Meri-Halikon koulun tilaratkaisut valmistellaan uusiksi – opetuslautakunta antoi virkamiehille poliittista ohjausta, mutta ei kerro sen sisältöä

0
Meri-Halikon koulua vaivaavat sisäilmaongelmat. Kaksi opetusryhmää siirrettiin jo syksyllä Mustamäen kouluun.

Meri-Halikon koulun tilaratkaisuja koskeva esitys valmistellaan kaikessa rauhassa uudelleen Salossa.

Opetuslautakunta pui koulua koskevia esityksiä ja kuntalaisilta saatua palautetta iltakoulussaan tiistaina.

Lautakunta antoi virkamiehille poliittista ohjausta, ja sen perusteella asia valmistellaan uudelleen ilman kiirettä.

Ajatuksena on, että koulun tilaratkaisuja käsitellään avoimessa keskustelutilaisuudessa helmikuussa. Kuntalaiset saavat antaa esityksestä omat vastineensa.

Opetuslautakunta käsittelee vastineita ja Meri-Halikon koulun tulevaisuutta maaliskuussa.

Lautakunta tekee oman esityksensä kaupunginhallitukselle, ja kaupunginvaltuusto päättää asiasta huhtikuussa.

Opetuslautakunnan puheenjohtaja Marjaana Mänkäri (kesk.) ei kerro, minkälaista lautakunnan antama ”poliittinen ohjaus” oli. Hän ei ota liioin kantaa siihen, haluaako lautakunta säilyttää koulun vaiko ei.

– On kyse niin isosta asiasta, että virkamiehet tarvitsevat nyt työskentelyrauhan. Sovimme lautakunnassa, että annamme ulos vain minimimäärän tietoa, Mänkäri toteaa.

Hän luonnehtii iltakoulussa käytyä keskustelua hyväksi ja perusteelliseksi. Lautakunta oli asiassa hyvin yksimielinen.

– Kuntalaisten kannanottoja oli yhteensä noin kaksikymmentä. Ne on nyt käyty läpi ja tulkittu, Mänkäri kertoo.

Meri-Halikon koulun lakkautusuhka nousi julkisuuteen syyskuun lopussa opetuslautakunnan esityslistalta.

Salon sivistyspalveluiden johtaja Pia Stoor oli valmistellut lautakunnalle esityksen, jonka mukaan Meri-Halikon alueen koululaiset siirrettäisiin pysyvästi Mustamäen kouluun ensi syksystä alkaen.

Ajatuksena oli, että lautakunta olisi päättänyt asiasta jo lokakuun alussa. Stoor veti esityksensä kuitenkin pois ennen lautakunnan kokousta.

Kaupunki päätti järjestää kaikille avoimen keskustelutilaisuuden koulun tilanteesta ja antaa kuntalaisille mahdollisuuden palautteen antamiseen aiheesta.

Meri-Halikon koulu toimii kahdessa vanhassa rakennuksessa. Kummassakin on ollut ongelmia, ja ne vaatisivat perusteellista korjausta.

Kahta opetusryhmää on kuljetettu Mustamäkeen elokuun alusta asti Meri-Halikon alakoulun sisäilmaongelmien takia.

Wartsalan ja Angelniemen kyläyhdistykset ovat toivoneet, että vanhojen rakennusten tilalle rakennettaisiin uusi päiväkoti ja koulu Märynummen tapaan.

Kaupungin arvioiden mukaan uuden koulun kustannusarvio olisi 2,5–3 miljoonaa euroa. Vanhan koulun korjaaminen maksaisi arviolta 1,5–2 miljoonaa euroa.

Pelkän välttämättömän talotekniikan uusiminen maksaisi 600 000–700 000 euroa. Remontin ajaksi tarvittaisiin väistötilat.

Kaupungin ennusteiden mukaan Meri-Halikon koulun oppilasmäärä laskee lähivuosina nykyisestä 53:sta 30–35:een.Sivistyspalveluiden mukaan oppilaat mahtuisivat hyvin Mustamäen kouluun.