Kartonkien lajittelu tuo uuden jätemaksuluokan Somerolle – elintarvikkeiden kompostointiin vaaditaan ilmoitus, mutta ei erillistä lupaa

2
Kuva: SSS-arkisto/Tatu Gustafsson

Salon seudulla somerolaisten ja koskelaisten jätehuolto hoitava Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy lisää uuden jätemaksuluokan yhteistoiminta-alueen taksoihin. Uudessa jätemaksutaksassa on huomioitu kunnan vastuulla olevan jätteenkuljetuksen laajeneminen bio- ja pakkausjätteisiin.

Jätehuollon perusmaksut vakituisille, alle viiden huoneiston asuinrakennuksille ja vapaa-ajan asunnoille pysyvät ennallaan, mutta taksaan lisätään viiden ja sitä useampien huoneistojen asuinrakennusten tyhjennysmaksu. Näiden asuinkiinteistöjen metalli-, lasi-, kartonki- ja muovipakkausten kuljetus alkaa kunnan järjestämänä heinäkuun alusta.

Someron kaupungilla ei ole huomautettavaa jätetaksoista Forssan kaupungin jätelautakunnalle. Biojäteastioiden tyhjennysmaksuja korotetaan ja nosturilla nostettavien biojätesäiliöiden tyhjennysmaksuja lasketaan. Saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottomaksuihin on tulossa neljän prosentin hinnankorotus.

Loimi-Hämeen yhteistoiminta-alueeseen kuuluu 16 kuntaa. Someron, Forssan ja Kosken lisäksi mukana ovat muun muassa Tammela, Jokioinen, Loimaa ja Urjala.

Loimi-Hämeen jätehuoltomääräyksiä ollaan muuttamassa niin, että sekalaisen yhdyskuntajätteen tyhjennysvälin voi venyttää nykyisen 8 viikon sijaan enimmillään 12 viikkoon, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi. Samalla taksaan lisätään hinta kunnan järjestämän paikkaavan sekajätteen keräyksen osalta 12 viikon tyhjennysvälillä.

Nykyisten jätehuoltomääräysten mukaan Loimi-Hämeen Jätehuollon alueella saa kompostoida ilman erillistä lupaa tai ilmoitusta puutarhajätettä ja elintarvikejätettä, mutta vuoden alusta elintarvikkeiden kompostoinnista pitää ilmoittaa kaikkialla Suomessa oman alueen jätehuoltoviranomaiselle.

Loimi-Hämeen Jätehuollon alueen kiinteistöt eivät tarvitse erillistä lupaa elintarvikejätteiden kompostointiin, mutta ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia.
Loimi-Hämeen Jätehuollon nykyiset jätehuoltomääräykset uudistuvat vuoden vaihteessa.

Lupaa ei tarvita harmaavesisuodattimien suodatinmassojen kuten kutterinlastujen, turpeen ja sammaleen eikä fosforinsaostuskaivojen massojen kompostointiinkaan. Myös muita kuin mustia jätevesiä sisältäviä puhdistamo- tai saostuskaivolietteitä, kuivakäymäläjätettä, pienpuhdistamoiden lietepusseja ja lemmikkieläinten ulosteita saa kompostoida.
Kompostoinnin perusteella voi hakea pidennystä jäteastian tyhjennysväleihin.

Juttua korjattu 1.12. klo 12.20: Loimi-Hämeen Jätehuollon alueella elintarvikkeiden kompostoinnista pitää ilmoittaa. Erillistä lupaa ei tarvita.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Muurlalainen
2 kuukautta sitten

Salolaisten kompostien valvonta siirrettiin Turkuun. Someron ratkaisu on mielestäni fiksumpi.

Enni
2 kuukautta sitten
Reply to  Muurlalainen

Tämähän on ihan sama asia. Ei Salossakaan mitään lupaa vaadita, vaan samanlainen ilmoitus kuten Somerolla.