Energiateollisuuden kysely: Ydinvoiman kannatus kasvanut suomalaisten keskuudessa nopeasti

0

Ydinvoiman suosio on noussut korkealle poikkeuksellisen nopeasti, käy ilmi Energiateollisuus ry:n teettämästä kyselystä.

Kyselyn mukaan 65 prosenttia suomalaisista arvioi, että ydinvoiman käyttöä pitäisi Suomessa lisätä. Vielä viime vuonna vastaavassa kyselyssä käytön lisäämistä kannatti puolet vastaajista.

Ydinvoiman käytön suosio koki Energiateollisuuden kyselyssä romahduksen Fukushimassa Japanissa tapahtuneen ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen vuonna 2011. Sittemmin sen suosio on kasvanut vuosi vuodelta, mutta ei yhtä nopeasti kuin nyt.

Myös uusiutuvien energianlähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman sekä vesivoiman käytön kasvattaminen sai kannatusta. Vastaavasti maakaasun käyttöä pitäisi vastaajien mukaan laskea. Myös turpeen käytön suosio energiantuotannossa kasvoi aiemmasta kyselystä.

–  Venäjän hyökkäys ja energiakriisi ovat muuttaneet asenteita poikkeuksellisen paljon ja nopeasti, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä toteaa tiedotteessa.

Keväästä lähtien energian hinta on ollut Euroopassa kovassa nousussa sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti hyökkäyksensä Ukrainaan ja länsivaltiot alkoivat asettaa aiempaa kovempia pakotteita Venäjää vastaan.

Omavaraisuus ohitti uusiutuvuuden

Energia-alan etujärjestö Energiateollisuus on seurannut suomalaisten suhtautumista energiantuotantoon kyselytutkimuksin vuodesta 1983 saakka. Tämän vuoden kyselyssä vastaajat arvioivat, että poliittisten päätösten pitäisi ensisijaisesti tavoitella Suomen energiaomavaraisuuden kasvattamista. Toiseksi tärkeimpänä asiana suomalaiset pitävät kyselyn mukaan sitä, että päätöksillä pitäisi tavoitella energian hinnan pysymistä kohtuullisena.

Suuri muutos viime vuosiin on se, että aiempaa harvempi pitää tällä hetkellä uusiutuvan energian lisäämistä kaikkein tärkeimpänä poliittisen toiminnan tavoitteena.

Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi 1  000 ihmistä, ja sen virhemarginaali on enintään noin 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kyselyn aineisto kerättiin lokakuun lopussa ja marraskuun alussa paneelissa.

Markku Uhari