Somero hankkii varavoimaa Joensuun koululle – ruokahuolto halutaan turvata mahdollisten sähkökatkojen aikana

0

Someron kaupunki hankkii Joensuun koululle 70 000 euron hintaisen varavoimalaitteen, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen. Varavoimaa halutaan pidempien sähkökatkojen varalta ruokahuollon turvaamiseksi.

Kaupunginhallitus lisäsi hankintamäärärahan ensi vuoden talousarvioon käsitellessään kaupunginjohtaja Sami Suikkasen tekemää budjettiesitystä.

Hallitus lisäsi talousarvioesitykseen sekä vammaisneuvostolle että vanhusneuvostolle 5 000 euron määrärahan niiden muiden toimintakulujen päälle erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Kaupunginhallitus haluaa selvittää lasten kotihoidon Somero-lisän korottamista. Kuntalisää varten täksi vuodeksi varattua 95 000 euroa ei ole käytetty kokonaan, joten säästyneillä rahoilla voidaan kustantaa korotukseen ensi vuonna tarvittavat rahat. Korotuksia on tarkoitus valmistella sivistyslautakunnassa. Mahdolliset korotukset tulevat voimaan elokuun alusta, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy sen.

Talousarviokeskustelussa nousi esille myös tarve selvittää mahdollisuuksia laajentaa koulukyytejä niin, että lähikunnista voitaisiin saada lisää oppilaita Someron lukioon. Lisäksi hallitus kaavailee terveellisen välipalan tarjoamista ala- ja yläkoululaisille.

Hallitus siirsi Kermisen asuinalueen kunnallistekniikan suunnitteluun varatun 15 000 euron suunnittelumäärärahan vuodesta 2024 vuoteen 2026. Alueen kunnallistekniikan rakentamiseen tarkoitus käyttää 0,5 miljoonaa euroa sekä vuonna 2027 että 2028.
Hallitus haluaa myös kehittää tonttimarkkinointia ja päivittää rakentamisjärjestystä.