Someron ampumarata sai uuden ympäristöluvan

0
Aholan luodikkoradan ammuntakoppi on eristetty. Kuva: Somero-lehden arkisto/Sauli Kaipainen

Someron ympäristölautakunta myönsi Pajulassa sijaitsevalle Aholan ampumaradalle kolmatta kertaa ympäristöluvan. Kahdesta aiemmasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitukset ovat koskeneet pääasiassa radan aiheuttamaa melua.

– Meluselvityksiä ei ole oikeudessa pidetty riittävinä, Someron vs. ympäristönsuojelusihteeri Jonna Hostikka kertoo.

Rata-alueelle on tehty vuosien aikana useita meluntorjuntatoimia. Hirviradalla ammutaan ääntä vaimentavista ammuntakopeista. Myös osa luodikko- ja pienoiskivääriammunnoista tehdään eristetyistä kopeista.

Hirvirataa suojaa yhdeksän metriä korkea ja seitsemän metriä leveä puuseinä. Skeet-rataa suojaa puurakenteinen seinä, jonka korkeus on kahdeksan metriä ja pituus 42 metriä. Sen jatkeeksi on tehty kymmenen metrin pressuseinä. Pienoiskivääri- ja pistooliradan sivuvalleja on korotettu viiden metrin korkeuteen ja jatkettu 54 metriä pitkiksi.

Ampumaradan tuorein melumittaus on kesäkuulta. Se tehtiin neljästä mittauspisteestä, joista yksi sijaitsi vapaa-ajan asuinkiinteistöllä ja muut vakituisilla asuinkiinteistöillä.

Raportin mukaan maksimiäänitasojen keskiarvot jäivät kaikissa mittauspisteissä alle valtioneuvoston ampumaradoille määrittelemien melutasojen ohjearvojen. Ne ovat vakituisten asuntojen osalta 65 desibeliä ja loma-asuntojen 60 desibeliä.

Myönnetyn ympäristöluvan mukaan ampumatoimintaa saa harjoittaa huhtikuun alusta lokakuun loppuun maanantaista perjantaihin kello 9–21, lauantaisin kello 9–18 ja sunnuntaisin kello 11–18. Marraskuusta maaliskuun loppuun saa ampua perjantaisin ja lauantaisin kello 9–16 sekä sunnuntaisin kello 11–16. Radan käyttö on kielletty juhlapäivinä.

Luvassa todetaan, että melutaso ei saa ylittää valtioneuvoston antamia ohjearvoja. Aseissa on myös käytettävä äänenvaimenninta silloin, kun se on aseteknisesti ja ampumaratatoiminnan kannalta mahdollista.

Rajamäentiellä sijaitseva Aholan ampumarata on otettu käyttöön vuonna 1957. Siellä on kolme kiväärirataa hirvi-, luodikko- ja villikarjuammuntaa varten, haulikkoammunnan skeet-rata ja pistoolirata. Hirviradan yhteyteen tulee trap-haulikkorata. Alueella on myös radat jousiammunnalle ja ilma-aseille.