Salon hallitus torjui ekologisen kompensoinnin kokeilun – Lahti korvaa pientaloalueen rakentamista suojelemalla rantametsää

3
Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan ihmisen toiminnasta kuten rakentamisesta luonnon monimuotoisuudelle aiheutuneen haitan hyvittämistä lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla.

Aloite ekologisesta kompensaatiosta ei ottanut tulta Salon kaupunginhallituksessa. Hallitus torjui maanantaina ehdotuksen pilottihankkeen käynnistämisestä äänin 9–4. Vastaan olivat kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset. Vihreää valoa näyttivät vain sosialidemokraatit ja vihreät.

Vihreiden valtuustoryhmä teki kesäkuussa aloitteen, jossa esitettiin ekologisen kompensaation mallien selvittämistä ja toimivimpien mallien kokeilua kaavoituksessa ja rakentamisessa. Aloitteen oli allekirjoittanut myös muutama muu valtuutettu SDP:stä, vasemmistoliitosta ja liike Nytistä.

Kaupungin yleiskaava-arkkitehti Marjo Kirillow ja maankäyttöpalvelujen johtaja Raimo Inkinen olivat asian valmistelussa listanneet keinoja, joilla kaupungin olisi mahdollista alkaa edistää ekologista kompensaatiota. Näitä olivat muun muassa kompensaatiokohdepankin perustaminen arvokkaiden kohteiden kerryttämiseksi, liittyminen Luontokuntien verkostoon ja asiaa koskevan pilottihankkeen käynnistäminen.

Vihreiden Anna Härri ja Jonna Nyyssönen kehuvat asian valmistelua, ja ovat pettyneitä hallituksen päätökseen.

– Tähänhän ei olisi tarvittu kaupungilta mitään rahaa, vaan se olisi hoitunut päivittäisen työn lomassa, Nyyssönen toteaa.

Kaupunginhallitus hylkäsi aloitteen Johanna Riskin (kesk.) esityksestä. Riski katsoo, että Salon ei ole syytä etunenässä perustaa kokeiluhanketta, vaan kaupunki voi seurata ja hyödyntää muualla maassa kerättäviä kokemuksia.

Suomessa ekologista kompensaatiota koskeva työ on aluillaan. Lahti on alkanut kokeilla sitä ensimmäisenä kaupunkina, jossa uuden pientaloalueen rakentamisen aiheuttamaa luontoheikennystä hyvitetään säilyttämällä rantametsää toisaalla. Kokeilun toteuttaa Lahden kaupungin ja Koneen Säätiön rahoittama Ekoteko-hanke, jossa ovat mukana myös Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus.

– Saloon on vastikään laadittu puolueiden yhteistyönä uusi, laaja ilmasto- ja ympäristöohjelma, joka viitoittaa työtä tuleviksi vuosiksi. Ei ole mitään mieltä lähteä heti säätämään asiaa uudestaan, Riski sanoo.

Viime vuonna hyväksytyn Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman 2021–2025 keskeiset tavoitteet ovat kaupungin hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, kiertotalouden edistäminen, kukoistava luonnon monimuotoisuus sekä lähivesistä huolehtiminen.

Vihreät aikovat nostaa aloitteensa esille vielä ensi maanantaina kokoontuvassa kaupunginvaltuustossa.

– Kyllä tälle kannattajia löytyy. Lautakuntahan hyväksyi sen yksimielisesti, Jonna Nyyssönen huomauttaa.

Lokakuun lopulla asiaa käsitellyt kaupunkikehityslautakunta esitti kaupunginhallitukselle yksimielisesti, että kompensointia kokeileva hanke aloitetaan mahdollisimman pian. Asia jakaa puolueita, sillä lautakunnassa esitys pilottihankkeesta hyväksyttiin ilman äänestystä kokoomuksen Stina Siikosen esityksestä, jota Jerina Wallius (ps.) ja Kalle Räike (kok.) tukivat.

Uuden luonnonsuojelulain on tarkoitus tulla voimaan ensi kesäkuussa. Siihen sisältyy vapaaehtoisen ekologisen kompensaation kehittäminen.

Ympäristöystävällinen tasoitus

Ekologinen kompensaatio antaa mahdollisuuden vähentää ja ehkäistä luontokatoa, jota syntyy rakentamisen, liikenneväylien avaamisen ja muun luontoa muuttavan toiminnan myötä.

Se tarkoittaa ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle jossain aiheutuneen haitan hyvittämistä lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla.

Monimuotoisuutta voidaan edistää esimerkiksi kunnostamalla vaurioitunutta ekosysteemiä tai parantamalla sen kannalta tärkeiden lajien elinolosuhteita.

Rakennushankkeen alta kaadettu metsämaa voidaan kompensoida ennallistamalla riittävä määrä vastaavaa luontotyyppiä jossain muualla, jolloin luonnon monimuotoisuus ei kokonaisuutena heikkene.

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Salo vaan tuhoaa, ei suojele
2 kuukautta sitten

No, eihän Salo voi tällaiseen osallistua, kun Tunnin juna tuhoaa metsää ja luontoa tuhottoman paljon Salon alueella.

Marko
2 kuukautta sitten

Salo ei ole tehnyt mitään suunnitelmaa esimerkiksi ravinnekuormien valumisten suhteen. Saaristomeren suojelun eteen ei ole Salossa pantu tikkua ristiin, paitsi puheissa.

Tarmo
2 kuukautta sitten

Kyseisessä aloitteessa on kyse luonnon kaupallistamisesta markkinapohjaisten suojelukeinojen avulla.