Saloa patistetaan kohtelemaan työntekijöitä tasapuolisesti – kantelijan mukaan kaupungin toiminta oli syrjivää, koska lomittajilla ei ollut käytössään työnantajan älypuhelinta tai tietokonetta

1
Apulaisoikeuskanslerin sijaisen Petri Martikaisen mukaan Salon kaupunki ei ole ottanut asianmukaisesti huomioon lakiin sisältyvää syrjintäkieltoa ja tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Apulaisoikeuskansleri kiinnittää Salon kaupungin huomiota työntekijöiden yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen kohteluun. Maatalous­lomittajien yt-neuvotteluissa näin ei toimittu.

Oikeuskanslerinvirastolle on kanneltu lomittajia koskevasta yhteistoimintamenettelystä viime vuonna.

Kaupunki lähetti yhteistoimintamenettelyä koskeviin kokouksiin Teams-kutsun kaikille maatalouslomittajille, joiden sähköpostiosoite lomitushallinnolla oli tiedossa. Muille kutsu lähetettiin postitse.

Lomittajilla oli mahdollisuus osallistua kokouksiin omilla puhelimilla ja tietokoneilla. Ensimmäisen Teams-tilaisuuden jälkeen kokoukset järjestettiin hybridimallilla, jolloin kokoukseen saattoi osallistua kaupungin kokoustilassa.

Kantelijan mukaan kaupungin toiminta oli syrjivää, koska lomittajilla ei ollut käytössään työnantajan älypuhelinta tai tietokonetta. Heille oli annettu vain peruspuhelimet ilman nettiyhteyttä, eikä omien välineiden käytöstä ollut sovittu mitään. Useimmilla muilla kaupungin työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua sähköisiin kokouksiin työnantajan välineillä.

Kantelijan mukaan hän ei saanut työnantajalta asian käsittelyn kannalta tarpeellisia tietoja ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista.

Vastaavasta asiasta oli kanneltu oikeuskanslerinvirastolle aiemminkin. Apulaisoikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen totesi vuonna 2015, että ”Salon menettelyä työntekijöille suunnatussa tiedottamisessa ei kaikilta osin voitu pitää työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimuksen mukaisena”.

Maatalouslomittajien yt-menettelyä koskevassa kantelussa päätöksen antoi apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Martikainen. Hän toteaa viime viikolla antamassaan päätöksessä, ettei työntekijän lähtökohtaisesti tarvitse käyttää omia työvälineitä, vaan työnantajan tulee antaa työntekijälle työn suorittamiseen tarkoituksenmukaiset ja riittävät välineet.

Martikaisen mukaan Salon kaupunki ei ole ottanut asianmukaisesti huomioon lakiin sisältyvää syrjintäkieltoa ja tasapuolisen kohtelun vaatimusta.

Hän kiinnittää kaupungin huomiota, että kaikkien työntekijöiden tulee saada yhteistoimintamenettelyjä koskevat tiedot sekä muut työhön ja työn tekemiseen liittyvän tiedot käyttöönsä siten, että työntekijöiden yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu voidaan turvata.

Martikainen pyytää lisäksi kaupunkia ilmoittamaan ensi huhtikuun loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt asiassa.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Allan
10 päivää sitten

On se kumma, kun Salossa ei millään osata noudattaa lakeja. Salo tekee alempana viranomaisena viranomaisvalvontaa, mutta ei omassa toiminnassaan noudata lakia eikä edes ylempien viranomaisten ohjeita.