Kemiönsaaren luontoliikuntapaikoista kysely – tiedot kerätään palveluiden löytämistä helpottavaan karttaportaaliin

0
Myös kunnan asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat voivat kertoa, minkälaisille uusille luontoliikuntapalveluille olisi Kemiönsaaressa tarvetta. Kuva: Kemiönsaaren kunta

Kemiönsaaren luontoliikuntapaikkoja ja retkeilypalveluita kartoitetaan kyselyllä. Yhdistysten ja yritysten ylläpitämistä luontoliikuntapaikoista ja -palveluista halutaan tietoa tekeillä olevaa karttaportaalia varten.

– Yhdistykset ovat keskeisessä roolissa luontoliikuntamahdollisuuksien edistämisessä, sillä moni yhdistys ylläpitää esimerkiksi luontopolkuja ja uimarantoja. Yhdistyksille ja yrityksille suunnatussa kyselyssä pyritään selvittämään, mitä luontoliikuntapaikkoja eri toimijat ylläpitävät tai ovat suunnitelleet lähitulevaisuudessa rakentavansa, kertoo hanketta koordinoiva Sanna-Mari Kunttu tiedotteessa.

Luontoliikuntapaikkoja ovat esimerkiksi erilaiset reitit, kuten luontopolut, hiihtoladut, ratsastusreitit ja frisbeegolfradat. Myös esimerkiksi varustevuokraus, ulkokuntoilupaikat ja erilaiset ulkoliikuntatapahtumat halutaan saada selville.

Samalla tiedustellaan asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden näkemyksiä siitä, minkälaisille uusille luontoliikuntapalveluille olisi tarvetta.

Kummatkin kyselyt ovat avoinna helmikuun puoleen väliin. Olemassa olevan datan avulla ja kyselyistä saatujen tietojen perusteella kehitetään digitaalinen kartta-alusta, joka helpottaa luontoliikuntapaikkojen ja -palveluiden löytämistä.

Hankkeessa myös edistetään uusia reittejä, aktiviteetteja ja palveluita yhteistyössä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Painopiste on erityisesti sellaisista luontoliikuntapaikoista, jotka ovat käytössä syksystä kevääseen.

Myös olemassa olevia palveluita voidaan kehittää, jotta niistä tulee saavutettavampia ja turvallisempia, tai ne soveltuvat paremmin ympärivuotiseen käyttöön.

– Kesäaktiviteetteja on jo Kemiönsaaressa paljon. Esimerkiksi luontopolkujen ja hiihtolatujen heijastinmerkinnöillä voidaan tuottaa turvallisempia elämyksiä myös pimeään aikaan syksyllä ja talvella, vinkkaa Kunttu.

Vastaa kyselyyn yhdistyksille ja yrityksille täällä.

Kysely matkailijoille, asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille löytyy täältä.

Kyselyt ja karttaportaali toteutetaan osana Kemiönsaaren kunnan MAKKO – matkailun kestävä kehittäminen osallistumalla -hanketta. Hanketta osarahoitetaan AKKE-rahoituksella (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) Varsinais-Suomen liiton kautta.