Noin joka kymmenes Suomessa asuva kokee jäävänsä ilman riittäviä terveydenhuoltopalveluja

4

Noin joka kymmenes Suomessa asuva kokee jäävänsä kokonaan tai osittain ilman itselle riittäviä lääkäri- ja hoitajapalveluja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan näin kokivat monia sairauksia sairastavat, ulkomaalaistaustaiset, työttömät, terveytensä huonoksi kokevat sekä naiset.

Tiedot käyvät ilmi THL:n tänään julkaisemasta tutkimuksesta.

Korkeimpaan tuloviidennekseen kuuluvat ja elämänlaatunsa hyväksi kokevat puolestaan kokivat muita vähäisempää tyydyttämätöntä palvelutarvetta.

Tyydyttämätöntä palvelutarvetta kokenut kulutti vuodessa 60 euroa enemmän perusterveydenhuoltoon ja 280 euroa enemmän koko terveydenhuoltoon kuin henkilö, joka ei kokenut tyydyttymätöntä palvelutarvetta. Tarkastelussa otettiin huomioon ikä, sukupuoli, sairastavuus ja sosioekonominen asema.

Rahoituksen kohdentamiseen tarvitaan lisää tietoa

Nykyinen hyvinvointialueiden rahoituksen kohdentamisessa käytettävä tarvevakiointi ei THL:n mukaan huomioi tyydyttämätöntä palvelutarvetta.

Alueelliset erot koetussa tyydyttymättömässä terveyspalvelujen tarpeessa voivat johtaa epäoikeudenmukaiseen rahoituksen kohdentamiseen.

–  Jotta koettu tyydyttämätön terveyspalvelujen tarve huomioitaisiin paremmin rahoituksen kohdentamisessa, tulee jatkossa kerätä laajemmin ja rutiininomaisesti tietoja koetusta tyydyttämättömästä terveyspalvelujen tarpeesta ja itse arvioidusta elämänlaadusta. Koetun tyydyttämättömän terveyspalvelujen tarpeen vähentäminen ei välttämättä lisäisi perusterveydenhuollon tai koko terveydenhuollon kustannuksia, THL:n emeritusprofessori Unto Häkkinen sanoo THL:n verkkosivuilla julkaistussa uutisessa.

Tutkimuksen aineistona käytettiin FinSote 2017–2018 -kyselyaineistoa yhdistettynä THL:n tarvevakiointitutkimuksessa vuonna 2017 kerättyyn aineistoon.

Simu Perälä

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Sairas
10 päivää sitten

Salossa joka yhdeksäs kymmenestä.

Pertti
10 päivää sitten

En ole pitkään aikaan saanut aikaa lääkärille. Olen joutunut käymään yksityisellä.

Yksi mamma 75
10 päivää sitten
Reply to  Pertti

Syyskuun alussa pääsin Salossa terveyskeskuslääkärille, joka suhtautui vaivaani hyvin vähättelevästi. Poistuin allapäin. Vaiva paheni, niin yksityiselle sitten. Heti viikon tulehduslääkkeet, sitten kuvaus ja sen jälkeen pistos. Vaiva oli sellainen, ettei burana-hoidolla parane.

Nyt on hyvä, vaikka maksoikin. Terveyskeskuksessa ei tutkimuksiin juuri ohjata ennen kuin olet kroonistunut, tai tilanne on jo muuten vakavoitunut.

Pertti
10 päivää sitten

Tuo tutkimus ei ole todellista tilannetta Suomessa. Olen mies ja minulle on muutaman kerran sanottu, ettei ole aikoja. Olen valittanut terveyskeskuksen johdolle ja kysynyt miksi en saa aikaa, vaikka laki minulle antaa mahdollisuuden. Aika tuli, oikein perättäisinä päivinä eri ihminen soitti ja kertoi ajan, mikä lääkärin mukaan oli normaali aika.
En ole sen jälkeenkään saanut aikaa lääkärille. Viimeksi kun pyysin, tarjottiin sairaanhoitajan aikaa, menin yksityiselle ja onneksi menin. Asia tuli kerralla kuntoon, mikä ei olisi tullut kuntoon terveyskeskusajalla.
Roskaa tuo tilasto, luulin lukematta, että yhdeksän kymmenestä ei saa aikaa. Pidin sitä totuudenmukaisena.