Salo tarjoaa avaimia kaikkiin oviin – uuteen kaupunkistrategiaan on sorvattu selkeitä tavoitteita

2
Strategiaa varten on hankittu pohjatietoa viime keväästä asti. Kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen esittelee postilaatikkoa, johon kerättiin lasten ja nuorten kehittämisajatuksia. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Salo tarjoaa uudessa kaupunkistrategiassaan avaimia kaikkiin oviin.

Vuoteen 2030 yltävässä strategiassa tavoitteet on otsikoitu avainteemalla työ-, koti- palvelu- ja vapaa-ajan avaimiin.

Esimerkiksi työavaimen takaa löytyy yritysystävällinen, kiinnostava, kestävä ja kansainvälinen kasvukaupunki, jossa työnantajien saatavilla on kasvun turvaamiseksi riittävästi osaavaa henkilöstöä.

Kotiavain tarjoaa helposti saavutettavan, turvallisen ja sujuvan arjen kaupungin, jossa on monenlaisia asumismahdollisuuksia.

Palveluavaimen lupaus on, että hyvinvointi on Salossa jokaisen ulottuvilla. Jokainen saa tarvitsemansa laadukkaat palvelut, jotka ovat käytännöllisesti saavutettavissa.

Vapaa-ajan avain tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ja unohtumattomia elämyksiä. Salo hyödyntää vahvuuksiaan ja tukee salolaisten hyvinvointia.

Salon päämääränä on olla elinvoimainen, hyvinvoiva ja kestävän talouden Salo. Jokaisen avaimen alta löytyy konkreettisia keinoja, joilla tavoitteeseen pyritään.

Esimerkiksi työavain lupaa kaupungin edistävän yritysten mahdollisuuksia luoda lisää työpaikkoja ja löytää osaajia. Kaupunki järjestää yrityksille puitteita kaavoituksella ja työvoimaa monipuolisella ja laadukkaalla koulutuksella.

Kaupunki pyrkii myös helpottamaan työssäkäyntiä Salossa ja toisaalta salolaisten pendelöintiä muualle. Salon tavoitteena on nousta Suomen yritysystävällisimmäksi kaupungiksi.

Kotiavaimen alla kaupunki mahdollistaa etätöiden tekemisen ja pyrkii juurruttamaan uusia työntekijöitä ja opiskelijoita salolaisiksi. Samalla pidetään huolta nykyisten asukkaiden viihtyvyydestä. Eri-ikäiset kuntalaiset halutaan yhä aktiivisemmin kehittämään omaa asuinympäristöään.

Salo haluaa olla myös tunnettu ja houkutteleva vapaa-ajan kaupunki.

Uutta strategiaa varten Salossa on tehty töitä keväästä asti. Ensin järjestettiin työpajoja kuntalaisilla ja sidosryhmille ja sen jälkeen kaupungin henkilöstölle ja esimiehille.

Sen jälkeen on käyty läpi vaikuttamistoimielimet, kysytty kaupunkilaisten mielipiteitä Ota kantaa -palvelussa ja erikseen lasten ja nuorten ajatuksia.

– Materiaalia on kertynyt valtavasti. Pelkästään Ota kantaa -palautetta tuli noin sata sivua. Kaikki on luettu ja käyty läpi. Osaa hyödynnetään vielä jatkovalmistelussa, kehittämissuunnittelija Saija Karnisto-Toivonen sanoo.

Virkamiehet ovat työstäneet aineistosta mahdollisimman selkeät ja konkreettiset tavoitteet, joita on syksyn aikana hiottu vielä poliittisten päättäjien voimin.

Salon uusi kaupunkistrategia on tarkoitus hyväksyä valtuustossa joulukuussa.

Strategiassa aiemmat kärkihankkeet on pantu uusiksi ja jaettu kahteen laariin. Kärkihankkeiksi on nostettu asioita, joihin kaupunki voi itse vaikuttaa suoraan.

Edunvalvontahankkeisiin on lueteltu Salon sairaalan uudistamisen, Salon ohitustien ja Tunnin junan kaltaisia hankkeita, joita kaupunki pyrkii edistämään, mutta joista päätökset tehdään muualla.

Kärkihankkeissa on mukana esimerkiksi mahdollistava maankäyttö. Siihen kuuluu muun muassa sujuva kaavoitus, keskustan kehittäminen, moottoritien hyödyntäminen ja asuntomessujen hakeminen.

Kärkihankkeisiin on nostettu myös Tapahtumien Salo. Kaupunki haluaa olla tulevaisuudessa entistä vireämpi tapahtumakaupunki, joka tavoittelee aktiivisesti kansallisen tason tapahtumia.

– Nämä strategian tavoitteet näkyvät jo ensi vuoden talousarviossa, jossa on mukana uusi tapahtumakoordinaattori ja kaavoitusta vahvistavia virkoja, kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen muistuttaa.

Salossa halutaan, ettei uusi strategia jää pölyttymään hyllyyn hyväksymisensä jälkeen.

Siksi pitkän tähtäimen strategian kaveriksi on tarkoitus tehdä vuosittain päivitettävä toimeenpanosuunnitelma, jossa tavoitteita potkitaan kohti toteutusta.

Tavoitteiden jatkotyöstäminen alkaa työryhmissä ensi keväänä. Työryhmien tavoitteena on panna tavoitteita tärkeysjärjestykseen, tarkentaa niissä vaadittavia toimenpiteitä ja hakea toimille hintalappu.

Tärkeimmät asiat ajetaan sisään kaupungin seuraavan vuoden talousarvioon ja toteutettavaksi.

– Ei ole realistista ajatella, että kaikki hankkeet toteutuvat vuonna 2024. Niitä täytyy panna tärkeysjärjestykseen ja toteuttaa vuosi vuodelta, Saija Karnisto-Toivonen korostaa.

Strategiatyön aikana on huomattu, että moni muukin kaupungin ohjelma ja suunnitelma kaipaa päivittämistä.

Osa vaatii uusimista sen takia, että sosiaali- ja terveystoimi ja pelastus siirtyvät vuodenvaihteessa maakunnallisille hyvinvointialueille.

Osa suunnitelmista on jo sen verran vanhoja, että niitä on aika päivittää. Osan päivitystarve johtuu uudesta strategiasta, jossa asioita on linjattu eri tavalla kuin vanhassa.

Salon strategia 2030 – uusi visio, uudet päämäärät

Visio: Salo – kestävän menestyksen koti

Arvot: rohkeus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, ystävällisyys

Päämäärät: Elinvoimainen Salo, hyvinvoiva Salo, kestävän talouden Salo

Elinvoimainen Salo on Suomen yritysystävällisin kaupunki, joka houkuttelee niin uusia asukkaita kuin yrityksiäkin. Lujittava elinvoima kumpuaa osaavista tekijöistä, monipuolisesta yrityskentästä, todellisesta yhteistyöstä, viihtyisästä keskusta ja vireistä kylistä.

Hyvinvoiva Salo tarjoaa mahdollisuudet hyvään elämään, jatkuvaan oppimiseen, mielekkääseen vapaa-aikaan sekä sujuvaan ja turvalliseen arkeen. Hyvinvoiva Salo pitää huolta henkilöstöstään ja edistää asukkaidensa hyvinvointia yhdessä aktiivisten asukkaiden, yhdistysten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Kestävän talouden Salossa verotulopohjaa vahvistavat menestyvät yritykset sekä muuttovoitto. Talouden tasapainoa edistävät kustannustehokkaat, vaikuttavat ja ennaltaehkäisevät palvelut. Salo toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Esa
10 päivää sitten

Mitä tapahtumien Salo tarkoittaa kulttuurin kannalta? Missä Salossa järjestetään kansallisen tason kulttuuritapahtumia, kun kaupungissa ei ole esimerkiksi yhtäkään vakavasti otettavaa, nykyaikaiset vaatimukset täyttävää konserttisalia? Miten Salo toimii kulttuurisesti kestävästi, kun esimerkiksi useiden Kuntaliiton tekemien tutkimusten mukaan Salossa käytetään tutkituista kunnista vähiten rahaa kulttuuriin?

Repa
10 päivää sitten
Reply to  Esa

Salossa ei ole riittänyt kulttuurille rahaa, koska kaikki rahat ovat menneet urheiluun liittyviin hankkeisiin ja näin tulee tapahtumaan jatkossakin poliittisten ryhmien urheilusidonnaisuuksien vuoksi.