Terveydenhuollon maksut ja vapautukset yhdenmukaisiksi Varsinais-Suomessa

0

Takuueläkettä saavat ja toimeentulotuen asiakkaat vapautetaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueella terveydenhuollon vastaanottomaksuista. Aluevaltuusto päätti asiasta keskiviikkona.

Lisäksi rintamaveteraanit, rintamapalvelutunnuksen saaneet, sotainvalidit tai sota-arkiston tunnuksen saaneet miinanraivaajat vapautetaan perusterveydenhuollon vastaanottomaksuista ja Tyksin päivystys- ja poliklinikkamaksusta. Päätös oli hyvinvointialueen hallituksen esityksen mukainen.

Valtuusto lisäsi vapautuksiin vielä yksimielisesti yhden ryhmän. Omaishoidettavat vapautetaan asiakasmaksuista omaishoitajien lakisääteisten kuukausittaisten vapaapäivien ajalta. Esityksen tästä teki Lauri Heikkilä (ps.).

Maksuvapautuksista käytiin pitkä keskustelu, ja päätös vaati kaksi äänestystä.

Maarit Koivisto (vas.) esitti, että terveydenhuollossa ei perittäisi lainkaan asiakasmaksuja. Hän pohti, miten asiakasmaksut vaikuttavat nousevien elinkustannusten aikana terveyspalveluihin hakeutumiseen.

Jukka Kärkkäisen (vas.) mukaan yhdenvertaiset palvelut turvattaisiin maksuttomuudella. Maksutulot eivät ole hyvinvointialueen talouden kannalta merkittäviä, kun otetaan huomioon niiden perimiseen liittyvä byrokratia, Kärkkäinen sanoi.

Niina Alho (sd.) esitti, että terveydenhuollon lääkärin vastaanottomaksusta vapautettaisiin myös työttömyysturvan peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella olevat sekä toisen asteen opiskelijat.

Kun Koiviston ja Alhon esityksen asetettiin vastakkain, äänestyksen voitti Alho äänin 42–12. Tyhjää äänesti 25 valtuutettua.

Toisessa äänestyksessä hallituksen esitys voitti Alhon esityksen äänin 46–33.

Ensi vuoden alusta maksut ja maksuvapautukset ovat samat koko Varsinais-Suomessa. Tällä hetkellä käytännöt vaihtelevat vielä kunnittain.

Esimerkiksi turkulaisille keskiviikkoinen päätös merkitsee menojen lisääntymistä. Salossa ja Somerolla taas monen terveydenhuollon menot pienenevät ensi vuonna.

Asiakasmaksujen arvioidaan tuovan hyvinvointialueelle tuloja vuodessa 144 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueen budjetti on noin 2,3 miljardia euroa. Tämän hetken laskelmien mukaan se on lähes 100 miljoonaa euroa alijäämäinen.