Hyyppäränharjun hoitosuunnitelmasta yleisötilaisuus Kiikalassa

0
Hyyppäränharjua vuoden 2016 arkistokuvassa. Kuva: SSS-arkisto/Marko Mattila

Kiikalassa ja Somerniemellä sijaitsevan Hyyppärän harjualueen hoitosuunnitelmasta järjestetään yleisötilaisuus 23. marraskuuta.

Tilaisuus pidetään Kiikalassa Saint-Gobainin kuivatuotetehtaalla, ja se on tarkoitettu ensisijaisesti Hyyppärän harjualueen maanomistajille.

Yleisötilaisuudessa esitellään Hyyppäränharjun luonnon erityispiirteitä, jo tehtyjä hoitotoimenpiteitä sekä maanomistajien mahdollisuuksia luontoarvojen huomioimiseksi.

Asiantuntijaorganisaatio Valonian lähettämässä tiedotteessa muistutetaan, että yksityisillä maanomistajilla on mahdollisuus suojella erityisiä luontoarvoja ja saada toiminnastaan jopa korvaus.

Hyyppärän harjualueesta osa on Natura 2000 -suojeluverkostoa. Lisäksi alueella on yksityisiä ja valtion omistamia suojelualueita.

Suojelun keskiössä ovat erityisesti purot ja lammet, paahdeympäristöt sekä lehtojen ja puustoisten soiden muodostamat elinympäristöverkostot.

Hyyppäränharjulla on huomattava määrä harjuselänteitä, suppia ja jyrkkiä harjurinteitä, joilla esiintyy runsaasti uhanalaista ja edustavaa paahdelajistoa, kuten kangasajuruohoa, hietaneilikkaa, idänkeulankärkeä ja kissankäpälää. Lintulajistoon kuuluvat muun muassa silmälläpidettävä kangaskiuru, erittäin uhanalainen huuhkaja sekä vaarantunut töyhtötiainen.

Harjualueella on sen tarjoamien luonnonvarojen vuoksi keskittynyt myös paljon erilaista toimintaa kuten maa-ainestenottoa, metsätaloutta, maanviljelyä ja retkeilyä.

Yleisötilaisuus Hyyppärän harjualueen hoitosuunnitelmasta Kiikalassa Saint-Gobainin kuivatuotetehtaalla 23. marraskuuta kello 17. Ilmoittautuminen Valonian nettisivujen kautta, myös etäosallistuminen on mahdollista.