Salon kaupunginhallitus äänesti kahdeksan kertaa – talousarvioon vain pieniä muutoksia

0
Salon jäähallin (etualalla) tilalle on tarkoitus suunnitella ensi vuonna uusi. Asiasta äänestetään todennäköisesti myös budjettivaltuustossa. Kuva: SSS arkisto/Minna Määttänen

Salon kaupunginhallitus teki kaupungin ensi vuoden talousarvioon vain pikkumuutoksia maanantaina.

Hallitus äänesti seitsemän tuntia kestäneen kokouksensa aikana kahdeksan kertaa.

Äänestystulokset olivat varsin selkeitä, ja äänestysten lopputuloksena budjetin loppusumma ei muuttunut lainkaan.

– Paljon keskustelua ja esityksiäkin, mutta ei mitään suuria periaatteellisia riitoja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.) ynnäsi kokouksen jälkeen.

Yksi lähivuosien suurimmista investoinneista on Salossa uuden jäähallin rakentaminen. Sen suunnitteluun esitetään ensi vuodeksi puolta miljoonaa euroa ja rakentamiseen 7,8 miljoonaa euroa vuosiksi 2024–2025.

Kaupunginhallituksessa Johanna Riski (kesk.) esitti jäähallin eurojen poistamista investointisuunnitelmasta ja selvitystä yhtiömallisesta ratkaisusta. Esitys kaatui äänin 10–3. Riskiä kannatti keskusta.

Osmo Friberg (ps.) esitti, että Tunnin Juna Oy:lle varattu vajaan 1,3 miljoonan euron summa poistetaan talousarviosta. Esitys kaatui äänin 10–3. Friberg sai taakseen perussuomalaiset.

Saku Nikkanen esitti Otsonkadun kiertoliittymälle 600 000 euroa vuodeksi 2024. Esitys kaatui jälleen äänin 10–3. Nikkasen takana oli SDP.

Kaupunginhallitus päätti Piia Keto-ojan (sd.) esityksestä yksimielisesti, että kulttuuripalvelujen avustuksiin lisätään 20 000 euroa.

Kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen oli leikannut avustussumman korotuksesta siivun pois, ja kaupunginhallitus palautti korotuksen ennalleen.

Yksityisteiden kunnossapitoon lisättiin Johanna Riskin esityksestä yksimielisesti 30 000 euroa.

Johannes Alaranta (kesk.) esitti Vartsalan venelaiturin kunnostukseen ja alueen ruoppaukseen 60 000 euroa vuodeksi 2024. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Osmo Friberg puolestaan ehdotti, että uuden tieliikennelain mukaisista liikennemerkeistä poistetaan 50 000 euroa ensi vuodelta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Mikko Lundén (ps.) esitti, että perusopetus- ja nuorisopalvelujen henkilöstösuunnitelmaan lisätään kaksi Montessori-ohjaukseen erikoistuneen opettajan virkaa. Esitys raukesi kannatuksen puuttuessa.

Anna Härri (vihr.) ehdotti rakennus- ja ympäristöpalveluihin ympäristönsuojelusuunnittelijan virkaa. Esitys kaatui äänin 9–4. Härrin lisäksi virkaa kannatti SDP.

Piia Keto-oja esitti 42 000 euron lisäystä työvaaterahan maksamiseksi varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Esitys kaatui äänin 9–4. Keto-ojaa kannattivat Härri ja SDP.

Osmo Friberg ehdotti, että Meri-Halikon koulun rakentamiseen varaudutaan 25 000 euron suunnittelurahalla. Esitys kaatui äänin 10–3, ja sen kannalla olivat perussuomalaiset.

Friberg esitti myös, että luottamusmiesten talon vesikaton korjaukseen varattu 70 000 euroa poistetaan budjetista. Esitys kaatui 10–3, ja Fribergin kannalla oli vain oma ryhmä.

Johannes Alaranta esitti, että Liikelaitos Salon Veden investointeihin lisätään 50 000 euron suunnitteluraha Kiskon ja Muurlan väliselle yhdysviemärille ja että hanke tuodaan myöhemmin päätöksentekoon päivitetyllä kustannusarviolla.

Esitys kaatui äänin 9–4. Keskustan lisäksi Alarannan esitystä kannatti Anna Härri.

Salon ensi vuoden talousarviosta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto 12. joulukuuta.