Kaupungin mielestä valitus Korvenmäen maakaupasta on hylättävä – Salon yrittäjien mukaan kauppa antoi taloudellista etua LSJH:lle

5
Kaupungin myymä lisäalue sijaitsee Korvenmäen jätekeskuksen lounaispuolella. Kuva: SSS Arkisto/Minna Määttänen

Salon mielestä Korvenmäen maakauppaa koskeva valitus tulee hylätä ja kauppa toteuttaa mahdollisimman pikaisesti, jotta jätekeskuksen toiminnoissa voidaan edetä suunnitelmallisesti.

Kaupunginhallitus vastustaa myös vaatimusta valtuuston päätöksen täytäntöönpanokiellosta.

Hallitus hyväksyi Turun hallinto-oikeudelle annettavan lausunnon maanantaina äänin 9–4.

Salon valtuusto päätti lokakuussa, että kaupunki myy 27,5 hehtaarin alueen Korvenmäen jätekeskuksen kupeesta Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle (LSJH) 519 000 eurolla. Päätös syntyi äänin 29–22.

Salon Yrittäjät valitti päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Yhdistys vaatii, että valtuuston päätös maakaupasta kumotaan tai asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi. Valituksessa vaaditaan myös täytäntöönpanokieltoa.

Yhdistyksen mukaan valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja valtuusto on ylittänyt toimivaltansa.

Yrittäjien näkökulmasta kaupunki ei ole järjestänyt Korvenmäen kiinteistöstä avointa tarjouskilpailua, vaan kaupan ehdoista on sovittu suljetussa menettelyssä Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa.

Kiinteistökauppa oli jo matkalla valtuustoon, kun yksityiset yritykset tekivät alueesta kilpailevan tarjouksen. Ne tarjosivat kiinteistöstä 700 000 euroa.

Valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi, ja kaupunki pyysi kiinteistöstä ulkopuolisen hinta-arvion. Newsec Valuation päätyi omassa arviossaan lähelle kaupungin ja LSJH:n sopimaa kauppahintaa.

Salon Yrittäjien mielestä yksi arvio ei täytä asianmukaisen selvityksen vaatimusta. Kaupungin olisi pitänyt pyytää kiinteistöstä useampia arvioita.

Valituksen mukaan kiinteistön myyminen alihintaan antoi LSJH:lle taloudellista etua runsaat 180 000 euroa. Samalla kaupunki asetti kiinteistöstä kiinnostuneet yhtiöt eriarvoiseen asemaan.

– Tämän lisäksi kaupunki on asettanut eriarvoiseen asemaan tästä kiinteistöstä kiinnostuneiden lisäksi myös kaikki muut yritykset, jotka ovat vuokranneet tai ostaneet Salon kaupungilta tontteja. Kaupungin tavallisesti käyttämiin myyntihintoihin verrattuna LSJH:n saama kilpailuetu on miljoonia euroja, valituksessa todetaan.

Salo muistuttaa vastauksessaan, että Joensuun kartanolta aikanaan hankittu kiinteistö oli tarkoitettu Korvenmäen jätekeskuksen laajennusalueeksi. Se hankittiin samaan aikaan, kun LSJH:ta edeltävä jäteyhtiö Rouskis Oy hankki 17,5 hehtaaria kartanolta.

Kiinteistö sisältyi LSJH:n toteuttamaan ympäristövaikutusten arviointiin, ja se on osa Korvenmäen jätekeskuksen asemakaavakokonaisuutta. LSJH:lla olisi ollut oikeus alueeseen myös lunastuksen kautta.

Kaupunki muistuttaa, ettei kohteen hinnoittelua voi verrata lähialueen yritystontteihin, koska niissä on valmis kunnallistekniikka ja ne ovat kooltaan pienempiä.

Kaupungin mukaan kauppahinta ja -ehdot ovat sen harkintavallassa, eikä kunnalla ole velvollisuutta hankkia kilpailevia tarjouksia, kun se myy kiinteää omaisuuttaan.

Salon mukaan tarjousten hintaero ei ole merkittävä, kun otetaan huomioon kaupungille jäävä puusto. Metsänhoitoyhdistys Salometsä on arvioinut sen hinnaksi 157 500 euroa.

Kaupunki toteaa lausunnossaan, ettei yritysten yhdenvertainen kohtelu edellytä poikkeuksetonta samanlaista kohtelua. Siitä voidaan myös poiketa, jos erilaiseen kohteluun on hyväksyttävä peruste.

Kaupunginhallituksessa Anu Aaltonen (kok.) esitti, että Salon lausunnosta poistetaan viittaukset siihen, että kaupunki olisi ostanut kiinteistön alun perin Korvenmäen jätekeskuksen laajennusalueeksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjassa vuodelta 2010 ei Aaltosen mukaan ole tällaista mainintaa.

Anu Aaltosen esitys kaatui äänin 9–4. Hänen kannallaan olivat Anna-Leena Yli-Jama (kok.), Juhani Nummentalo (kok.) ja varajäsen Jerina Wallius (ps.).

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Masa
3 kuukautta sitten

Korvenmäen alueelle piti tulla eri yritysten ylläpitämä kierrätyspuisto. Nyt ajetaan LSJH:n monopoliasemaa kaupungin puolelta. Alan yritykset jäävät nuolemaan näppejään. Todella törkeää toimintaa, ja kuvastaa Salon olevan hyvin yritys- ja yrittämisvastaisena kaupunki, vaikka ihan muuta koko ajan yritetään kertoa ja kirjoittaa. Harmittaa ja hävettää yrittäjien puolesta.

Olli P
3 kuukautta sitten

Tule Saloon yrittäjäksi, niin saatat yllättyä.

Tosi on
3 kuukautta sitten

Huonot häviäjät. Päätös on tehty, pulinat pois. Meidän itse valitsemat edustajat ovat tehneet päätöksen eli demokratia.

Keijo K.
3 kuukautta sitten
Reply to  Tosi on

Milloin harvainvaltaa on alettu nimittää demokratiaksi?

Marko
3 kuukautta sitten

Ovatko nämä ns. yksityisfirmat tehneet jotakin Korvenmäen kehittämiseksi? Rusinat pitäisi saada noukkia pullasta.