Paimion Museomuurahaisille museoteko-palkinto – sähköalan vapaaehtoiset ovat olleet aktiivisia jo vuosikymmenten ajan

0
Jukka Salmela ja Tor-Erik Schoutz Sähkömuseoveljistä ja -sisarista vastaanottivat Varsinais-Suomen museoteko 2022 -tunnustuspalkinnon. Kuva: Turun museokeskus

Paimion Sähkömuseon taustalla toimiva talkoojoukko Museomuurahaiset eli virallisesti Sähkömuseoveljet ja -sisaret on saanut vuoden 2022 Varsinais-Suomen museoteko -tunnustuspalkinnon.

Paimion Sähkömuseosäätiö perustettiin keväällä 1992. Säätiön perustamisesta alkoi virallinen työ Paimion Sähkömuseon avaamiseksi. Avajaisjuhlia vietettiin vuonna 1995.

Jo ennen säätiön perustamista oli entisistä sähköalan ammattilaista muodostunut talkoojoukko, joista suurin osa oli tehnyt työuransa paimiolaisissa sähköalan yrityksissä, kuten Lounais-Suomen Sähkö-Osakeyhtiössä (myöhemmin Länsivoima ja Fortum) tai Sähkölähteenmäellä (myöhemmin ABB ja YIT ja Caverion). Kyseiset yritykset perustivat säätiön yhdessä kotiseutuyhdistys Paimio-Seuran ja Paimion kunnan kanssa.

Talkoojoukko oli keskeisessä roolissa sähkömuseon ensimmäistä perusnäyttelyä rakennettaessa. Talkoolaiset huolehtivat esineiden tunnistamisesta, puhdistamisesta, näyttelyn fyysisten puitteiden luomisesta ja esineistön siirtämisestä näyttelytiloihin.

Samat tehtävät ovat edelleen, yli 30 vuotta myöhemmin, keskiössä Museomuurahaisten toiminnassa. Talkoolaiset ovat lisäksi toimineet yhteyshenkilöinä eri sidosryhmissä, hankkineet sponsorirahoitusta museosäätiölle, ottaneet vastaan lahjoituksia, luetteloineet museoaineistoja sekä toimineet oppaina museokierroksilla.

Paimion sähkömuseossa esitellään sähköntuotannon ja -jakelun historiaa ja ilmiöitä. Kuva: SSS-arkisto

Koko museon olemassaolon ajan museorakennuksen talonmiestehtävistä ovat vastanneet Museomuurahaiset. Talkoojoukko on antanut apuaan myös Sähkömuseon ulkopuolelle, esimerkiksi naapurimuseo Käsityömuseo Miilaan.

Tunnustuspalkinnon myöntää Varsinais-Suomen museot ry ja Turun museokeskus. Varsinais-Suomen museoteko -tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena varsinaissuomalaiselle museotoimijalle sen toiminnasta kulttuurin ja perinteen tallentamisen, vaalimisen tai tunnetuksi tekemisen eteen.