KORJAUS: Kuluttajilla suuri potentiaali vauhdittaa Suomen ilmastotavoitteita suosimalla kasvisruokaa – maatalouspolitiikan tulisi kuitenkin tukea muutosta

0

Kasvispainotteisempaan ruokaan siirtyminen on kuluttajien tehokkain yksittäinen keino vauhdittaa Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, kertoo Suomen ilmastopaneelin torstaina julkistettu raportti. Jotta ruokavalioiden muutoksesta saataisiin kaikki potentiaali irti ja kuluttajien valinnat edistäisivät ruoan päästöjen vähenemistä myös kotimaassa, tulisi maatalouspolitiikan kuitenkin tukea muutosta ilmastokestävään ruokavalioon.

Myös liikenteeseen, asumiseen ja muuhun kulutukseen liittyvät valinnat vaikuttavat.

–  Raportin tarkoituksena on kertoa, miten kuluttajat voisivat toimia vielä enemmän kuin mihin ilmastopolitiikka näyttäisi vievän, sanoi professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta toimittajien taustatilaisuudessa keskiviikkona. Seppälä on Suomen ilmastopaneelin jäsen ja yksi raportin noin kymmenestä kirjoittajasta.

–  Vähähiiliset valinnat ovat kuluttajan kannalta usein myös taloudellisesti ja terveydellisesti hyviä, huomautti Seppälä.

Julkisen vallan keinot ohjaavat osaltaan kohti vähäpäästöisempää kulutusta, mutta pelkästään ne eivät riitä tavoitteiden saavuttamiseen.

Lisää kasviksia lautaselle

Jos suomalaiset siirtyisivät laajasti vähemmän lihaa ja enemmän kasvisruokia sisältävään ruokavalioon, ruokavalion ilmastovaikutukset pienenisivät enimmillään 30–40 prosenttia. Jotta tähän päästään, pitäisi lihan kokonaiskulutuksen vähentyä korkeintaan kolmannekseen nykyisestä.

Riskinä on kuitenkin esimerkiksi se, että lihaa tuotetaan Suomessa kuten ennenkin, mutta entistä suurempi osa siitä päätyy vientiin. Raportin tekijät patistavatkin muutoksiin maatalouspolitiikassa.

–  Tällä hetkellä suomalainen maatalouspolitiikka ei näyttäisi reagoivan mitenkään siihen, että kuluttajat muuttavat käyttäytymistään, sanoo Seppälä.

Ruokahävikin vähentäminen on ollut julkisuudessa paljonkin esillä. Suomen tavoitteena on hävikin puolittaminen vuoteen 2030 mennessä, eikä siitä ole raportin mukaan mahdollista kovin paljon parantaa.

Merkintöihin syytä panostaa

Yksi tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä on valita sellainen tuote, joka omassa ryhmässään on muita vähäpäästöisempi. Kun kuluttajat tekevät vähäpäästöisiä valintoja, myös yritysten kannattaa tuoda markkinoille vähäpäästöisiä tuotteita.

–  Vaikutus voi olla huomattavasti suurempi, jos suuri joukko kuluttajia siirtyy suosimaan vähäpäästöisiä tuotteita tuoteryhmän sisällä, sanoo Seppälä.

Kuluttajaelektroniikassa suunta on Seppälän mukaan hyvä: energiamerkinnät ovat nähtävillä. Myös osa elintarvikealan yrityksistä on ryhtynyt tuomaan esiin hiilipäästöjensä vähentämistä.

Pohjoismainen Joutsenmerkki kertoo yleisemmin ympäristöystävällisyydestä. Seppälän mukaan kuluttajaa auttavia merkintöjä tarvittaisiin kuitenkin lisää – mitä selkeämpiä ja luotettavampia, sen parempi.

–  Siihen pitäisi panostaa ihan selvästi, hän sanoo.

Joukkoliikennettä ja sähköautoja

Liikenteessä kuluttaja voi vauhdittaa päästövähennyksiä etenkin valitsemalla sähköauton polttomoottoriauton sijaan ja suosimalla julkista liikennettä.

–  Toimiva joukkoliikenne on yksi keskeinen asia, jolla kaupunkiympäristössä voidaan saada päästöjä alas, Seppälä sanoo.

–  Yksilötasolla ja niille, jotka lentävät paljon, lentäminen on erittäin tervetullut kohde vähentää.

Öljylämmityksestä luopuminen on raportin mukaan tällä hetkellä tehokkain keino vähentää asumiseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Myös rakennuksen energiankulutusta vähentävät korjaukset ovat paikallaan, eikä sähkönsäästökään ole pahitteeksi.

–  Energiankäytön vähennys myös säästää kuluja, Seppälä muistuttaa.

Elina Korkee