Kaupunginvaltuusto hyväksyi Someron ensi vuoden talousarvion – äänestys maksuttomasta varhaiskasvatuksesta alkuvuodelle meni tiukille

0
Someron kaupunginvaltuuston. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Someron kaupunginvaltuusto löi lukkoon kaupungin ensi vuoden talousarvion maanantaisessa kokouksessaan.

Talousarvio läpäisi valtuuston yhdellä muutoksella. Laura Nuotio (kok.) ehdotti 10 000 euron määrärahaa Someron vesistöjen virkistyskäytön lisäämiseen. Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Valtuutettuja äänestytettiin kahdesti. Matias Mäkinen (ps.) ehdotti, että kaupunki jättäisi tammi- ja helmikuun varhaiskasvatusmaksut perimättä. Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm piti ajatusta jalona, mutta kertoi olevansa huolissaan toimialansa hallinnon työntekijöiden jaksamisesta kovan muutostahdin keskellä. Antti Kotti (sd.) moitti esityksen ja sen mahdollisen toteuttamisen lyhyttä varoitusaikaa, ja samaan mielipiteeseen yhtyi myös esimerkiksi Elli Kurkikangas (vas.).

Valtuusto äänesti esityksestä tuumaustauon jälkeen, ja pohjaesitys peittosi Mäkisen muutosehdotuksen äänin 19–16. Mäkisen kannalla olivat perussuomalaisten, kokoomuksen, vasemmistoliiton ja vihreiden valtuustoryhmät. Pohjaesitystä tukivat keskusta, sosiaalidemokraatit ja kristillisdemokraatit.

Äänestykseen johti myös Janne Nurmen (ps.) ehdotus hulevesimaksujen poistamisesta ensi vuodelta. Pohjaesitys voitti Nurmen muutosehdotuksen äänin 28–7. Nurmen esitystä kannatti perussuomalaisten valtuustoryhmä sekä kokoomuksen varavaltuutettu Eero Manni.

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen (etualalla), kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jani Kurvinen (kesk.) ja hallintojohtaja Marjaana Sorokin maanantain kokouksessa.

Someron kaupungin ensi vuoden toimintamenojen raami on talousarvion mukaan noin -28,8 miljoonaa euroa. Lautakuntien esityksissä menojen yhteissumma oli lähes -29,9 miljoonaa euroa, joten ylitystä annettuun raamiin on noin 1,1 miljoonaa euroa.

Lautakuntien esityksissä oli laskua vuoden 2022 talousarvioon verrattuna noin 36,5 miljoonaa euroa (noin 55 prosenttia). Vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna laskua on noin 34,7 miljoonaa euroa eli vajaat 54 prosenttia.

Erot ovat suuria, koska sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät vuodenvaihteessa kunnilta hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen ja monet valtuutetut korostivat maanantaisissa puheenvuoroissaan, että vertailuja edellisvuosien talousarvioihin on täten haastavaa tehdä.

Toimintatulojen raami on ensi vuoden talousarviossa noin 6,1 miljoonaa euroa. Lautakuntien esityksissä tulot olivat noin 6,3 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli toimintakate oli lautakuntien esityksessä noin -23,6 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen ehdotuksessa toimintamenot ovat noin -29,5 miljoonaa euroa ja toimintatuotot noin 6,8 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi jää siis -22,6 miljoonaa euroa.

Verotuloja Someron arvioidaan saavan ensi vuonna noin 15,7 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia noin 10,6 miljoonaa euroa.

Kaupungin vuosikatteeksi jää talousarvion mukaan noin 3,5 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu noin 800 000 euroa.