Rohmutokon hävittäminen käynnissä Varsinais-Suomessa, tulokset selviävät jäiden lähdettyä

0
Rohmutokko on tehokas saalistaja, joka lisääntyy nopeasti. Sitä löydettiin elokuussa yhdestä varsinaissuomalaisesta lammesta. Kuva: Luke/Sanna Kuningas

Varsinais-Suomen ely-keskuksen kalatalousyksikkö hävittää LS Kalavesien Hoito Oy:n kanssa haitalliseksi vieraslajiksi säädettyä rohmutokkoa varsinaissuomalaisesta lammesta. Tavoitteena on koko rohmutokkoesiintymän hävittäminen.

Ely-keskuksen tiedotteen mukaan toimenpide aloitettiin marraskuun puolessa välissä, ja sen onnistuminen selviää keväällä jäiden lähdettyä. Rohmutokot poistetaan rotenonipitoisella biohajoavalla liuoksella, joka on hyvin myrkyllistä kaloille ja vesieläimille, mutta vähemmän myrkyllistä nisäkkäille ja linnuille. Käsittelystä ei aiheudu vaaraa ihmisten terveydelle.

Alustavien tulosten perusteella näyttää siltä, että poisto voisi onnistua, kertoo kalastusbiologi Juhani Salmi Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Ensimmäinen ja toistaiseksi ainut tiedossa oleva rohmutokkoesiintymä Suomesta löydettiin elokuussa 2022 käsittelyn kohteena olevasta lammesta. Pian selvisi, että se on kyennyt onnistuneesti lisääntymään lammessa.

Rohmutokko lisääntyy nopeasti ja on tehokas saalistaja. Suomesta löytyneistä haitallisista vieraslajikaloista rohmutokko aiheuttaa mahdollisesti suurimman uhan alkuperäiselle vesilajistollemme. Laji on tuotu lampeen tahallisesti ihmisen levittämänä. Merkittävän haitallisuuden ja tahallisen levittämisen hillitsemiseksi poistotoimiin ryhdyttiin nopeasti.

Rohmutokko on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella. Rohmutokon maahantuonti, hallussapito ja ympäristöön päästäminen on kiellettyä. Mikäli levittäjä saadaan kiinni, voidaan hänet laissa säädettyjen rangaistusten lisäksi velvoittaa korvaamaan esiintymän poistosta aiheutuneet kulut, jotka nousevat helposti useisiin tuhansiin euroihin pienessäkin yksittäisessä kohteessa.