä yleissuunnitelmasta. Nämä muistutukset otetaan huomioon suunnitelman hyväksymispäätöksessä.

Yleissuunnitelmassa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: missä uusi rautatie likimäärin sijaitsee? Miten uusi rautatie vaikuttaa tie- ja liikenneoloihin ja liikenneturvallisuuteen? Miten uusi rautatie vaikuttaa ympäristöön, ihmisten terveyteen ja elinoloihin? Miten hankkeen mahdollisia haittavaikutuksia voidaan poistaa tai vähentää? Mitkä ovat tutkittujen rakentamisvaihtoehtojen liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut? Kuinka paljon hankkeen rakentaminen alustavasti maksaa?

Väylävirasto on tehnyt yleissuunnitelman laadinnassa yhteistyötä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntaliittojen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ely-keskusten sekä oikoradan varren kuntien Espoon, Kirkkonummen, Vihdin, Lohjan ja Salon kanssa. Muita sidosryhmiä ovat olleet Museovirasto, Espoon kaupungin museo, Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja HSL.

Näiden lisäksi asukkailla ja muilla sidosryhmillä on ollut mahdollisuus osallistua ja ottaa kantaa suunnitelmiin asukastilaisuuksissa, joita järjestettiin yhteensä 15 kappaletta eri kunnissa vuosina 2018 ja 2019.

Oikorata olisi osa Helsingin ja Turun välistä nopeaa junayhteyttä eli niin sanottua Tunnin junaa. Hankkeen rakentamisesta ei ole tehty päätöstä.

Yleissuunnitelma on nähtävillä osoitteessa https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata

Kartta oikoradasta. Kuva: Väylävirasto

Täydennetty juttua kello 12.15. Lisätty linkki yleissuunnitelmaan sekä lisätty, mihin kysymyksiin yleissuunnitelma vastaa.

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Nykyaikaan
2 kuukautta sitten

Vaikka monen takapihalta mennään, niin on jo aika tehdä suorempi väylä tälle välille, kun edellisen ratalinjan aikaan Suomen kenraalikuvernöörinä oli Fjodor Heisen ja hallitsijana Nikolai toinen. Linjauksella suunnattiin Hankoon, ja yhteys Helsinkiin hoitui kätevästi Karjaalta Hyvinkään kautta.

Vertailun vuoksi Kuninkaantie teki ja tekee yhä radan kanssa samansuuntaisen mutkan, mutta viimeisen 70 vuoden aikana tie on rakennettu kahteen kertaan uuteen paikkaan. Radalle on sinä aikana tehty toki hyvin tärkeänä toimenpiteenä onnettomuuksia vähentänyt tasoristeysten poisto. Sama vaikutus onnettomuuksien vähenemiseen on ollut hirviaidatulla ja keskikaiteelliseella moottoritiellä.

Mitä, jos se menisi takapihaltasi?
2 kuukautta sitten
Reply to  Nykyaikaan

Rataa oikastiin viimeksi 90-luvulla, ja osa samoista ihmisistä tulee kärsimään kaksoisraiteen rakentamisesta. Ei ole kiva, kun maitasi pakkolunastetaan, ja tämä uhkaa uudelleen 30 vuoden päästä. Mitään varausta kaksoisraiteelle ei vieläkään ole toisin kuin Lukkarinmäellä, siellä varaus on ollut vuosikymmeniä.

Juna on nykyään turhake, osa ihmisistä voi hoitaa asiat etänä, ja se on se tulevaisuus.

Mutkat suoriksi vaan
2 kuukautta sitten

Etäily ei korvaa oikeita ihmiskontakteja työelämässä ja vapaa-ajalla. 1800-luvun alun Suomessa kökötettiin jokanen oman kylänsä torpassa ja oltiin kirjeitse yhteydessä kaupunkiin. Nyt eletään nykyajassa ja yleinen etu on onneksi lainmukainen peruste lunastaa maita modernille ratalinjaukselle.

Valmistauduttu on
2 kuukautta sitten
Reply to  Nykyaikaan

Toisekseen niitä takapihoja on myyty välittäjien listoilla kiihtyvään tahtiin jo kymmenkunta vuotta. Nyt kauppa voi tyssätä, kun linjaus alkaa olla lukkoon lyöty.

Maanomistaja
2 kuukautta sitten

Surullinen hanke niin maan talouden kuin ihmisten tarpeiden näkökulmasta. Suora linja tyhjille suurnopeusjunille – jos niistä liiketaloudellisesti motivoituneet tulevaisuuden operaattorit edes ovat kiinnostuneet.

Myös huomionarvoista on, että maanomistajille tästä yleissuunnitelman nähtävilläolosta ei ole suoraan tiedotettu. Hyvä, että Salon Seudun Sanomat hoitaa tiedottamisen. Metsää on myllätty ja puita kaadettu maaperätutkimusten aikana. Lähetettyihin vahinkoilmoituksiin ei ole Turun Tunnin Juna Oy reagoinut mitenkään. Ensimmäinen lähetetty viime maaliskuussa.